Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Wetenschappelijk medewerker in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Wetenschappelijk medewerker in Nederland"

1 227 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Wetenschappelijk medewerker in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021 2020
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Wetenschappelijk medewerker in Nederland getoond.

Indeling van de "Wetenschappelijk medewerker" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Wetenschappelijk medewerker in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Nederland volgens niveau van het loon voor de beroep "Wetenschappelijk medewerker"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Wetenschappelijk medewerker in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is Wetenschapper. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 3970 eur. Op de tweede plaats staat Bioloog met het loon van 3922 eur en op de derde plaats staat Data scientist met het loon van 3153 eur.

Aanbevolen vacatures

Projectleider Electronic Warfare - Den Haag
Trinamics, Zuid-Holland, Den Haag, NL
Beschrijving functieOnze opdrachtgever is al jarenlang wereldwijd actief als onderzoeksbureau en wetenschappelijke denktank om academische technisch onderzoek in de praktijk te brengen.Binnen dit team specifieke team zijn ruim 40 hoogopgeleide elektrotechnici, fysici en wiskundigen actief.Meer informatieDeze functie kan ingevuld worden door een junior, medior of senior medewerker. Afhankelijk van kennis, ervaring en interesses wordt deze functie hier naar aangepast.Je vindt het interessant om zelfstandig complexe projecten op de rit te krijgen en tot een goed einde te brengen. Dit doe je door zowel met techneuten als klanten op de juiste manier te communiceren.Specifiek technisch wetenschappelijk onderzoek dient in de praktijk gebracht te worden. Hier ligt jouw grootste uitdaging.Denk hierbij aan trajecten op het gebied van: Het ontwikkelen van technieken om marineschepen of vliegtuigen van defensie onzichtbaar te maken op de radars van opponenten. Het verstoren van de communicatie van vijandelijke troepen. Projecten over de juiste golflengte van infraroodcamera’s, zodat je een zo gedetailleerd mogelijk beeld van het doelwit krijgt.Voor projecten wordt er samengewerkt met nationale en internationale (publieke sector) partners in multidisciplinaire projecten, wetenschappelijke panels en NAVO-werkgroepen.EisenpakketWat verwachten we van jou? Een wo-master of PhD in een technische richting, bij voorkeur natuurkunde, elektrotechniek, astronomie of wiskunde Interesse in radiofrequente communicatie, elektromagnetische propagatie en/of elektromagnetische effecten. Ervaring als projectleider (dit kan ook studie gerelateerd zijn) Affiniteit met defensie en veiligheid. Goede beheersing van het Engels en bereidheid om wanneer nodig korte periodes in het buitenland te werken.Beschrijving werkgeverTrinamics is een succesvol bureau dat gespecialiseerd is in arbeidsvraagstukken en projectondersteuning voor MBO-, HBO-, WO- en PhD technici in de vakgebieden Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Food Pharma & Life Sciences, Chemie en Software/IT.Dankzij onze kennis van de arbeidsmarkt kunnen wij de juiste baan voor je vinden waar jouw talent tot zijn recht komt. Onze opdrachtgevers zijn klein tot zeer grote ondernemingen op nationaal- en internationaal niveau.Vanuit Breda, Eindhoven, Rotterdam en Nijmegen onderhouden wij met ruim 35 hoogopgeleide consultants contact met opdrachtgevers en technisch specialisten in voornamelijk Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.Meer informatieWat kun jij verwachten? Een goed salaris; Goede extra's zoals korting op je zorgverzekering en aanbrengpremies; Jaarlijks leuke activiteiten zoals sportevenementen en een kerstborrel met het hele Trinamics team; De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak door middel van cursussen en opleidingen; Je wordt gecoacht gedurende het Trinamics traject; Werktijden zijn flexibel; Een bovengemiddeld aantal vrije dagen.
