Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "QA in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "QA in "

3 250 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "QA in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep QA in getoond.

Vergelijking van het gemiddelde salaris voor de zoekopdracht "QA" in met de belangrijkste steden van het land

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Het staafdiagram vergelijkt het gemiddelde salaris voor de zoekopdracht "QA" met het gemiddelde salaris in de administratieve centra van de afgelopen maand.