Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Non-profit directeur in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Non-profit directeur in Nederland"

2 900 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Non-profit directeur in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Non-profit directeur in Nederland getoond.

Indeling van de "Non-profit directeur" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Non-profit directeur in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Nederland volgens niveau van het loon voor de beroep "Non-profit directeur"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Non-profit directeur in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is fondsenwerving. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 3767 eur. Op de tweede plaats staat Vrijwillige coach met het loon van 3622 eur en op de derde plaats staat Vrijwillige tutor met het loon van 3252 eur.

Aanbevolen vacatures

Directeur Bestuurder
Segerink Search B.V., Borne, Overijssel
Onze klant Arcon is een non-profit advies- en onderzoeksorganisatie voor het sociale domein. Ze werken op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Wat ze bieden is beleidsadvies, informatie- en kennisuitwisseling, onderzoek, training en procesbegeleiding voor gemeentelijke instellingen ter ondersteuning van hun werk in het sociale domein. Daartoe werken ze nauw samen met uiteenlopende partners en opdrachtgevers. Met ruim 20 adviseurs en medewerkers werken ze vanuit hun standplaats Borne voor de gehele regio. Zie ook de site: www.arcon.nl Sinds 1 januari 2015 ziet het landschap in het sociale domein (zorg, welzijn, participatie) er essentieel anders uit dan voorheen. Gemeenten zijn vanaf die datum in hoge mate verantwoordelijk geworden voor de zorg en begeleiding van grote groepen burgers die het zonder die zorg en begeleiding niet zelfstandig in de samenleving zullen redden. Dan gaat het integraal om de jeugdzorg (inclusief de jeugdpsychiatrie), grote delen van de ouderenzorg en zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen en een verstandelijke beperking. Maar het betreft ook grote delen van de thuiszorg (behalve de persoonlijke verzorging). Daarnaast is ook de volledige verantwoordelijkheid voor participatie in de arbeidsmarkt verlegd naar gemeenten. Arcon heeft in haar dienstverlening altijd de focus gehad op deze kwetsbare burgers en ondersteunt met name gemeenten op dit vlak, door producten te leveren en adviezen te geven. Met de overheveling van deze verantwoordelijkheden is echter ook de rol van Arcon veranderd. Daar waar Arcon voorheen dreef op subsidies zal zij in toenemende mate haar producten en diensten op een marktconforme wijze moeten vermarkten. Dit is compleet nieuw voor de organisatie en daarin is een sterke man/vrouw gewenst die deze transformatie naar een commerciële dienstverlening kan vormgeven en feeling heeft met het (gemeentelijk) sociale domein en de op komst zijnde verandering daar in de komende jaren. Daarom zijn we met spoed op zoek naar een: Directeur- Bestuurder die de transformatie naar de zakelijke markt vormgeeft Doel van de functie: Omdat het landschap in het sociale domein er essentieel anders uit gaat zien, met de overheveling van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten, is ook de rol van Arcon veranderd. Arcon zal moeten transformeren van een subsidie-gedreven organisatie naar een organisatie die in toenemende mate haar producten en diensten op een marktconforme wijze aanbiedt en verkoopt. Dit is compleet nieuw voor de organisatie en haar medewerkers. Het wordt uw doel de komende jaren om deze transformatie en alle bijbehorende zaken op een succesvolle wijze vorm te geven. Plaats in de organisatie: U wordt directeur-bestuurder en bent in de volle breedte eindverantwoordelijk voor de organisatie en de medewerkers. In deze rol rapporteert u aan de Raad van Toezicht van Arcon. Als directeur- bestuurder vervult u de rol van aandeelhouder in de bv’s waarin Arcon participeert en wordt u in het dagelijkse werk bijgestaan door een MT. Uw standplaats is Borne. Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: U bent verantwoordelijk voor de transformatie van Arcon van een subsidie-georiënteerde organisatie, naar een organisatie die haar inkomsten verwerft uit commerciële dienstverlening ten behoeve van overheden en aanbieders van zorg & welzijn in het sociale domein. U geeft in de volle breedte, leiding aan de gehele organisatie en aan de cultuuromslag die plaats zal moeten vinden in de transitie. Daarbij is het van belang dat u hard kunt zijn op de inhoud en zacht op de relatie. U bent in staat om zich een beeld te vormen van de vraagstukken waarvoor gemeentes zich geplaatst zien en –desgewenst in co- creatie, in staat om ondersteunende producten en diensten te ontwikkelen met Arcon, om zo in de toekomst ook passende producten en adviezen te kunnen blijven leveren. U bent in staat om marktstrategieën te ontwikkelen voor de (nieuwe) producten en deze nieuwe wijze van werken te implementeren in de organisatie. U bent in staat om een uitgebreid netwerk op te bouwen van bestuurders en managers op gemeentelijk en provinciaal niveau teneinde de dienstverlening van Arcon te borgen en uit te breiden. U bent in staat personen, partijen en organisaties aan Arcon te verbinden, die producten dan wel marktstrategieën van Arcon kunnen versterken. Kennis en ervaring: Onze nieuwe directeur beschikt over een academisch werk-en denkniveau en beschikt over voldoende bedrijfskundige kennis en ondernemerschap om deze transitie in de volle breedte te kunnen doen slagen. U bent bedreven in het vermarkten van producten en diensten in de non profitsector en in staat uw organisatie dit te leren. Daarbij hebt u een goed oog voor de kwaliteit die de klant vraagt en de eisen die dat met zich meebrengt voor de organisatie. Idealiter kunt u bogen op succesvolle veranderingstrajecten in het verleden. In uw leidinggevende stijl bent u bedreven in het meenemen en overtuigen van mensen. U beschikt over de benodigde stijlflexibiliteit en kent een goede balans tussen sturen, overleggen, faciliteren en doorpakken, waardoor u op een natuurlijke wijze draagvlak creëert en tevens voortgang boekt. U heeft sterke affiniteit met, of al kennis van, de transformatie die zich binnen het gemeentelijke sociaal domein afspeelt en bent in staat om met de dienstverlening van Arcon hierop te anticiperen. Idealiter hebt u een goed netwerk op gemeentelijk en provinciaal niveau, maar u dient in ieder geval in staat te zijn dit op te bouwen. Gezien ons werk vinden we het belangrijk dat u maatschappelijk geëngageerd bent en passie heeft voor de problemen van onze doelgroep. U heeft een aantoonbaar gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen. We bieden een belangrijke leidinggevende functie in een organisatie die in beweging is. Er valt nog genoeg over te zeggen, daarom hebben we uitgebreide informatie beschikbaar. Voor informatie kunt u bellen, of mailen naar Caroline Kamphuis ( Segerink Search), bereikbaar op 0541 – 663454 of op carolinesegerink-search.nl Past u prima in dit profiel en wilt u met het Managementteam van Arcon een volgende stap maken naar een succesvolle toekomst? Dan komen we graag met u in contact. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. U kunt uw motivatie waaruit helder uw geschiktheid blijkt, plus uw C.V., mailen naar Caroline Kamphuis/Segerink Search op carolinesegerink-search.nl . Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
Senior Manager Technology & Data Insights in small highly dynamic non-profit org (Amsterdam Area)
SLCP, Noord-Holland, Amsterdam, NL
Beschrijving functieAre you looking to join a highly professional, motivated and value driven small team? Do you want to be part of a groundbreaking program that is moving the needle in the social responsibility landscape in global supply chains? Position DescriptionSenior Manager, reporting to the Executive Director (ED) SLCP About SLCPSLCP (Social & Labor Convergence Program) is a non-profit, multi-stakeholder initiative working on redirecting resources from social audits towards the improvement of social and labor conditions in global supply chains. At present we are mostly active in the textile, apparel and footwear industry. SLCP brings together the industry to implement an efficient, scalable and sustainable solution for social audits called the Converged Assessment Framework (CAF). The CAF and related systems and processes result in a high-quality data set on working conditions in a particular facility that can be used by all industry stakeholders. These sets of data, called verified assessments, increase transparency in supply chains, reduce the need for multiple social audits and ultimately allow users to redeploy resources from solely measuring to improving working conditions. SLCP is supported by 200+ signatories, who are committed to improving working conditions by reinvesting the resources saved through implementation of the CAF. Since its first implementation in 2019, the Program is successfully and rapidly increasing scale. Thousands of facilities have now used the CAF in over 30 countries, and we expect this number to continue to grow exponentially in the next 3 years. Find more information on:  SLCP’s data hosting & sharing model and vision on data insightsSLCP has designed and implemented an online semi-decentralized system for the hosting and sharing of SLCP verified assessments. This system consists of a central distribution Gateway (developed by the International Trade Centre (ITC), a UN agency) and a network of Accredited Hosts. For more information about this semi-decentralized system see: Helpdesk SLCP data hosting & sharing system. Since the start of operations in 2019, we have and will continuously improve the system to allow for wider roll-out in multiple markets and numerous facilities. The number of SLCP assessments and volume of data currently in the system is growing rapidly and provides great opportunities for trend analysis and data insights. These insights will be shared with the industry to facilitate further improvements of working conditions. SLCP’s technology system and data insights work is mission critical and we are therefore looking for a new Senior Manager to join our team. Responsibilities Driving SLCP Strategic Area: Technology & Data Insights·       Act, and be recognized, as the owner of the SLCP technology ecosystem and data analysis, ensuring that it continues to meet the evolving and changing requirements of all stakeholders·       Defining and presenting respective opportunities to ED, other Senior Managers and SLCP Council, along with the risks, costs and other implications of implementation·       Ensure strategy and implementation planning in respective areas are aligned with other SLCP operational areas (driven by other Senior Managers and SLCP support staff) and partners·       Define, maintain, own and implement the Strategic Plan for respective area, in a timely and cost-effective way. This will require engagement with signatories and partners to reach consensus.·       Facilitating respective Technical Advisory Committee(s) and tech partner group(s) compiled of different industry stakeholders, e.g. brands, service providers, manufacturers, audit firms·       Oversee tech user support:o   Hire and manage support staff and/or consultants, as neededo   Liaise with Operations Support Team to give technical insight and direction Specifically, this covers:·       Defining and presenting opportunities to continuously improve SLCP’s data hosting & sharing system, along with the risks, costs and other implications of implementation:o   Engaging with facilities, Verifiers, brands, Gateway, Verification Oversight Organization and Accredited Hosts to identify opportunities to continuously improve the SLCP ecosystemo   Understanding program needs and managing existing and new requirements for the solution (Specs documents, Business Rules).o   In consultation with SLCP users (including facilities, Verifiers, Verification Oversight Organization and Accredited Hosts) prioritize and implement additional features to the SLCP system architectureo   Analyze user behavior and provide solutions to improve the user experience of SLCP stakeholderso   Ensure all partners in the SLCP ecosystem meet their SLA commitments for system implementation·       Define, maintain and own a roadmap of agreed future system/technology enhancements and partnerships for the growing SLCP eco-system (Gateway and Accredited Hosts):o   Understand program needs in relation to other strategic areas and future direction to define technology opportunities and prioritieso   Partner with the Gateway/ITC and Accredited Hosts, as well as other strategic partners to (seek opportunities) to optimize the SLCP system architecture (including functionality, integration and data exchange patterns, accuracy, and access continuity)o   Put in place a robust plan to deliver enhancements in a timely and cost-effective way.  