Medewerker Techniek Brandstoffen - Utrecht
Werken bij de Overheid, Utrecht, NL
Beschrijving functieWerken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?Word Medewerker Techniek Brandstoffen!Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Als Medewerker Techniek Brandstoffen:Ben je verantwoording verschuldigd aan Hoofd Techniek over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden, alsmede over de kwaliteit van zijn bijdrage aan een adequaat beleid t.a.v. POL-materieel en distributiemiddelen waarbij je een grote mate van handelingsvrijheid hebt en controle vaak achteraf plaatsvindt. Daarnaast moet je nieuwe technische oplossingen bedenken welke acceptabel zijn voor de operationele gebruiker en vallen binnen de Europese en Nederlandse milieu- en arbowet- en regelgeving en tevens voldoen aan technische en operationele eisen afkomstig van NATO. Deze technische oplossingen moeten realiseerbaar zijn binnen de beperkingen welke door de leverancier van de apparatuur in onderhoudsdocumentatie zijn vastgelegd. Ben je gemandateerd om besluiten te nemen over projectdefinities voor de toegewezen projecten als voor projecten i.h.k.v. Single Service Management voor andere defensie onderdelen binnen de kaders van de in de begroting vastgestelde budgetten alsmede over de hoedanigheid en kwaliteit van technische ontwerpen van POL-materieel en distributiemiddelen. Kan je zelfstandig audits uitvoeren op brandstoflogistieke systemen.Wat ga je doen?1. Draagt zorg voor het opstellen, implementeren en uitvoeren van een adequaat toegepast beleid t.a.v. POL-materieel, Bospompen, vaste installaties voor scheepsbrandstof, vaste vliegtuigbrandstofinstallaties in gebruik bij Defensie en alle mobiele distributiemiddelen (m.u.v. de voertuigonderstellen) door:Het volgen van relevante technologische, economische, wettelijke en operationele ontwikkelingen en analyseren van effecten hiervan op de invoering en instandhouding van Petrol Oil Lubricants (POL)- materieel, Bospompen, vaste installaties voor scheepsbrandstof en vaste vliegtuigbrandstofinstallaties in gebruik bij Defensie en alle mobiele brandstofdistributiemiddelen;Het aan de hand van de analyses opstellen van aanbevelingen en hierover in gesprek treden met de betrokkenen en de leiding van de organisatie;Met de betrokken wapensysteemmanagers en veiligheidsfunctionarissen en Operationele Commando 's opstellen en verzorgen van regelgeving met betrekking tot een veilige omgang met brandstoffen zoals het betanken en leegzuigen van vliegtuigen en helikopters, distributiemiddelen en schepen in verschillende (operationele) scenario's en in relatie tot de inzet van alle vliegende wapensystemen, distributiemiddelen en schepen in binnen- en buitenland;Het participeren in nationale beleidsprocessen (CO, KMD'en) aangaande brandstoflogistiek;Het deelnemen aan internationaal overleg inzake POL-materieel en distributiemiddelen, zoals NAMSA Weapon Partnership Committee met betrekking tot War-damage Equipment/Mobile Pipeline Repair Equipment (WSPC WARDAM/MPRE), Petroleum Handling Equipment Working Group (PHEWG) en hier met mandaat van de leiding van de organisatie een standpunt innemen en de standpunten van Nederland verdedigen.2. Draagt zorg voor de realisatie van alle taken en projecten aangaande instandhouding, gebruik en afstoting van materieel t.b.v. opslag, transport en distributie van vliegtuig- scheeps- en voertuigbrandstof (hierna te noemen POL-materieel en distributiemiddelen) door:Het ontwikkelen van oplossingsalternatieven indien uit genoemde analyse tekortkomingen blijken c.q. sprake is van nieuwe/gewijzigde taakstellingen en veranderde wetgeving;Het opstellen en verzorgen van regelgeving m.b.t. POL-materieel en distributiemiddelen betreffende normstelling, (inter)nationale standaardisatie, kwaliteitsbewaking, inzet, gereedstelling, bediening, instandhouding, afvoer en afstoting;Het ontwikkelen en vaststellen van functionele stafeisen inzake POL-materieel en distributiemiddelen, en het omzetten hiervan in programma's van eisen c.q. technische specificaties;Het in samenwerking met gebruikers initiëren, concipiëren en het bewaken van behoeftestellingen voor de korte en middellange termijn;Het auditen van alle aspecten van de brandstoflogistiek, ook bij ernst operaties;Het bewaken en coördineren