Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "portier in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "portier in "

220 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "portier in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2020
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep portier in getoond.