This will require engagement with all technical partners to reach consensus.o   Implement partner onboarding, support, testing and accreditationo   Oversee development and implementation of test planso   Ensure full documentation is maintained, and change management procedures are in placeo   Ensure all partners in the SLCP ecosystem realize business value out of SLCP (including periodic review of the fee structure together with ED and SLCP Council)·       Define, maintain and own a roadmap for data insights including data extraction, data analysis and partnership (e.g. academia):o   Analyze and report on related data trends of SLCP usage/performance and present to SLCP colleagues, the SLCP Council and the Technical Advisory Committeeo   Understand program needs in relation to other strategic areas and future direction to define opportunities and priorities for data analysiso   Develop and implement practices to continuously improve data integrity (including data quality checks of SLCP verified data)o   Develop and implement technical tools (together with partners) and solutions for SLCP broadly, to export and analyze SLCP process information and verified assessment datao   Develop and implement a strategy for (annual) data insights on SLCP verified datao   Work with internal and external stakeholders to enable and oversee data extraction and analysis and derive insights that will help SLCP, its signatories and other stakeholders to improve performanceo   Work with internal and external stakeholders to enable and oversee data extraction of SLCP verified assessments, its analysis and deriving insights and trends in labor conditions in supply chains. The aim of this workstream is to further foster SLCP’s objectives of increasing transparency in supply chains, reducing the need for social audits and redeploying resources toward improving working conditions.o   (In future) develop and implement a strategy for data analysis together with/by external parties (such as UN organization(s) and Academia), including funding opportunitiesEisenpakketQualifications ·       Diplomatic, convincing, energetic, flexible and enthusiastic personality·       Eager to learn and open minded·       Strong project management skills and ability to effectively juggle multiple projects at once·       Analytical skills and experience in performance monitoring – ability to translate the organization’s objective into concrete actions, priorities and KPIs·       Excellent problem-solving skills·       Strong in relationship building and communication·       Demonstrated competence in conducting and leading workshops and facilitating meetings, including in-person, virtual and hybrid sessions·       Experience working with people from a variety of cultures and backgrounds and in different time zones·       Effective English written and verbal communication skills·       Strong presentation skills including ability to create engaging presentation materials·       Attention to detail and high level of accuracy·       Literacy of commonly used software programs (see below for details)·       Enjoys a fast-paced, dynamic, challenging work environment·       Team player who prioritizes work based on the needs of the organization and its signatories and ready to ‘go the extra mile’ in a small team, i.e. taking up tasks that are outside of the usual scope of responsibility Education level and experience·       8+ years of working experience of which 5+ years in a management role.·       Experience in retail, corporate responsibility, and/or human rights and environmental programs preferred.·       Experience in non-profit/membership type organization preferred·       5+ years of experience in IT solutions systems management and operations throughout their lifecycle, including o   user needs analysis and requirements management,o   working with both technical and functional system specifications,o   integration with 3rd party systems,o   data management, reportingo   providing end-user support·       Specialized training on relational databases preferred.  Specifically to contents of work/Technology & Data Analysis·       Ability to work with user needs and requirements (identification, prioritization, impact analysis, etc.) and transforming them to functional and technical specifications ·       Experienced working with external partners and third-party connected systems·       Familiar with various IT concepts and recent developments involving globally distributed systems, remote computing, web applications, IT systems integration, API definition and management, working with JSON and schema validation·       Able to understand technological issues and collaborate with IT experts to identify problems, independently solving minor/routine problems and escalating more complex issues as appropriate·       High-level understanding of data analytical tools/languages such as Python, R or Tableau·       Experience with change management systems and processes·       Systems knowledge and familiarity with complex databases. Ability to analyze large data sets, cull relevant insights/interpret trends·       Experience in developing score cards, reporting data insights and presenting complex information in an understandable and compelling manner·       Strong working software knowledge (MS Access, Word, Power Point, and Excel)·       Experience with Atlassian products such as JIRABeschrijving werkgeverSLCP (Social & Labor Convergence Program) is a non-profit, multi-stakeholder initiative working on redirecting resources from social audits towards the improvement of social and labor conditions in global supply chains.Meer informatieEmployment, organization set-up and locationSLCP has its own independent governance, strategically steered by a Council elected from and by SLCP signatories. The Sustainable Apparel Coalition (SAC) supports the SLCP secretariat. For this job the SAC will be the formal employer and will give administrative and logistical support to the Program and its staff.The Senior Manager will work directly with colleagues in the SLCP Secretariat: Executive Director, Senior Managers in other program fields, and support staff. Colleagues and stakeholders are located across the work. Engagement with them requires some flexibility in working hours.The Senior Manager will be part of the SLCP senior management team and will report to the Executive Director, who is based out of Amsterdam, holding offices in the Fashion for Good Center. The Senior Manager will be based in Amsterdam. The employment is based on a 40-hour work week (8 hours a day).To Apply If you are interested in applying for this position, please send your CV and a covering letter to via de button "Solliciteer nu" op deze pagina. before 15 March. Please explicitly note the application for this vacancy ‘Senior Manager Tech & Data Insights’ in the email title.SLCP will review applications on a rolling basis.See also the same advertisement on our website:
HARDWARE ENGINEER / TEKENAAR E-PLAN 4495 HEERLEN
Stichting Flexpool Installatietechniek Zuidoost, Limburg, Heerlen, NL
Beschrijving functieHARDWARE ENGINEER / TEKENAAR E-PLAN 4495 HEERLENWat ga je doen?Als Hardware Engineer / Tekenaar E-Plan zijn jouw tekeningen dé basis van een project! Je bent verantwoordelijk voor het elektrotechnische tekenwerk van de projecten.  Je verzorgt de tekeningen voor schakelkasten en maakt de PI-schema’s (Process and Instrumentation).Dagelijks heb je contact met collega’s van de werkplaats en onze projectmanagers. Als onderdeel van een klein, zelfsturend team rapporteer je direct aan de technisch directeur.Gegevens die je nodig hebt voor je werk krijg je aangeleverd van de projectmanager. Soms bezoek je een project op locatie, om te zien wat er gemaakt gaat worden.De projecttechnici gaan uiteindelijk aan de slag met jouw tekeningen.Welke kennis en ervaring neem je mee?MBO-HBO niveau, opgeleid als technisch tekenaar, bij voorkeur in de Meet-en Regeltechniek;Ervaring met E-Plan P8. Heb je deze ervaring niet, maar wel met AutoCad: geen probleem, dan wordt je omgeschoold door onze opdrachtgever;Kennis en ervaring in gebouwbeheerssystemen:Goede beheersing van de Nederlandse taal;Goede communicatieve vaardigheden;Een flexibele werk-instelling.Wat biedt deze werkgever jou?Deze technisch specialist heeft 3 vestigingen in Nederland. Zij ontwerpen en bouwen regeltechnische installaties. Zijn volgen innovaties op de voet en streven naar de meest slimme technieken die toepasbaar zijn bij hun klanten. Zij bieden jou hierin vooruitstrevende, complexe en uitdagende projecten.Het bedrijf kent een informele sfeer waarin een Brabantse én Limburgse nuchterheid heerst.Zij bieden een salaris volgens CAO Klein Metaal. Deze zal in overleg zijn, afhankelijk van ervaring en opleiding.IS JOUW INTERESSE GEWEKT? DAN ZIJN DIT DE VOLGENDE STAPPEN!Binnen 2 werkdagen hoor je of we je uitnodigen voor een kennismaking.Bij een persoonlijke kennismaking gaan we samen met jou in gesprek over deze vacature en bekijken we welke mogelijkheden wij nog meer voor jou hebben.Daarna brengen we jou, met onze toelichting, onder de aandacht bij onze installateur(s) en gaan ervoor om op korte termijn een sollicitatiegesprek voor je te regelen.Vind jij de vacature en installateur boeiend en wil onze installateur jou graag aan zijn team toevoegen? Dan ontvang je een arbeidsovereenkomst van deze installateur en ga je rechtstreeks bij hem vanaf dag 1 in dienst.Wij komen je daarna graag op je werkplek bezoeken met een lekkere Flexpool taart!WIE IS STICHTING FLEXPOOL INSTALLATIETECHNIEK ZUIDOOST?Wij zijn een samenwerkingsverband van 150 installatiebedrijven in de regio Zuidoost Nederland. Wij zijn opgericht door, werken in opdracht van én worden bestuurd door deze installateurs. We zijn geen uitzendbureau, geen detacheerder en geen werkgever. Kandidaten die solliciteren op deze vacature gaan rechtstreeks in dienst bij deze installateur. Als non-profit stichting staan bij ons de belangen van zowel kandidaten als installateurs voorop. Voor onze installateurs werven wij kandidaten voor diverse vaste banen, van monteur tot werkvoorbereider tot vestigingsleider. Wij benaderen en bemiddelen géén werknemers in dienst bij onze aangesloten installateurs, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.Samen met Stichting Opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid-Oost en Stichting P&O voor het technische installatiebedrijf, faciliteren wij vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL), onze installateurs met opleidings-, HR- en recruitmentvraagstukken.Meer vacatures bekijken? en vind je nieuwe baan!Vacature: HARDWARE ENGINEER / TEKENAAR E-PLAN 4495 HeerlenBeschrijving werkgeverStichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost (kortgezegd Flexpool) is een samenwerkingsverband van Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installatiebedrijven in Limburg en Zuid-Oost Brabant.Wij zijn opgericht door, werken in opdracht van én worden bestuurd door onze installateurs. Bij Flexpool staan als non-profit organisatie, de belangen van onze installateurs voorop!
Data Scientist bij Non-profit instelling 36 uur FTE | Utrecht
CareerValue B.V., Utrecht, NL
Beschrijving functieBreng jij als Data Scientist jouw passie en kennis mee om de zorgdata van dit bedrijf een betekenis te geven en zo bij te dragen aan de maatschappij? Vind jij het een uitdaging om mede vorm te geven aan een data gedreven organisatie en het opbouwen van een datateam? Kun jij vernieuwde en diepgaande inzichten geven aangaande relevante kansen en ontwikkelingen binnen de zorgsector en werk je graag in een non-profit organisatie? Als Data Scientist ben jij één van de acht IT'ers die het verschil gaat maken voor deze organisatie. Samen met je team zorg je ervoor dat er nieuwe inzichten komen en pak jij eigenaarschap. De roadmap voor Data Driven werken neem jij onder je hoede en je geeft hier, samen met je team, verder vorm aan. Het betreft een interne functie maar je mag hier wel intern als Consultant, proactief gesprekken voeren met inhoudelijke professionals en het is belangrijk dat je de stakeholders ook kan overtuigen van de inzichten die jij hebt kunnen verkrijgen middels Data. Je gaat veel werken met R, Python, SQL, Machine Learning, Predictive/ Prescriptive modelling en statistische modellen en je moet daarnaast ook je bevindingen goed kunnen presenteren! Tot je taken behoren de volgende aspecten:- Advies geven over innovatieve manieren om waarde uit data te generen;- Verbetering binnen Data bedrijfvoering;- Behoefte inventariseren;- Vertaalslag van proces business naar technisch vraagstuk;- Verschillende databronnen binnen analyses combineren;- Verschillende projecten waar je aan deelneemt, waarbij jouw Data expertise wordt ingebracht.Eisenpakket- Je hebt een afgeronde opleiding Master in Informatica, Technische Informatica, Business Information Management, Econometrie, Wiskunde of soortgelijke;- Je hebt een aantal jaren ervaring als Intelligence Specialist, Developer, BI Specialist, Business Analist, Data Analist of Data Scientist;- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied big data / advanced analytics;- Kennis en ervaring met één of meerdere advanced analytics tools (R, Python, Julia etc);- Je kunt algoritmes opstellen, complexe queries maken;- Je hebt goede communicatieve vaardigheden;- Je hebt oog voor detail en bent analytisch ingesteld;- Je kan gestructureerd werken, volgens plan.Beschrijving werkgeverBreng jij jouw kennis en ervaring mee om uitdagende Big Data vraagstukken op te lossen voor deze non-profit zorginstelling? Wil jij een belangrijke spil zijn in hun Datalandschap? Dan zoek ik jou!Deze organisatie volgt alle veranderingen op de voet en ontwikkelt vernieuwende processen om zo de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken van goede kwaliteit, efficiënt en betaalbaar houdt. Met ongeveer 210 FTE aan collega's zijn ze hier dus altijd op zoek naar innovatieve ideeën om zo de zorg te verbeteren! Ter uitbreiding van hun Datateam/ IT team zoeken ze momenteel versterking binnen Data Scientist.  Het is een interne job waar een standaard werkweek 36 uur betreft. Ben jij een Data Scientist met minimaal 3 jaar relevante ervaring? Zoek jij een een functie als deze? Reageer dan direct!Info salarisBruto € 5.061 p/mMeer informatieArbeidsvoorwaardenPrima arbeidsvoorwaarden! 13e maand, individuele keuzebudget, flexibele werkplekken, gezellige borrels, loopbaanbudget, mobiel en laptop. Het is goed bereisbaar per OV!Salaris maximaal € 5.061 bruto per maand bij een 36-urige werkweekDeze functie is top en blijft niet lang beschikbaar dus reageer snel via de button "Solliciteer nu" op deze pagina.!SollicitatieprocedureBel 088-8833060 voor contact met Farid van Mastbergen of mail uw CV via de button "Solliciteer nu" op deze pagina..