van de uitvoering van projecten, rekening houdende met de eisen (kwaliteit, kwantiteit, tijd) van de operationele gebruikers binnen geheel Defensie;Het budgetteren en bewaken van de begrotingen aangaande toegewezen verwervingsactiviteiten en waar nodig signalen afgeven aan de leiding van de organisatie indien zaken niet zoals gepland verlopen;Het aangaan van raamcontracten voor instandhoudingactiviteiten;Het adviseren omtrent opleidingen voor gebruikers van POL-materieel en brandstofdistributiemiddelen;Het initiëren en begeleiden van technisch/wetenschappelijk onderzoek m.b.t. brandstofdistributiemiddelen en vervolgens het beoordelen van de bruikbaarheid van de resultaten voor de praktijksituatie voordat tot implementatie wordt overgegaan;Het ontwikkelen en uitvoeren van afstotingsplannen voor POL-materiaal en brandstofdistributiemiddelen.3. Ondersteunt bij het systeemmanagement van brandstoftankvoertuigen door te adviseren en assisteren op het gebied van brandstoftechniek.EisenpakketWat vragen we? Afgeronde HTS opleiding.Relevante kennis en/of werkervaring:Specifieke diepgaande technische vakkennis op het gebied van brandstoflogistiek, waarbij inzicht is vereist in de organisatie en bedrijfsvoering van Defensie en in het bijzonder betreffende het materieellogistieke proces en relevante luchtwaardigheidseisen en out of area operaties;Kennis van relevante NATO-organisaties en procedures;Kennis van relevante wet- en regelgeving;Kennis van de procedures bij planvorming, behoeftestelling en budgetvaststelling alsmede inzicht in de begrotingscyclus;Kennis op het gebied van projectmanagement;Vaardigheid in het begeleiden van (deel)projecten op verwervingsgebied en in het opstellen van programma's van eisen;Vaardigheid in het ontwikkelen en opstellen van voorschriften en richtlijnen, alsmede materieel en/of logistieke planningen;Vaardigheid in het afstemmen van de ontwikkelingen op het werkterrein en de daarmee samenhangende informatiebehoefteVaardigheid in het voeren van overleg met verschillende partners, waarbij economische en commerciële belangen een belangrijke rol spelen;Vaardigheid om beslissingen te nemen.Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring als leidinggevende in een vergelijkbare organisatieCompetenties: Communiceren, Analyseren, Plannen en organiseren, Samenwerken, Flexibiliteit en Initiatief.Beschrijving werkgever Werkenbijdeoverheid is het startpunt van jouw carrière bij de overheid. Je vindt hier een overzicht van vacatures en stages bij de verschillende overheden in Nederland.Zo hoef je als werkzoekende niet alle verschillende websites van individuele overheidsorganisaties te raadplegen om het aanbod van vacatures en stages te bekijken. Werkenbijdeoverheid draagt bij aan eenheid en duidelijkheid als het gaat om werken bij de overheid.Werkenbijdeoverheid wordt beheerd en ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De website is non-commercieel en bevat uitsluitend vacatures van overheidsorganisaties.Meer informatie Salaris­niveau schaal 11 Salaris­omschrijvingHet salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek. Maand­salarisMin €3.727 – Max. €5.118 (bruto) Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling Contract­duur Proeftijd van 2 jaar, met de intentie hierna om te zetten in een vaste aanstelling. Maximaal aantal uren per week 38
Medewerker Techniek Brandstoffen - Utrecht
Werken voor Nederland, Utrecht, NL
Beschrijving functieWerken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?Word Medewerker Techniek Brandstoffen!Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Als Medewerker Techniek Brandstoffen:Ben je verantwoording verschuldigd aan Hoofd Techniek over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden, alsmede over de kwaliteit van zijn bijdrage aan een adequaat beleid t.a.v. POL-materieel en distributiemiddelen waarbij je een grote mate van handelingsvrijheid hebt en controle vaak achteraf plaatsvindt. Daarnaast moet je nieuwe technische oplossingen bedenken welke acceptabel zijn voor de operationele gebruiker en vallen binnen de Europese en Nederlandse milieu- en arbowet- en regelgeving en tevens voldoen aan technische en operationele eisen afkomstig van NATO. Deze technische oplossingen moeten realiseerbaar zijn binnen de beperkingen welke door de leverancier van de apparatuur in onderhoudsdocumentatie zijn vastgelegd. Ben je gemandateerd om besluiten te nemen over projectdefinities voor de toegewezen projecten als voor projecten i.h.k.v. Single Service Management voor andere defensie onderdelen binnen de kaders van de in de begroting vastgestelde budgetten alsmede over de hoedanigheid en kwaliteit van technische ontwerpen van POL-materieel en distributiemiddelen. Kan je zelfstandig audits uitvoeren op brandstoflogistieke systemen.Wat ga je doen?1. Draagt zorg voor het opstellen, implementeren en uitvoeren van een adequaat toegepast beleid t.a.v. POL-materieel, Bospompen, vaste installaties voor scheepsbrandstof, vaste vliegtuigbrandstofinstallaties in gebruik bij Defensie en alle mobiele distributiemiddelen (m.u.v. de voertuigonderstellen) door:Het volgen van relevante technologische, economische, wettelijke en operationele ontwikkelingen en analyseren van effecten hiervan op de invoering en instandhouding van Petrol Oil Lubricants (POL)- materieel, Bospompen, vaste installaties voor scheepsbrandstof en vaste vliegtuigbrandstofinstallaties in gebruik bij Defensie en alle mobiele brandstofdistributiemiddelen;Het aan de hand van de analyses opstellen van aanbevelingen en hierover in gesprek treden met de betrokkenen en de leiding van de organisatie;Met de betrokken wapensysteemmanagers en veiligheidsfunctionarissen en Operationele Commando 's opstellen en verzorgen van regelgeving met betrekking tot een veilige omgang met brandstoffen zoals het betanken en leegzuigen van vliegtuigen en helikopters, distributiemiddelen en schepen in verschillende (operationele) scenario's en in relatie tot de inzet van alle vliegende wapensystemen, distributiemiddelen en schepen in binnen- en buitenland;Het participeren in nationale beleidsprocessen (CO, KMD'en) aangaande brandstoflogistiek;Het deelnemen aan internationaal overleg inzake POL-materieel en distributiemiddelen, zoals NAMSA Weapon Partnership Committee met betrekking tot War-damage Equipment/Mobile Pipeline Repair Equipment (WSPC WARDAM/MPRE), Petroleum Handling Equipment Working Group (PHEWG) en hier met mandaat van de leiding van de organisatie een standpunt innemen en de standpunten van Nederland verdedigen.2. Draagt zorg voor de realisatie van alle taken en projecten aangaande instandhouding, gebruik en afstoting van materieel t.b.v. opslag, transport en distributie van vliegtuig- scheeps- en voertuigbrandstof (hierna te noemen POL-materieel en distributiemiddelen) door:Het ontwikkelen van oplossingsalternatieven indien uit genoemde analyse tekortkomingen blijken c.q. sprake is van nieuwe/gewijzigde taakstellingen en veranderde wetgeving;Het opstellen en verzorgen van regelgeving m.b.t. POL-materieel en distributiemiddelen betreffende normstelling, (inter)nationale standaardisatie, kwaliteitsbewaking, inzet, gereedstelling, bediening, instandhouding, afvoer en afstoting;Het ontwikkelen en vaststellen van functionele stafeisen inzake POL-materieel en distributiemiddelen, en het omzetten hiervan in programma's van eisen c.q. technische specificaties;Het in samenwerking met gebruikers initiëren, concipiëren en het bewaken van behoeftestellingen voor de korte en middellange termijn;Het auditen van alle aspecten van de brandstoflogistiek, ook bij ernst operaties;Het bewaken en coördineren van de uitvoering van projecten, rekening houdende met de eisen (kwaliteit, kwantiteit, tijd) van de operationele gebruikers binnen geheel Defensie;Het budgetteren en bewaken van de begrotingen aangaande toegewezen verwervingsactiviteiten en waar nodig signalen afgeven aan de leiding van de organisatie indien zaken niet zoals gepland verlopen;Het aangaan van raamcontracten voor instandhoudingactiviteiten;Het adviseren omtrent opleidingen voor gebruikers van POL-materieel en brandstofdistributiemiddelen;Het initiëren en begeleiden van technisch/wetenschappelijk onderzoek m.b.t. brandstofdistributiemiddelen en vervolgens het beoordelen van de bruikbaarheid van de resultaten voor de praktijksituatie voordat tot implementatie wordt overgegaan;Het ontwikkelen en uitvoeren van afstotingsplannen voor POL-materiaal en brandstofdistributiemiddelen.3. Ondersteunt bij het systeemmanagement van brandstoftankvoertuigen door te adviseren en assisteren