Functioneel Tester | Non-profit | Rotterdam | 1 jaar | Per 4 januari | Rotterdam
Layer, Zuid-Holland, Rotterdam, NL
Beschrijving functieVoor een internationale opdrachtgever in de non-profitsector zoek ik een Functioneel Tester met sterke communicatieve vaardigheden. Het gaat om een hele veelzijdige functie bij een organisatie met korte lijnen. Je zal veel contact houden met verschillende stakeholders zoals ontwerpers en ontwikkelaars. Het gaat om inhouse ontwikkelde software. Jij gaat requirements achterhalen, testtools ontwikkelen en testen uitvoeren. Bovendien voor je risicoanalyses uit.Gevraagd profielHbo werk- en denkniveauTMap gecertificeerd+1 jaar ervaring met het uitvoeren van functionele tests en het opstellen van functionele ontwerpenErvaring met JiraErvaring met DynamicsJe hebt eerder gewerkt in een Agile / Scrum omgevingErvaring in de non-profit sector is een préAanbodStart: 4 januariUren: 36 uur per weekDuur: 1 jaarLocatie: Rotterdam / remote i.o.Uurtarief: i. o.Ben je geinteresseerd in deze opdracht? Stuur dan een mail met cv via de button "Solliciteer nu" op deze pagina. of bel naar 0682659039.Beschrijving werkgeverLayer is hét arbeidsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in IT Infrastructuur & Test specialisten.Zoek je een nieuwe uitdaging voor vast dienstverband of een freelance opdracht? Layer heeft het grootste aanbod van vacatures in de regio die aansluiten bij jouw wensen en technische vaardigheden. We staan garant voor een fijne samenwerking, met onze jarenlange ervaring en betrouwbare dienstverlening. We voorzien iedere specialist van passende arbeidsvoorwaarden, dankzij onze technische- marktkennis.
TEKENAAR E-PLAN / HARDWARE ENGINEER 4496 VEGHEL
Stichting Flexpool Installatietechniek Zuidoost, Noord-Brabant, Veghel, NL
Beschrijving functie TEKENAAR E-PLAN / HARDWARE ENGINEER  4496 VEGHELWat ga je doen?Als Tekenaar E-Plan / Hardware Engineer zijn jouw tekeningen dé basis van een project! Je bent verantwoordelijk voor het elektrotechnische tekenwerk van de projecten.  Je verzorgt de tekeningen voor schakelkasten en maakt de PI-schema’s (Process and Instrumentation).Dagelijks heb je contact met collega’s van de werkplaats en onze projectmanagers. Als onderdeel van een klein, zelfsturend team rapporteer je direct aan de technisch directeur.Gegevens die je nodig hebt voor je werk krijg je aangeleverd van de projectmanager. Soms bezoek je een project op locatie, om te zien wat er gemaakt gaat worden.De projecttechnici gaan uiteindelijk aan de slag met jouw tekeningen.Welke kennis en ervaring neem je mee?MBO-HBO niveau, opgeleid als technisch tekenaar, bij voorkeur in de Meet-en Regeltechniek;Ervaring met E-Plan P8. Heb je deze ervaring niet, maar wel met AutoCad: geen probleem, dan wordt je omgeschoold door onze opdrachtgever;Kennis en ervaring in gebouwbeheerssystemen:Goede beheersing van de Nederlandse taal;Goede communicatieve vaardigheden;Een flexibele werk-instelling.Wat biedt deze werkgever jou?Deze technisch specialist heeft 3 vestigingen in Nederland. Zij ontwerpen en bouwen regeltechnische installaties. Zijn volgen innovaties op de voet en streven naar de meest slimme technieken die toepasbaar zijn bij hun klanten. Zij bieden jou hierin vooruitstrevende, complexe en uitdagende projecten.Het bedrijf kent een informele sfeer waarin een Brabantse nuchterheid heerst.Zij bieden een salaris volgens CAO Klein Metaal. Deze zal in overleg zijn, afhankelijk van ervaring en opleiding.IS JOUW INTERESSE GEWEKT? DAN ZIJN DIT DE VOLGENDE STAPPEN!Binnen 2 werkdagen hoor je of we je uitnodigen voor een kennismaking.Bij een persoonlijke kennismaking gaan we samen met jou in gesprek over deze vacature en bekijken we welke mogelijkheden wij nog meer voor jou hebben.Daarna brengen we jou, met onze toelichting, onder de aandacht bij onze installateur(s) en gaan ervoor om op korte termijn een sollicitatiegesprek voor je te regelen.Vind jij de vacature en installateur boeiend en wil onze installateur jou graag aan zijn team toevoegen? Dan ontvang je een arbeidsovereenkomst van deze installateur en ga je rechtstreeks bij hem vanaf dag 1 in dienst.Wij komen je daarna graag op je werkplek bezoeken met een lekkere Flexpool taart!WIE IS STICHTING FLEXPOOL INSTALLATIETECHNIEK ZUIDOOST?Wij zijn een samenwerkingsverband van 150 installatiebedrijven in de regio Zuidoost Nederland. Wij zijn opgericht door, werken in opdracht van én worden bestuurd door deze installateurs. We zijn geen uitzendbureau, geen detacheerder en geen werkgever. Kandidaten die solliciteren op deze vacature gaan rechtstreeks in dienst bij deze installateur. Als non-profit stichting staan bij ons de belangen van zowel kandidaten als installateurs voorop. Voor onze installateurs werven wij kandidaten voor diverse vaste banen, van monteur tot werkvoorbereider tot vestigingsleider. Wij benaderen en bemiddelen géén werknemers in dienst bij onze aangesloten installateurs, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.Samen met Stichting Opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid-Oost en Stichting P&O voor het technische installatiebedrijf, faciliteren wij vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL), onze installateurs met opleidings-, HR- en recruitmentvraagstukken.Meer vacatures bekijken? en vind je nieuwe baan!Vacature: TEKENAAR E-PLAN/ HARDWARE ENGINEER  4496 VeghelBeschrijving werkgeverStichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost (kortgezegd Flexpool) is een samenwerkingsverband van Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installatiebedrijven in Limburg en Zuid-Oost Brabant.Wij zijn opgericht door, werken in opdracht van én worden bestuurd door onze installateurs. Bij Flexpool staan als non-profit organisatie, de belangen van onze installateurs voorop!
Software Tester I Test Coördinator I Regio Den Bosch I Familiebedrijf I Online content I Brabantse gezelligheid | Eindhoven
Layer, Noord-Brabant, Eindhoven, NL
Beschrijving functieBedrijfDit hechte familiebedrijf is gespecialiseerd in het koppelen van interne en externe gegevensbronnen zodat in 1 portaal alle relevante informatie gevonden kan worden. Dit doen ze voornamelijk voor gemeentes in Nederland maar tegenwoordig doen ze ook steeds meer maatwerkoplossingen voor bedrijven in Duitsland. In totaal telt het bedrijf ongeveer 45 man en er heerst een open en informele werksfeer met Brabantse gezelligheid.TeamHet team bestaat uit 15 software developers (C#/.NET), 1 medior software tester en 1 teamlead. Om de informele werksfeer, het praatje met de directeur en alles wat bij “korte” lijnen hoort te behouden zoeken zij iemand die precies dat zoekt in een bedrijf.FunctieNaast hands-on testen zal je je ook bezighouden met een rol als test coördinator en zorg je ervoor dat de planning in de gaten wordt gehouden. Je zal in deze positie ook veel schakelen met je collega’s. Het opstellen van testcases, het schrijven van testscripts en het testen van maatwerk zal ook tot je taken behoren, en je zal met meerdere ontwikkelteams samenwerken om de kwaliteit te verbeteren. De testautomatisering is deels al opgezet en dit wordt nog verder uitgebreid. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum. Heb je affiniteit met de technische kant van testen en zou je je hier verder in willen ontwikkelen?Vraag– HBO denkniveau– TMap of ISTQB certificaat– Minimaal 3 jaar testervaring– Pré: ervaring met testautomatisering– Nederlandse en Engelse taal– Duitse taalAanbod– Interne functie– 36 uur per week is mogelijk– Flexibele werktijden (start tussen 8.00 – 9.30u)– 25 vakantiedagen– Doorgroeimogelijkheden– Reiskostenvergoeding– Opleidingsbudget– Pensioenregeling (50%)– Parkeerplekken voor de deurInteresse?   via de button "Solliciteer nu" op deze pagina.✆    020 238 6984Beschrijving werkgeverLayer is hét arbeidsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in IT Infrastructuur & Test specialisten.Zoek je een nieuwe uitdaging voor vast dienstverband of een freelance opdracht? Layer heeft het grootste aanbod van vacatures in de regio die aansluiten bij jouw wensen en technische vaardigheden. We staan garant voor een fijne samenwerking, met onze jarenlange ervaring en betrouwbare dienstverlening. We voorzien iedere specialist van passende arbeidsvoorwaarden, dankzij onze technische- marktkennis.
Als software ontwikkelaar één specifieke sector binnen de zorg ondersteunen bij een non-profit? | Zeist
Star Apple, Utrecht, Zeist, NL
Beschrijving functieBen jij een ervaren software ontwikkelaar en werk je graag voor één specifieke sector, waarbij je zoveel mogelijk automatiseert en echt betrokken bent bij de eindgebruikers? Dan is dit een leuke vacature.De organisatie:Deze organisatie ondersteunt dus één specifieke sector binnen de zorg in Nederland. Ze ontwikkelen software en koppelen verschillende systemen zoals meetapparatuur en patiëntendossiers maar ook verwerking richting de administratie. Ze zijn de enige partij die zich hierop richt en hun software wordt dan ook gebruikt in alle centra binnen Nederland. Ze zijn onderdeel van de stichting binnen deze sector en committeren zich dan ook op kwaliteit voor de (non-profit) zorg.In totaal werken er zo’n 20 medewerkers bij dit bedrijf. Het verloop binnen de organisatie in ontzettend laag. Enerzijds komt dit door de complexiteit van de software maar ook de sfeer, mate van vrijheid en verantwoordelijkheid. En het feit dat je jouw software in alle centra terugziet zorgt voor veel voldoening en trots.De functie:Ze werken in een team van op dit moment 3 ontwikkelaars plus een productmanager en zijn dus rechtstreeks verbonden aan de sector. Dit zijn 2 seniors/ architecten en één goede medior ontwikkelaar. Samen verdelen ze de taken en verantwoordelijkheden en hierbinnen hebben ze nauw contact voor afstemming en codereviews.Momenteel is er Python en .NET Core gebruikt, alles wordt gefaseerd richting .NET Core en de verwachting is dat dit begin volgend jaar volledig is afgerond. De komende periode staan dus in het teken van de migratie, maar ook het uitwerken van nieuwe feautures zoals ‘’patienten dashboards’’ waarin ze hebben gekozen voor VueJS.Behalve het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van software ben je eigenlijk betroken bij alle onderdelen. Samen met de productmanager bepalen jullie de strategie voor de komende jaren, hierin mag je dus actief meedenken. Hiernaast kun je denken aan implementatie en supportwerkzaamheden.Eisen:Hbo werk- & denkniveauRuime ervaring als software ontwikkelaar (bij voorkeur met .NET Core / C# en VueJS)Ervaring in het werken aan complexe softwareJe kunt omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en zoekt voldoening in je werkErvaring in .NET Core, Python en VueJS is een pré;Ervaring in de zorg is eveneens een pré.Aanbod:Deze organisatie biedt een competitief maandsalaris (indicatie tot € 4500 bruto o.b.v. 40 uur), afhankelijk van kennis en ervaring. Hiernaast krijg je de volgende secundaire voorwaarden:Flexibiliteit om je werk naar eigen invulling uit te voeren;Laptop van de zaak;Reiskostenvergoeding;Pensioen;26 vakantiedagen;8% vakantiegeld;Fijne en betrokken collega’s.Voor meer informatie en om te solliciteren op deze functie kun je reageren via onderstaande contactgegevens. Je wordt binnen 24 uur gebeld mochten wij mogelijkheden voor je zien.Beschrijving werkgeverStarApple is een gespecialiseerd werving & selectie bureau dat uitsluitend opereert in de IT branche en waar de wensen en eisen van de kandidaat - jij dus - centraal staan.Hoe moet je dat zien? Contact verloopt op de manier en het tijdstip dat jij aangeeft. Zie StarApple als een 'one stop shop' voor ICT-banen. Je praat met een consultant en neemt je wensen en huidige situatie met ons door zodat wij voor jou zo duidelijk en direct mogelijk kunnen aangeven wat jij precies zoekt in je nieuwe functie bij je potentiële nieuwe werkgever.Onze focus ligt voornamelijk op Microsoft .NET, PHP, JAVA, Testing en Beheer. Ook richten wij ons op DBA, ERP en CRM. Mocht jouw ambitie breder liggen kun je dit uiteraard bij ons aangeven.Om een zo goed mogelijke brug te slaan tussen IT en het recruitment proces heeft StarApple een ontwikkelaar in dienst. Op deze manier kunnen wij de technische ambities van kandidaten goed begrijpen en curriculum vitae goed beoordelen om zowel op persoonlijk als technisch vlak de beste kandidaat te introduceren.
Accountant / Directeur, Rotterdam, Rotterdam
Confido finance, Rotterdam, Zuid-Holland
Als Accountant / Directeur voor de samenstelpraktijk bent u verantwoordelijk voor de vestiging in Rotterdam. In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor 15 FTE’s. Vanwege uw ervaring bent u in staat het management van de samenstelpraktijk en de fiscale praktijk goed vorm te geven. U hebt een toezichthoudende functie ten aanzien van de tijdige facturering naar cliënten. Voor het meenemen van een eventuele eigen portefeuille zult u uiteraard financieel gecompenseerd worden. U zult er voor zorg dragen dat accountants en relatiebeheerders goed voorbereid naar cliënten gaan om een onuitwisbare indruk achter te laten. Waar nodig zult u relatiebeheerders en of accountants bijstaan in de bedrijfseconomische of fiscale advisering van cliënten. 50b95006fd04dd3b15821536255826a2
Software Tester I Test Coördinator I Regio Den Bosch I Familiebedrijf I Online content I Brabantse gezelligheid
Layer, Noord-Brabant, Eindhoven, NL
FunctieomschrijvingBedrijfDit hechte familiebedrijf is gespecialiseerd in het koppelen van interne en externe gegevensbronnen zodat in 1 portaal alle relevante informatie gevonden kan worden. Dit doen ze voornamelijk voor gemeentes in Nederland maar tegenwoordig doen ze ook steeds meer maatwerkoplossingen voor bedrijven in Duitsland. In totaal telt het bedrijf ongeveer 45 man en er heerst een open en informele werksfeer met Brabantse gezelligheid.TeamHet team bestaat uit 15 software developers (C#/.NET), 1 medior software tester en 1 teamlead. Om de informele werksfeer, het praatje met de directeur en alles wat bij “korte” lijnen hoort te behouden zoeken zij iemand die precies dat zoekt in een bedrijf.FunctieNaast hands-on testen zal je je ook bezighouden met een rol als test coördinator en zorg je ervoor dat de planning in de gaten wordt gehouden. Je zal in deze positie ook veel schakelen met je collega’s. Het opstellen van testcases, het schrijven van testscripts en het testen van maatwerk zal ook tot je taken behoren, en je zal met meerdere ontwikkelteams samenwerken om de kwaliteit te verbeteren. De testautomatisering is deels al opgezet en dit wordt nog verder uitgebreid. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum. Heb je affiniteit met de technische kant van testen en zou je je hier verder in willen ontwikkelen?Vraag– HBO denkniveau– TMap of ISTQB certificaat– Minimaal 3 jaar testervaring– Pré: ervaring met testautomatisering– Nederlandse en Engelse taal– Duitse taalAanbod– Interne functie– 36 uur per week is mogelijk– Flexibele werktijden (start tussen 8.00 – 9.30u)– 25 vakantiedagen– Doorgroeimogelijkheden– Reiskostenvergoeding– Opleidingsbudget– Pensioenregeling (50%)– Parkeerplekken voor de deurInteresse?   via de button "Solliciteer nu" op deze pagina.✆    020 238 6984TaalvaardigheidVereist: Engels, NederlandsBedrijfsomschrijvingLayer is hét arbeidsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in IT Infrastructuur & Test specialisten.Zoek je een nieuwe uitdaging voor vast dienstverband of een freelance opdracht? Layer heeft het grootste aanbod van vacatures in de regio die aansluiten bij jouw wensen en technische vaardigheden. We staan garant voor een fijne samenwerking, met onze jarenlange ervaring en betrouwbare dienstverlening. We voorzien iedere specialist van passende arbeidsvoorwaarden, dankzij onze technische- marktkennis.
ALLROUND PROJECTLEIDER INSTALLATIETECHNIEK 4412 REGIO WEERT
Stichting Flexpool Installatietechniek Zuidoost, Limburg, Weert, NL
Beschrijving functieVoor een (h)echt familiebedrijf zijn wij op zoek naar een een projectleider die operationeel verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen het bedrijf.Je fungeert als rechterhand van de directeur. Lees gauw verder voor deze mooie vaste baan!Over de functie:Als allround projectleider installatietechniek houd je je bezig met alle operationele facetten binnen de projecten. In deze veelzijdige baan ga je naar opnames bij de klant, maak je calculaties, fungeer je als werkvoorbereider en stuur je de monteurs aan, bestel je materialen en maak je de planning.  Deze installateur heeft tevens een showroom en een serviceafdeling, deze afdelingen behoren ook tot jouw werkvelden.Over het bedrijf:Dit installatiebedrijf met een showroom aan huis is een echt familiebedrijf, gevestigd in de regio Weert. Zij bestaan inmiddels bijna 50 jaar en het is een hechte, platte organisatie met korte communicatielijnen. Zij werken veelal regionaal voor bedrijven en particuliere klanten.Ze staan voor kwaliteit en servicegerichtheid aan de klant en zoeken dit ook in hun nieuwe medewerker.Daarnaast bieden ze jou een marktconform salaris en voorwaarden volgens de CAO- Metaal en Techniek. Het salaris zal liggen tussen € 3.500,- en € 4.000,- bruto per maand (afhankelijk van ervaring en opleiding)Wat bied jij:Minimaal MBO InstallatietechniekRuime werkervaring in een allround functie zoals projectleider, calculator of service coördinator bij kleinere installateurs.Je bewaakt het overzichtIn bezit van een geldig rijbewijs BGoede beheersing van de Nederlandse taalIS JOUW INTERESSE GEWEKT? DAN ZIJN DIT DE VOLGENDE STAPPEN!binnen 2 werkdagen hoor je of we je uitnodigen voor een kennismaking.Bij een persoonlijke kennismaking gaan we samen met jou in gesprek over deze vacature en bekijken we welke mogelijkheden wij nog meer voor jou hebben.Daarna brengen we jou, met onze toelichting, onder de aandacht bij onze installateur(s) en gaan ervoor om op korte termijn een sollicitatiegesprek voor je te regelen.Vind jij de vacature en installateur boeiend en wil onze installateur jou graag aan zijn team toevoegen? Dan ontvang je een arbeidsovereenkomst van deze installateur en ga je rechtstreeks bij hem vanaf dag 1 in dienst.Wij komen je daarna graag op je werkplek bezoeken met een lekkere Flexpool taart!WIE IS STICHTING FLEXPOOL INSTALLATIETECHNIEK ZUIDOOST?Wij zijn een samenwerkingsverband van 150 installatiebedrijven in de regio Zuidoost Nederland. Wij zijn opgericht door, werken in opdracht van én worden bestuurd door deze installateurs. We zijn geen uitzendbureau, geen detacheerder en geen werkgever. Kandidaten die solliciteren op deze vacature gaan rechtstreeks in dienst bij deze installateur.Als non-profit stichting staan bij ons de belangen van zowel kandidaten als installateurs voorop. Voor onze installateurs werven wij kandidaten voor diverse vaste banen, van monteur tot werkvoorbereider tot vestigingsleider.Wij benaderen en bemiddelen géén werknemers in dienst bij onze aangesloten installateurs, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.Samen met Stichting Opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid-Oost en Stichting P&O voor het technische installatiebedrijf, faciliteren wij vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL), onze installateurs met opleidings-, HR- en recruitmentvraagstukken.Om meer vacatures te bekijken klik hier en vind je nieuwe baan.Vacature ALLROUND PROJECTLEIDER INSTALLATIETECHNIEK 4412 WEERTBeschrijving werkgeverStichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost (kortgezegd Flexpool) is een samenwerkingsverband van Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installatiebedrijven in Limburg en Zuid-Oost Brabant.Wij zijn opgericht door, werken in opdracht van én worden bestuurd door onze installateurs. Bij Flexpool staan als non-profit organisatie, de belangen van onze installateurs voorop!Info salarisBruto € 3.500 - € 4.000 p/m
Medior .NET Developer voor Non Profit sector gezocht | Den Haag
Phind, Zuid-Holland, Den Haag, NL
Beschrijving functieOrganisatieDeze Digital Agency specialiseert zich met name op klanten in de non-profit sector. Het concept, de code, het design en vervolgens de online marketing wordt volledig uit handen genomen door deze organisatie. Met ruim 20 man in dienst in een organisatie die al ruim 8 jaar bestaat kom je terecht in een omgeving waar zowel backend als frontend developers werken en een aantal marketeers. Opererend vanuit Den Haag bedienen ze de gehele Nederlandse markt met een breed klanten bestand van goede doelen tot overheidsinstanties. De meeste applicaties worden wereldwijd gebruikt en hebben tienduizenden eindgebruikers. Een leuke bijkomstigheid aan deze organisatie is dat je met je werkzaamheden de wereld ook daadwerkelijk een stukje beter maakt, dit moet je leuk vinden!In het development team zal je als Medior .NET Developer terecht komen waarbij je volledig volgens de SCRUM-methodiek te werk zal gaan en mee gaat bouwen aan bestaande en nieuwe applicaties. Deze applicaties worden met name opgebouwd in .NET Core, Angular en vervolgens gedeployed in Azure. Omdat klanten nauw betrokken zijn bij het ontwikkelproces zal je hier ook contact mee onderhouden en informeren over de ontwikkelingen.Je gaat werken aan zowel kortlopende als lange, maar vooral grote applicaties. Het is belangrijk dat je zelf met eigen inbreng komt, niet bang bent om je eigen ideeën te presenteren aan de groep en het product van A tot Z mee wilt maken.EisenMinimaal 2+ jaar werkervaringErvaring met .NET en Angular (Azure = een pre)Je kan je goed vinden in de SCRUM methodiekJe weet van aanpakken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteitVoorwaardenSalaris tussen €2800,- en €3800,- op basis van 40 uurVeel ruimte en begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling als Medior .NET OntwikkelaarJe werkt voor wereld verbeterende organisatiesRuimte om de meest innovatie technieken te implementerenMooi locatie in omgeving Den Haag met prachtig uitzichtReiskostenvergoedingLaptop van de zaakLeuke personeelsuitjesSpreekt de vacature van .NET ontwikkelaar in Den Haag je aan of wil je meer informatie? Zie dan de informatie hier onder!We gaan samen met je kijken naar de beschikbaarheid en verdere mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt op basis van jouw wensen en eisen. Discretie is hierin belangrijk en we zullen altijd vertrouwelijk met jouw informatie omgaan. Schroom dus niet om contact met ons te zoeken!Beschrijving werkgeverWij zijn gespecialiseerd in de werving en selectie binnen een specifieke branche op het IT platform. Hierbij denkend aan het stuk software development / Database specialisten en Business Intelligence. Middels jaren lange ervaring en meer dan 40 jaar recruitment bij elkaar zijn wij een van de bekendere spelers binnen de zeer specifieke branche.Info salarisBruto € 2.800 - € 3.800 p/m
Consultant Performance Management
Conclusion, Utrecht, Provincie Utrecht, utrecht
Consultant Performance Management Solliciteer direct Informatie over het sollicitatieproces Gepubliceerd10/03/2021 ErvaringSenior Uren p/w 32-40 uur Locatie Nieuwegein Consultant Performance Management Tijd om je expertise ergens anders in te zetten, Business Consultant Performance Management. Bij Conclusion Implementation krijg je een baan met inhoud. Werk dat ertoe doet, zoals het: Samen bouwen aan het succes van onze klanten door met onze hands-on aanpak directe prestatieverbeteringen te realiseren; Leiden van aansprekende (verbeter)projecten/programma's; Optimaliseren van processen om de bedrijfsvoering te verbeteren; Ontwikkelen van overtuigende proposities, gebaseerd op actuele klantvragen. Hoe dit er concreet uitziet? Als Senior Business Consultant binnen het team Prestatieverbetering vervul je diverse rollen bij uiteenlopende opdrachtgevers. Veelal dynamisch van aard, maar altijd klant- en resultaatgericht. Als senior ben jij in staat een leidende rol op je te nemen waarbij je de klant end-to-end ontzorgt. Je kunt bovendien acteren als stevige sparringpartner voor zowel het operationeel niveau als de verschillende managementniveaus. De opdrachten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd of juist in teamverband. Je past de werkmethode toe die het beste past bij jou en de opdracht, want wij geloven niet in één oplossing. Het gaat om de waarde die jij als persoon toevoegt en de resultaten die je bereikt. Je maakt de uitdagingen voor organisaties concreet door de vraag achter de vraag in kaart te brengen. Zo stel je jezelf in staat om gericht verbeterinitiatieven te implementeren. Hiervoor maak je gebruik van een breed scala aan kennis en expertise. Denk bijvoorbeeld aan projectmanagementvaardigheden, Lean, Agile, process mining en low code-applicaties. Onze impact maken we, waar mogelijk, meetbaar. Op deze manier maken we direct inzichtelijk voor onze opdrachtgevers wat onze toegevoegde waarde is. Business consultants in ons team zijn denkers én doeners. Jij bent in staat om te denken in effecten en deinst niet terug als het even moeilijk wordt. Als de situatie daar om vraagt, ben jij niet bang om de mouwen op te stropen en mee te helpen op de werkvloer. Je voelt je thuis in een ondernemende omgeving en bent in staat open en eerlijk feedback te geven én te ontvangen. Maar bovenal ben je een teamspeler. Je ondersteunt je collega's waar je kunt en vraagt om hulp waar je dat nodig hebt. Als senior speel jij bovendien een belangrijke rol in het coachen van je collega's. Zo stellen we elkaar in staat om samen succesvol te zijn. Zo maak je het verschil. Onze Identiteit Onze 80 collega's zetten samen hun ambitie en talent in om van betekenis te zijn voor klanten. Dit zijn Business Consultants met jarenlange ervaring in digitale strategie, prestatieverbetering, leiderschapsontwikkeling en verandermanagement. En allemaal hebben ze hetzelfde doel: samen instaan voor het succes van onze klanten door het mensgericht toepassen van change, business en digitale expertise. Deze consultancy-club van daadkrachtige, leergierige - en soms een tikje eigenwijze - professionals vormt een hecht team met als motto: 'Better together'. Dit komt terug in onze kernwaarden: mensgericht, inspirerend, eigenaarschap, ruimte en vertrouwen, elke dag beter en balans tussen vandaag en morgen. Wij zijn onderdeel van Conclusion en pakken het allemaal nét even anders aan. Conclusion is een organisatie met meer dan 25 verschillende bedrijven in één ecosysteem. Met ruim 1.750 collega's verbeteren we kritische bedrijfsprocessen van onze klanten met technologische oplossingen. We werken samen als het kan en hebben op het juiste moment, de juiste mensen aan tafel. Experts in hun vakgebied, die elkaar aanvullen, scherp houden en uitdagingen vanuit verschillende perspectieven bekijken. Daar zit onze kracht. Lef en ondernemerschap helpen ons hierin. Met af en toe het nodige vuurwerk onderling, bereiken we het beste resultaat. Dat is onze aanpak. Ook de jouwe? Dan zit je als Change Management Consultant goed bij Conclusion Implementation in Nieuwegein. Jou missen we nog Jij bent te herkennen aan je kennis en expertise die je sensitief op een organisatie weet toe te passen en je kritische kijk op zaken. Vinden mensen je prettig om mee samen te werken? Of juist communicatief en sociaal vaardig? Mag allebei, want verschil moet er zijn. Voor deze functie ben je vooral coachend en leidinggevend sterk. Anderen zijn er al genoeg, dus blijf vooral lekker jezelf. Dat is alles wat we vragen. Voor deze functie heb je: Een afgeronde hbo- of wo-opleiding; Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van consultancy en/of projectmanagement in verschillende werkomgevingen (profit én non-profit); Energie die je haalt uit het ontwikkelen van proposities voor nieuwe en bestaande klanten; Kennis van en affiniteit met IT in het algemeen en datagedreven werken in het bijzonder; Aantoonbare kennis van Lean en Agile; Aantoonbare ervaring met projectmatig werken; Een hands-on mentaliteit; Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Waardering voor je werk Omdat wij erop vertrouwen dat jij uitblinkt als Business Consultant bieden we jou een contract voor onbepaalde tijd met daarbovenop: Een marktconform salaris dat past bij jouw ervaring en groeipotentie, inclusief een bonusregeling; Flexibele werktijden en het werken vanuit huis. Wij geloven in het efficiënt indelen van je tijd en de juiste balans tussen werk en privé; Een leaseauto (of mobiliteitsregeling), zodat je voor elke opdrachtgever aan de slag kunt; De kans om te werken aan jouw persoonlijke kwaliteiten, groeipotentie en vakkennis bij onze eigen Academy; De mogelijkheid om door te groeien binnen Conclusion Implementation en ons ecosysteem; Een laptop en telefoon, inclusief thuiswerk- en internetvergoeding; De optie om gebruik te maken van onze collectieve pensioenregeling en ziektekostenverzekering; Wekelijks een uitgebreide (digitale) borrel en maandelijks een uitgebreide borrel met band of dj op het hoofdkantoor in Utrecht (zodra dat weer kan); Mogelijkheden om te sporten en met collega's deel te nemen aan sportevents zoals de Dam tot Damloop (zodra dat weer kan). Trek je conclusie en solliciteer Benieuwd naar andere projecten die nu lopen? Ik, recruiter Iris Pitar, kan je er alles over vertellen. Je bereikt me via 06 - 22 88 39 58 en ipitarconclusion.nl. Wij zijn altijd op zoek naar goede kandidaten, vandaar dat de vacature open blijft staan. Solliciteer je direct en heb je het juiste profiel, dan maken we snel een afspraak op een moment dat het jou uitkomt. Conclusion werft door tijdens de huidige coronasituatie. Wij benutten digitale mogelijkheden voor sollicitatiegesprekken op afstand. Zodra het weer kan en mag, doen we dat weer face-to-face. Terug naar vacatureoverzicht Deel via Iris Pitar Recruiter Vragen? Vragen? Neem contact met ons op via ipitarconclusion.nl of bel 06-22883958 Alle vacatures © 2021 Conclusion Privacy beleid Volg ons facebook linkedin instagram youtube Naar boven x SOLLICITATIEPROCEDURE BIJ CONCLUSION Wij nodigen je van harte uit om met Conclusion in gesprek te gaan en samen jouw talenten en mogelijkheden te ontdekken KENNISMAKEN EN MATCHEN Sluit je cv aan bij één van onze vacatures? Stuur dan je curriculum vitae en motivatie via de sollicitatiebutton naar één van onze recruiters. Je kunt ook een open sollicitatie achterlaten via de vacaturepagina. Na een eerste screening van jouw cv en motivatie maken wij zo spoedig mogelijk een afspraak voor een kennismaking of krijg je een gepaste terugkoppeling per e-mail. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek komen jouw kwaliteiten, ambities, ervaring en persoonlijkheid uitgebreid aan bod. Je krijgt verder gelegenheid om ons te leren kennen en vragen te stellen. Bij een match volgt er meestal een tweede gesprek met één van de hiring managers of een directeur. Dan gaan we in op jouw vaardigheden, expertise en match met de rest van het team. Vervolgens beslissen we of en hoe we met elkaar verder gaan. Een referentiecheck of assessment is in sommige gevallen onderdeel van onze procedure. Vervolgens doen wij jou een financieel voorstel. Als beide partijen enthousiast zijn, bieden wij je een arbeidsovereenkomst of in sommige gevallen een projectovereenkomst aan Wij gaan het liefst direct over tot een vaste aanstelling, voor onbepaalde tijd. ZORGVULDIGHEID Conclusion streeft naar een zorgvuldige afhandeling van de sollicitatieprocedure binnen 2 weken na het eerste gesprek. Veel van onze opdrachtgevers hebben bovendien te maken met aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van betrouwbaarheid en transparantie. Daarom nemen wij ook tijdens de sollicitatieprocedure een aantal belangrijke zaken op. Zo kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure vragen of we contact mogen zoeken met twee zakelijke referenten. Verder vragen wij bij een aantal onderdelen binnen Conclusion om een Verklaring Omtrent Gedrag, een bewijs van je diploma's, certificeringen en een identiteitsbewijs. In sommige gevallen doen we meer diepgaande pre-employment checks, maar dit vertellen wij je natuurlijk vooraf. SAMENWERKEN Gaan we met elkaar verder? Dan bieden we je bij voorkeur een vast dienstverband aan. We bieden je aan bij projecten, waar je meestal per direct aan de slag gaat. Samen met jou bespreken we op welke manier jij je verder wilt ontwikkelen en hoe wij daarbij kunnen helpen. Uiteraard volgen wij je, ook bij de opdrachtgever, en word je persoonlijk begeleid met coaching on the job, opleidingen, trainingen en vaste evaluatiemomenten. Dit nemen wij heel serieus. Solliciteer op deze functie x Werkzaamheden Benieuwd naar andere projecten die nu lopen? Ik, recruiter Iris Pitar, kan je er alles over vertellen. Je bereikt me via 06 - 22 88 39 58 en ipitarconclusion.nl. Wij zijn altijd op zoek naar goede kandidaten, vandaar dat de vacature open blijft staan. Solliciteer je direct en heb je het juiste profiel, dan maken we snel een afspraak op een moment dat het jou uitkomt. Conclusion werft door tijdens de huidige coronasituatie. Wij benutten digitale mogelijkheden voor sollicitatiegesprekken op afstand. Zodra het weer kan en mag, doen we dat weer face-to-face. Wensen Samen bouwen aan het succes van onze klanten door met onze hands-on aanpak directe prestatieverbeteringen te realiseren; Leiden van aansprekende (verbeter)projecten/programma's; Optimaliseren van processen om de bedrijfsvoering te verbeteren; Ontwikkelen van overtuigende proposities, gebaseerd op actuele klantvragen. Hoe dit er concreet uitziet? Als Senior Business Consultant binnen het team Prestatieverbetering vervul je diverse rollen bij uiteenlopende opdrachtgevers. Veelal dynamisch van aard, maar altijd klant- en resultaatgericht. Als senior ben jij in staat een leidende rol op je te nemen waarbij je de klant end-to-end ontzorgt. Je kunt bovendien acteren als stevige sparringpartner voor zowel het operationeel niveau als de verschillende managementniveaus. De opdrachten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd of juist in teamverband. Je past de werkmethode toe die het beste past bij jou en de opdracht, want wij geloven niet in één oplossing. Het gaat om de waarde die jij als persoon toevoegt en de resultaten die je bereikt. Je maakt de uitdagingen voor organisaties concreet door de vraag achter de vraag in kaart te brengen. Zo stel je jezelf in staat om gericht verbeterinitiatieven te implementeren. Hiervoor maak je gebruik van een breed scala aan kennis en expertise. Denk bijvoorbeeld aan projectmanagementvaardigheden, Lean, Agile, process mining en low code-applicaties. Onze impact maken we, waar mogelijk, meetbaar. Op deze manier maken we direct inzichtelijk voor onze opdrachtgevers wat onze toegevoegde waarde is. Business consultants in ons team zijn denkers én doeners. Jij bent in staat om te denken in effecten en deinst niet terug als het even moeilijk wordt. Als de situatie daar om vraagt, ben jij niet bang om de mouwen op te stropen en mee te helpen op de werkvloer. Je voelt je thuis in een ondernemende omgeving en bent in staat open en eerlijk feedback te geven én te ontvangen. Maar bovenal ben je een teamspeler. Je ondersteunt je collega's waar je kunt en vraagt om hulp waar je dat nodig hebt. Als senior speel jij bovendien een belangrijke rol in het coachen van je collega's. Zo stellen we elkaar in staat om samen succesvol te zijn. Zo maak je het verschil. Onze Identiteit Onze 80 collega's zetten samen hun ambitie en talent in om van betekenis te zijn voor klanten. Dit zijn Business Consultants met jarenlange ervaring in digitale strategie, prestatieverbetering, leiderschapsontwikkeling en verandermanagement. En allemaal hebben ze hetzelfde doel: samen instaan voor het succes van onze klanten door het mensgericht toepassen van change, business en digitale expertise. Deze consultancy-club van daadkrachtige, leergierige - en soms een tikje eigenwijze - professionals vormt een hecht team met als motto: 'Better together'. Dit komt terug in onze kernwaarden: mensgericht, inspirerend, eigenaarschap, ruimte en vertrouwen, elke dag beter en balans tussen vandaag en morgen. Jij bent te herkennen aan je kennis en expertise die je sensitief op een organisatie weet toe te passen en je kritische kijk op zaken. Vinden mensen je prettig om mee samen te werken? Of juist communicatief en sociaal vaardig? Mag allebei, want verschil moet er zijn. Voor deze functie ben je vooral coachend en leidinggevend sterk. Anderen zijn er al genoeg, dus blijf vooral lekker jezelf. Dat is alles wat we vragen. Een afgeronde hbo- of wo-opleiding; Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van consultancy en/of projectmanagement in verschillende werkomgevingen (profit én non-profit); Energie die je haalt uit het ontwikkelen van proposities voor nieuwe en bestaande klanten; Kennis van en affiniteit met IT in het algemeen en datagedreven werken in het bijzonder; Aantoonbare kennis van Lean en Agile; Aantoonbare ervaring met projectmatig werken; Een hands-on mentaliteit; Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Conclusion streeft naar een zorgvuldige afhandeling van de sollicitatieprocedure binnen 2 weken na het eerste gesprek. Veel van onze opdrachtgevers hebben bovendien te maken met aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van betrouwbaarheid en transparantie. Daarom nemen wij ook tijdens de sollicitatieprocedure een aantal belangrijke zaken op. Zo kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure vragen of we contact mogen zoeken met twee zakelijke referenten. Verder vragen wij bij een aantal onderdelen binnen Conclusion om een Verklaring Omtrent Gedrag, een bewijs van je diploma's, certificeringen en een identiteitsbewijs. In sommige gevallen doen we meer diepgaande pre-employment checks, maar dit vertellen wij je natuurlijk vooraf. SAMENWERKEN Gaan we met elkaar verder? Dan bieden we je bij voorkeur een vast dienstverband aan. We bieden je aan bij projecten, waar je meestal per direct aan de slag gaat. Samen met jou bespreken we op welke manier jij je verder wilt ontwikkelen en hoe wij daarbij kunnen helpen. Uiteraard volgen wij je, ook bij de opdrachtgever, en word je persoonlijk begeleid met coaching on the job, opleidingen, trainingen en vaste evaluatiemomenten. Dit nemen wij heel serieus. Werkomgeving Omdat wij erop vertrouwen dat jij uitblinkt als Business Consultant bieden we jou een contract voor onbepaalde tijd met daarbovenop: Een marktconform salaris dat past bij jouw ervaring en groeipotentie, inclusief een bonusregeling; Flexibele werktijden en het werken vanuit huis. Wij geloven in het efficiënt indelen van je tijd en de juiste balans tussen werk en privé; Een leaseauto (of mobiliteitsregeling), zodat je voor elke opdrachtgever aan de slag kunt; De kans om te werken aan jouw persoonlijke kwaliteiten, groeipotentie en vakkennis bij onze eigen Academy; De mogelijkheid om door te groeien binnen Conclusion Implementation en ons ecosysteem; Een laptop en telefoon, inclusief thuiswerk- en internetvergoeding; De optie om gebruik te maken van onze collectieve pensioenregeling en ziektekostenverzekering; Wekelijks een uitgebreide (digitale) borrel en maandelijks een uitgebreide borrel met band of dj op het hoofdkantoor in Utrecht (zodra dat weer kan); Mogelijkheden om te sporten en met collega's deel te nemen aan sportevents zoals de Dam tot Damloop (zodra dat weer kan). Tijdens het eerste kennismakingsgesprek komen jouw kwaliteiten, ambities, ervaring en persoonlijkheid uitgebreid aan bod. Je krijgt verder gelegenheid om ons te leren kennen en vragen te stellen. Bij een match volgt er meestal een tweede gesprek met één van de hiring managers of een directeur. Dan gaan we in op jouw vaardigheden, expertise en match met de rest van het team. Vervolgens beslissen we of en hoe we met elkaar verder gaan. Een referentiecheck of assessment is in sommige gevallen onderdeel van onze procedure. Vervolgens doen wij jou een financieel voorstel. Als beide partijen enthousiast zijn, bieden wij je een arbeidsovereenkomst of in sommige gevallen een projectovereenkomst aan Wij gaan het liefst direct over tot een vaste aanstelling, voor onbepaalde tijd.
Bookkeeper/accountant (NL / ENG)
Page Personnel, Hoofddorp, Haarlemmermeer, NH, HS
Je ondersteunt de financieel directeur bij het bijhouden van de financiële administratie in Nederland, het nakomen en indienen van wettelijke verplichtingen en het waarborgen van nauwkeurigheid bij het vastleggen van financiële transacties. Dit is een geweldige kans voor de juiste kandidaat om integraal deel uit te maken van een snelgroeiend bedrijf. Bedrijfsomschrijving Het bedrijf is een van de snelst groeiende distributeurs van FMCG (fast moving consumer goods) in het VK. Vanwege hun recente uitbreiding naar Nederland, hebben ze nu een interne financiële boekhouder nodig in hun kantoor in Nederland. Omschrijving · Inkoopboekingen en reconciliations · Verwerking van klantfacturen, ontvangstbewijzen, overzichten en kredietcontrole · Dagelijkse bankreconciliations · Beheer een Invoice Finance-portaal om uploads, opnames en reconciliaties op te nemen · Het bijhouden van een nauwkeurig inkoopboek en het opstellen van betalingsschema 's · Assisteren bij analyse en productie van rapporten voor management en juridische organen · Opmaken en indienen van btw-aangiften, EG-verkooplijst en Intra stat · Contacten onderhouden met juridische organen namens het management · Verwerkt maandelijkse onkosten- en creditcard transacties · Assisteren bij maandafsluitings procedures en rapportages · Ad-hoc ondersteuning indien nodig voor de General Manager · Feedback geven op projecten om processen en automatisering te verbeteren Profiel van kandidaat · Bachelordiploma (HBO) in financiën, boekhouding of gelijkwaardig · 2 - 3 jaar ervaring in een vergelijkbare financiële sector · Commerciële ervaring met inventarisatie · Eerdere ervaring met Microsoft Dynamic Navision, Sage of andere ERP-systemen · Vloeiend in Engels en Nederlands (geschreven en gesproken) · Wees goed in het stellen van prioriteiten en het werken met strikte deadlines · Heb veel aandacht voor detail en analytische vaardigheden · Heb een logische denk geest met uitstekende probleemoplossende vaardigheden · Wees een uitstekende communicator en betrouwbaar · Wees veerkrachtig, assertief, optimistisch en open voor verandering · Uitstekende organisatorische vaardigheden Aanbod · Een geweldige kans bij een snelgroeiend bedrijf · Een salaris tussen 2700 euro en 3200 euro per maand · U krijgt rechtstreeks een contract bij het bedrijf · Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Medior .NET Developer voor Non Profit sector gezocht
Phind, Zuid-Holland, Den Haag, NL
FunctieomschrijvingOrganisatieDeze Digital Agency specialiseert zich met name op klanten in de non-profit sector. Het concept, de code, het design en vervolgens de online marketing wordt volledig uit handen genomen door deze organisatie. Met ruim 20 man in dienst in een organisatie die al ruim 8 jaar bestaat kom je terecht in een omgeving waar zowel backend als frontend developers werken en een aantal marketeers. Opererend vanuit Den Haag bedienen ze de gehele Nederlandse markt met een breed klanten bestand van goede doelen tot overheidsinstanties. De meeste applicaties worden wereldwijd gebruikt en hebben tienduizenden eindgebruikers. Een leuke bijkomstigheid aan deze organisatie is dat je met je werkzaamheden de wereld ook daadwerkelijk een stukje beter maakt, dit moet je leuk vinden!In het development team zal je als Medior .NET Developer terecht komen waarbij je volledig volgens de SCRUM-methodiek te werk zal gaan en mee gaat bouwen aan bestaande en nieuwe applicaties. Deze applicaties worden met name opgebouwd in .NET Core, Angular en vervolgens gedeployed in Azure. Omdat klanten nauw betrokken zijn bij het ontwikkelproces zal je hier ook contact mee onderhouden en informeren over de ontwikkelingen.Je gaat werken aan zowel kortlopende als lange, maar vooral grote applicaties. Het is belangrijk dat je zelf met eigen inbreng komt, niet bang bent om je eigen ideeën te presenteren aan de groep en het product van A tot Z mee wilt maken.EisenMinimaal 2+ jaar werkervaringErvaring met .NET en Angular (Azure = een pre)Je kan je goed vinden in de SCRUM methodiekJe weet van aanpakken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteitVoorwaardenSalaris tussen €2800,- en €3800,- op basis van 40 uurVeel ruimte en begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling als Medior .NET OntwikkelaarJe werkt voor wereld verbeterende organisatiesRuimte om de meest innovatie technieken te implementerenMooi locatie in omgeving Den Haag met prachtig uitzichtReiskostenvergoedingLaptop van de zaakLeuke personeelsuitjesSpreekt de vacature van .NET ontwikkelaar in Den Haag je aan of wil je meer informatie? Zie dan de informatie hier onder!We gaan samen met je kijken naar de beschikbaarheid en verdere mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt op basis van jouw wensen en eisen. Discretie is hierin belangrijk en we zullen altijd vertrouwelijk met jouw informatie omgaan. Schroom dus niet om contact met ons te zoeken!SalarisinformatieBruto € 3.000 - € 4.000 p/mBedrijfsomschrijvingWij zijn gespecialiseerd in de werving en selectie binnen een specifieke branche op het IT platform. Hierbij denkend aan het stuk software development / Database specialisten en Business Intelligence. Middels jaren lange ervaring en meer dan 40 jaar recruitment bij elkaar zijn wij een van de bekendere spelers binnen de zeer specifieke branche.
IT Engineer met kennis van M365 en Azure
KNAW, NL, Amsterdam, NH
IT Engineer met kennis van M365 en Azure - Bureau KNAW – Amsterdam FUNCTIEOMSCHRIJVING Ben jij een ervaren IT engineer en hebben M365, Azure Devops en Azure geen geheimen voor jou? Werk jij graag voor een non-profit organisatie en lijkt het jou gaaf om mee te werken aan een migratie naar de Cloud? Solliciteer dan als ICT M365/Azure engineer . Dit ga je doen Als IT engineer draag je zorg voor het verder invullen, uitwerken en implementeren van een project om de technische uitvoering van de KNAW te verhogen. Het doel is om de KNAW klaar te stomen voor een digitale werkplek. Je werkt mee om de huidige omgeving technisch te migreren naar een M365/Azure platform en werkt ook mee om het uiteindelijke beheer ervan in te vullen. Dit breng je mee HBO werk- en denkniveau; Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal; Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen eenzelfde functie; Kan meedenken met de trends op IT vlak; en zorgen voor verdere professionalisering van het IT landschap (Azure, Hybrid Cloud en O365); Je hebt ervaring met zowel on-premise als Cloud omgevingen; Ruime ervaring in het transformeren van on-premisses naar de Cloud; Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met producten als Azure en Office 365 (en ontwikkeling); Ervaring in het beheren van Azure Monitor, Security Center en onboarding van workloads Bent instaat implementaties en migraties zelf te verrichten alsmede te begeleiden; Ervaring in het maken van ontwerpen, solution designs Ruime ervaring met Cloud security; Ervaring in projectmatig werken en scrum en agile werken; Communicatief zeer sterk, overtuigingskracht, flexibel, representatief en leergierig. Wat je krijgt Een uitdagende fulltime functie voor een periode van 12 maanden. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris bij een fulltime dienstverband maximaal € 4402,00 bruto per maand (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten/KNAW), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Er is een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met een aantrekkelijke verlofregeling (232 verlofuren bij een fulltime dienstverband). Bureau KNAW De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten - en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek - die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.Het Bureau van de KNAW staat leden, bestuur, raden en commissies, instituten en de algemeen directeur bij in de uitoefening van hun taken. ICT Services De afdeling ICT Services is verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening aan het Bureau en enkele instituten. De afdeling telt ongeveer 25 medewerkers, ver­deeld over twee secties: Front Office, Back Office en een ondersteunend support team. De afdeling beheert de technische infrastructuur voor de KNAW en haar instituten en is een Shared Service Center voor een aantal instituten van de KNAW. ICT Services is onderdeel van het Bureau waar zo’n 130 mensen werken. Het Bureau van de KNAW staat leden, bestuur, instituten en directie bij in de uitoefening van hun taken. ADDITIONELE INFORMATIE Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tine Sierink, hoofd ICT Services, e-mail tel. . Diversiteit & Inclusie De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
directeur-bestuurder
Stichting de Boemerang, Amstelveen, Noord-Holland
Stichting Kringloopwinkel de Boemerang (de Boem) is sociaal en duurzaam. Onze twee winkels zijn inmiddels een begrip in Amstelveen. Dankzij veel mensen in Amstelveen geven wij jaarlijks duizenden spullen een tweede leven. Spullen die geen plek in de winkels vinden, worden zo veel mogelijk gerecycled. Zo werken wij actief mee aan duurzaamheid, hergebruik en CO2-reductie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking vinden bij ons een veilige omgeving en werkplek. Daarnaast bieden wij ruimte voor re-integratie, leerwerktrajecten, dagbesteding en stages. Waar mogelijk werken wij samen met diverse gemeentelijke en maatschappelijke organisaties. Wij hebben het keurmerk 100% Kringloop. Vanwege aanhoudende groei werken wij naar een “Raad van Toezicht model” toe, dat per 1 juli rond zal zijn. Daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken directeur-bestuurder (Amstelveen, 24-28 uur per week) Positie Als onze directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor en belast met de algemene bedrijfsvoering van de stichting. Je bouwt onze missie en visie verder uit en positioneert onze organisatie als een stichting met impact op sociaal en duurzaam gebied. Je stelt de jaarplannen op en bent eindverantwoordelijk op financieel en commercieel gebied. Daarnaast geef je op een coachende manier leiding aan de twee bedrijfsleiders. Samen met hen ben je het gezicht van de Boem naar gemeentelijke instanties, samenwerkingspartners en overige maatschappelijke organisaties. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Specifieke verantwoordelijkheden: Algemene bedrijfsvoering met aandacht voor financiën, commercie, HR en juridische zaken; Rechtstreeks leidinggeven aan beide bedrijfsleiders en indirect aan een team van 16 betaalde en 80 vrijwillige medewerkers; Binden, boeien en inspireren van de medewerkers; Zorgdragen voor een organisatiecultuur die past bij een professionele kringlooporganisatie; Stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging richting diverse partijen; Op korte termijn verhuist één van de winkels naar een nieuwbouwlocatie. Je bent hier nauw bij betrokken. Profiel Je hebt gedegen kennis van en ervaring met algemene bedrijfsvoering van een stichting. Daarnaast ben je sociaal, maar ook zakelijk wanneer dat nodig is. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draag je een warm hart toe. Inhoudelijk vraagt deze functie het volgende: Minimaal hbo werk- en denkniveau met bijvoorbeeld een bedrijfskundige of vergelijkbare opleidingsachtergrond; Meerjarige en relevante werkervaring en bij voorkeur kennis van kringloop; Gedegen kennis van en ervaring met financiële en commerciële processen; Voldoende basiskennis op juridisch en HR-gebied; Ervaring in de non-profit is een sterke pré; Affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de stichting is een must; Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Competenties en persoonlijke kwaliteiten Als de directeur-bestuurder van de Boem herken je je in de volgende competenties en persoonlijke kwaliteiten: Verbindend, authentiek en integer; Coachend leiderschap, in staat om goed te luisteren en verschillen te overbruggen; Transparant, resultaatgericht en met een bestuurlijke antenne; Uitstekende communicatieve vaardigheden; Veranderende omstandigheden zie jij vooral als kansen voor ontwikkeling. De Boem biedt jou De kans om actief bij te dragen aan een sociale en duurzame stichting met ambitie, die midden in de samenleving staat; Een uitdagende positie die volop ruimte biedt aan vernieuwing, visie en betekenisvol werken; Een enthousiast team en een informele, gemoedelijke werksfeer; Een betrokken RvT, welke op gepaste afstand en wanneer nodig graag meedenkt; Een jaarcontract met de intentie tot een aanstelling voor onbepaalde tijd; Een salaris passend bij de non-profit sector van min. € 4.500,- en max. € 6.000,- (bij een fulltime dienstverband) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Interesse Heb je interesse in deze functie? Je cv en brief kun je uiterlijk 9juni 2021 versturen naar David Karelse via d.karelsekarelserecruitment.nl. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met David Karelse op bovenstaand mailadres of op 31682568838. Een assessment kan onderdeel uitmaken van procedure. De Boem verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen en zorgvuldig rekening houden met de rechten en belangen van anderen. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanname vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Office & Facility Coördinator
Kerridge Commercial Systems, NL, Veghel, NB
Kerridge Commercial Systems, leverancier van ERP-software oplossingen, is voor haar Nederlandse vestiging in Veghel op zoek naar een: Office & Facility Coordinator fulltime (36-40 uur). Wat jij gaat doen: Bijhouden van kantoorbenodigdheden, voorraadlijsten en bestellingen en inkoop van kantoorbenodigdheden Receptie taken; ontvangen van bezoekers, beantwoorden van inkomende telefoongesprekken Regelen van vergaderingen en vergaderruimten door geschikte vergadertijden in te plannen en, indien nodig, ruimten te boeken Ondersteunen bij het plannen en organiseren van evenementen, inclusief het organiseren van catering Beheren uitgaande post en registreren van gegevens over speciale leveringen Ondersteunen van managers en afdelingen Scannen, afdrukken en archiveren van documenten Zorgdragen voor gevulde en opgeruimde kantoorkeukens Boeken van vluchten, hotels en evenementen met ondersteuning van onze reissoftwareleverancier Egencia Nauwe samenwerking met de Office - & Facilities Coördinator in Gouda om ervoor te zorgen dat de algemene telefoonbeantwoording soepel verloopt Organiseren van het gebouw onderhoud door toezicht te houden op reparaties / schoonmaak of door indien nodig onderhoudsdiensten in te huren Zorgdragen dat onderhoudsbezoeken van aannemers zoals liften noodverlichting etc. worden uitgevoerd conform wettelijke regelgeving Bijhouden van inspectieverslagen Melden van gesignaleerde gebouwkwesties / -problemen aan de algemeen directeur Arbotaken waaronder: organiseren en coördineren van de BHV, EHBO, RI&E op de kantoorlocatie in nauwe samenwerking met de kantoor- & facilitair coördinator van Gouda; verantwoordelijk voor tijdige EHBO-, BHV- en Brandweertraining en bijhouden van materialen, documenten, dossiers en roosters. vervullen van de rol van preventiemedewerker Wat wij vragen: Je hebt ervaring met kantoorbeheer Je bent in staat om zonder toezicht te werken, hebt uitstekende timemanagement vaardigheden en kunt goed multi tasken Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden Je spreekt/ schrijft vloeiend Nederlands en spreekt/schrijft redelijk Engels Je hebt goede kennis van Microsoft Office-programma's Je hebt goede organisatievaardigheden en kan goed prioriteiten stellen Je bent klantgericht Je hebt ruime administratieve ervaring Je bent representatief Wat wij bieden: Een marktconform salaris en 8% vakantietoeslag. 26 vakantiedagen per jaar. Een fulltime functie (36-40 uur). Goede pensioenregeling met 50% werkgeversbijdrage. KCS University: toegang tot LinkedIn E-Learning met meer dan trainingen Goede mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen. Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Actieve personeelsvereniging. Een potje tafeltennissen of -voetbal met je collega’s.
voorzitter
Cliëntenbelang Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland
Vacatures nieuwe voorzitter en algemeen lid Raad van Toezicht Vanwege het aflopen van de zittingstermijn zijn er 2 vacatures binnen onze Raad van Toezicht (RvT). Eén voor de functie van voorzitter en één voor de functie van algemeen lid. Heeft u een vernieuwende kijk op toezicht houden? En komt u graag op voor mensen in een kwetsbare positie? Dan is één van deze functies misschien iets voor u. Cliëntenbelang is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. De cliënt is altijd het vertrekpunt: Cliëntenbelang gaat uit van de kracht van mensen in een kwetsbare positie, niet van hun beperking(en) en beschouwt diversiteit daarom als een kernwaarde. De vereniging bestaat uit 59 lidorganisaties, de Raad van Toezicht en een werkorganisatie met 40 professionals aangestuurd door de directeur-bestuurder. Onze 130 ervaringsdeskundigen en vrijwilligers verrijken de organisatie met hun kennis en ervaring in het adviseren over beleid van gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars. Ook signaleren zij ontwikkelingen en knelpunten die de basis vormen voor onze beleidsbeïnvloeding; het cliëntperspectief en de inbreng van onze leden staan centraal. De organisatie heeft een gezonde financiële positie. We worden grotendeels door lokale overheden gefinancierd, maar spreken ook andere financieringsbronnen aan en werken steeds meer projectmatig. Van oorsprong is Cliëntenbelang een Amsterdamse organisatie die in toenemende mate actief is in de rest van Noord-Holland. Wat gaat u doen? U houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en bepaalt samen met de lidorganisaties, de overige leden van de RvT en de directeur-bestuurder de strategische koers van de vereniging. U vergadert 6 tot 8 keer per jaar met de andere leden van de RvT, inclusief de jaarlijkse evaluatiedag. Daarnaast bent u aanwezig bij de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen met de lidorganisaties. U bent aanwezig bij activiteiten van de vereniging om voeling te houden met wat er speelt onder onze doelgroepen. Onze RvT bestaat in totaal uit 5 leden en kent een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Uw achtergrond en ervaring We zien graag dat u: Affiniteit en/of ervaring heeft met onze doelgroepen. Bij voorkeur heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld mantelzorg of een beperking en draagt u graag bij aan ons diversiteitsbeleid. Binnen onze vereniging beperkt diversiteit zich niet tot andere culturele achtergronden dan de Nederlandse, maar strekt tot godsdienst, gender thematiek en seksualiteit, psychische kwetsbaarheid en fysieke beperkingen. Overstijgend en onafhankelijk kunt denken vanuit cliëntperspectief en uw visie op zorg en het sociaal domein, en als moderne toezichthouder kunt optreden. Beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Ervaring heeft met het werken met vrijwilligers. Beschikt over uitstekende communicatieve- en netwerkvaardigheden en een positieve insteek. Het hebben van een relevant netwerk in genoemde domeinen is een voordeel. Innovatief en integer bent en een langetermijnvisie heeft. Inzicht in politiek bestuurlijke besluitvorming heeft. In staat bent om ten opzichte van andere leden en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te zijn. Van de voorzitter verwachten we ook: Een mate van senioriteit (minimaal 10 jaar relevante werkervaring). Ervaring als eindverantwoordelijke binnen een vergelijkbare organisatie. Kennis van en ervaring met de dynamiek tussen een non-profit organisatie en de lokale politiek als opdrachtgever. Dat u regisseur bent van het proces van toezicht houden. Dat u beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten en anderen in staat stelt het beste van zichzelf te geven. Dat u prettig en toegankelijk bent in de omgang en een goede technisch voorzitter die humor en plezier combineert. Dat u als het nodig is, als boegbeeld van de organisatie fungeert en de belangen van de vereniging naar buiten uitdraagt. Heeft u nog weinig bestuurlijke ervaring, maar wel voldoende inzicht in professionele werkprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen en werken voor verschillende doelgroepen? En minimaal 10 jaar werkervaring? Dan nodigen we u uitdrukkelijk uit om te solliciteren. Ons aanbod Wij bieden u: Een functie als toezichthouder binnen een maatschappelijk relevante organisatie in de regio Amsterdam en in toenemende mate in de rest van Noord-Holland, actief over de volle breedte van het sociaal domein. De mogelijkheid om bij te dragen aan verbeteringen in beleid en de uitvoering ervan voor mensen in een kwetsbare positie. Om onderdeel uit te maken van een groot en boeiend netwerk. Een introductieprogramma, onder andere bestaande uit het bijwonen van activiteiten om onze organisatie en werkwijze te leren kennen, en de sfeer te proeven. Een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid en een jaarlijkse vergoeding. Stuurt u dan uw CV met motivatie uiterlijk vrijdag 12 juni a.s. naar Deborah Lauria (directeur-bestuurder) via d.lauriaclientenbelangamsterdam.nl . Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met Adriaan de Ruig (voorzitter a.i. van de RvT) op 06 51 37 21 46. We nodigen de kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie, bestaande uit 2 leden van de RvT en de directeur-bestuurder. De commissie draagt voor elke functie 1 kandidaat voor. Een vertegenwoordiging van de lidorganisaties en de Ondernemingsraad voeren een kennismakingsgesprek met de gekozen kandidaat. Bij een positief advies wordt de kandidaat definitief voorgedragen aan de RvT en vervolgens benoemd via een schriftelijke voordracht door de algemene ledenvergadering in september a.s De kennismakingsgesprekken staan gepland in de weken van 14, 21 en 28 juni a.s
Voorzitter en algemeen lid van de Raad van Toezicht
Intermediair, Amstelveen, Noord-Holland
Voorzitter en algemeen lid van de Raad van Toezicht Vanwege het aflopen van de zittingstermijn zijn er 2 vacatures binnen onze Raad van Toezicht (RvT. Eén voor de functie van voorzitter en één voor de functie van algemeen lid. Heeft u een vernieuwende kijk op toezicht houden? En komt u graag op voor mensen in een kwetsbare positie? Dan is één van deze functies misschien iets voor u. Cliëntenbelang is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. De cliënt is altijd het vertrekpunt: Cliëntenbelang gaat uit van de kracht van mensen in een kwetsbare positie, niet van hun beperking(en) en beschouwt diversiteit daarom als een kernwaarde. De vereniging bestaat uit 59 lidorganisaties, de Raad van Toezicht en een werkorganisatie met 40 professionals aangestuurd door de directeur-bestuurder. Onze 130 ervaringsdeskundigen en vrijwilligers verrijken de organisatie met hun kennis en ervaring in het adviseren over beleid van gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars. Ook signaleren zij ontwikkelingen en knelpunten die de basis vormen voor onze beleidsbeïnvloeding; het cliëntperspectief en de inbreng van onze leden staan centraal. De organisatie heeft een gezonde financiële positie. We worden grotendeels door lokale overheden gefinancierd, maar spreken ook andere financieringsbronnen aan en werken steeds meer projectmatig. Van oorsprong is Cliëntenbelang een Amsterdamse organisatie die in toenemende mate actief is in de rest van Noord-Holland. Wat gaat u doen? · U houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en bepaalt samen met de lidorganisaties, de overige leden van de RvT en de directeur-bestuurder de strategische koers van de vereniging. · U vergadert 6 tot 8 keer per jaar met de andere leden van de RvT, inclusief de jaarlijkse evaluatiedag. · Daarnaast bent u aanwezig bij de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen met de lidorganisaties. · U bent aanwezig bij activiteiten van de vereniging om voeling te houden met wat er speelt onder onze doelgroepen. Onze RvT bestaat in totaal uit 5 leden en kent een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Uw achtergrond en ervaring We zien graag dat u: · Affiniteit en/of ervaring heeft met onze doelgroepen. Bij voorkeur heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld mantelzorg of een beperking en draagt u graag bij aan ons diversiteitsbeleid. Binnen onze vereniging beperkt diversiteit zich niet tot andere culturele achtergronden dan de Nederlandse, maar strekt tot godsdienst, gender thematiek en seksualiteit, psychische kwetsbaarheid en fysieke beperkingen. Overstijgend en onafhankelijk kunt denken vanuit cliëntperspectief en uw visie op zorg en het sociaal domein, en als moderne toezichthouder kunt optreden. · Ervaring heeft met het werken met vrijwilligers. · Beschikt over uitstekende communicatieve- en netwerkvaardigheden en een positieve insteek. Een relevant netwerk in genoemde domeinen is een voordeel. · Innovatief en integer bent en een langetermijnvisie heeft. · Inzicht in politiek bestuurlijke besluitvorming heeft. · In staat bent om ten opzichte van andere leden en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te zijn. Van de voorzitter verwachten we ook: Een mate van senioriteit (minimaal 10 jaar relevante werkervaring). Ervaring als eindverantwoordelijke binnen een vergelijkbare organisatie. Kennis van en ervaring met de dynamiek tussen een non-profit organisatie en de lokale politiek als opdrachtgever. Dat u regisseur bent van het proces van toezicht houden. Dat u beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten en anderen in staat stelt het beste van zichzelf te geven. Dat u prettig en toegankelijk bent in de omgang en een goede technisch voorzitter die humor en plezier combineert. Dat u als het nodig is, als boegbeeld van de organisatie fungeert en de belangen van de vereniging naar buiten uitdraagt. Heeft u nog weinig bestuurlijke ervaring, maar wel voldoende inzicht in professionele werkprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen en werken voor verschillende doelgroepen? En minimaal 10 jaar werkervaring? Dan nodigen we u uitdrukkelijk uit om te solliciteren. Ons aanbod Wij bieden u: Een functie als toezichthouder binnen een maatschappelijk relevante organisatie in de regio Amsterdam en in toenemende mate in de rest van Noord-Holland, actief over de volle breedte van het sociaal domein. De mogelijkheid om bij te dragen aan verbeteringen in beleid en de uitvoering ervan voor mensen in een kwetsbare positie. Om onderdeel uit te maken van een groot en boeiend netwerk. Een introductieprogramma, onder andere bestaande uit het bijwonen van activiteiten om onze organisatie en werkwijze te leren kennen, en de sfeer te proeven. Een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid en een jaarlijkse vergoeding. Stuurt u dan uw CV met motivatie uiterlijk vrijdag 12 juni a.s. naar Deborah Lauria (directeur-bestuurder) via d.lauriaclientenbelangamsterdam.nl. Voor meer informatie over de functies kunt u contact opnemen met Adriaan de Ruig (voorzitter a.i. van de RvT) op 06 51 37 21 46. We nodigen de kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek met een selectiecommissie, bestaande uit 2 leden van de RvT en de directeur-bestuurder. De commissie draagt voor elke functie 1 kandidaat voor. Een vertegenwoordiging van de lidorganisaties en de Ondernemingsraad voeren een kennismakingsgesprek met de gekozen kandidaat. Bij een positief advies wordt de kandidaat definitief voorgedragen aan de RvT en vervolgens benoemd via een schriftelijke voordracht door de algemene ledenvergadering in september a.s De kennismakingsgesprekken staan gepland in de weken van 14, 21 en 28 juni a.s Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.