op het gebied van brandstoftechniek.EisenpakketWat vragen we? Afgeronde HTS opleiding.Relevante kennis en/of werkervaring:Specifieke diepgaande technische vakkennis op het gebied van brandstoflogistiek, waarbij inzicht is vereist in de organisatie en bedrijfsvoering van Defensie en in het bijzonder betreffende het materieellogistieke proces en relevante luchtwaardigheidseisen en out of area operaties;Kennis van relevante NATO-organisaties en procedures;Kennis van relevante wet- en regelgeving;Kennis van de procedures bij planvorming, behoeftestelling en budgetvaststelling alsmede inzicht in de begrotingscyclus;Kennis op het gebied van projectmanagement;Vaardigheid in het begeleiden van (deel)projecten op verwervingsgebied en in het opstellen van programma's van eisen;Vaardigheid in het ontwikkelen en opstellen van voorschriften en richtlijnen, alsmede materieel en/of logistieke planningen;Vaardigheid in het afstemmen van de ontwikkelingen op het werkterrein en de daarmee samenhangende informatiebehoefteVaardigheid in het voeren van overleg met verschillende partners, waarbij economische en commerciële belangen een belangrijke rol spelen;Vaardigheid om beslissingen te nemen.Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring als leidinggevende in een vergelijkbare organisatieCompetenties: Communiceren, Analyseren, Plannen en organiseren, Samenwerken, Flexibiliteit en Initiatief.Beschrijving werkgeverAls een van de grootste werkgevers van ons land biedt de Rijksoverheid een enorme diversiteit aan werk. Maar waar kom je nu precies terecht als je bij de Rijksoverheid komt werken?Meer dan 90.000 mensen werken bij de Rijksoverheid. Jong, oud, starter, senior, divers en inclusief. Van mbo tot wo-niveau. Binnen heel verschillende vakgebieden. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen serieus werk maken van Nederland. Lees hun verhalen waarin zij zelf vertellen wat hun werk zo boeiend maakt.Info salarisBruto € 3.727 - € 5.118 p/mMeer informatie Salaris­niveau schaal 11 Salaris­omschrijvingHet salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek. Maand­salarisMin €3.727 – Max. €5.118 (bruto) Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling Contract­duur Proeftijd van 2 jaar, met de intentie hierna om te zetten in een vaste aanstelling. Maximaal aantal uren per week 38Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
P&O Medewerker
Page Personnel, Majellapark, Utrecht, UT, CE
Zoek je een leuke baan als P&O Medewerker bij een grote non-profit organisatie in Utrecht? Heb je een afgeronde MBO of HBO HRM, en wil je per direct starten? Wil je een functie waarbij je veel kan leren en met veel verschillende zaken bezig bent? Dan is deze functie wellicht wel passend voor jou De functie is voor 32 uur per week. Interesse? Reageer snel Bedrijfsomschrijving Onze opdrachtgever is een organisatie die zich richt het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ze hebben meerdere vestigingen verspreid over Nederland, en meerdere entiteiten. Je wordt verantwoordelijk voor één of meerdere entiteiten van de organisatie, Je komt te werken in een enthousiast team met kundige professionals, waar je veel van kunt leren. De sfeer is goed en informeel en de locatie is goed bereikbaar met zowel auto als OV. In een persoonlijk gesprek vertellen we je graag meer. Omschrijving Je ondersteunt het hoofd P&O op allerlei verschillende manieren Je bent nauw betrokken bij het onboarding traject van nieuwe medewerkers Je helpt bij projecten zoals bedrijfsdagen, oriëntatiedagen en allerlei andere projecten Je bereid vergaderingen voor van wekelijkse en maandelijkse overleggen tussen de verschillende vestigingen Je bent verantwoordelijk voor een juiste personeelsadministratie Je beantwoord vragen en doet correspondentie Andere ad-hoc zaken Profiel van kandidaat Je hebt een afgeronde MBO 4 of HBO opleiding in relevante richting Je hebt werk- of stage-ervaring in een vergelijkbare rol Je bent per direct beschikbaar voor ten minste een halfjaar Je bent bij voorkeur 32 uur per week beschikbaar Je bent servicegericht, proactief, denkt mee en organisatorisch sterk Aanbod Een marktconform salaris conform de schalen Een interessante en veelzijdige functie Een mooie werkplek Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in Nederland
Medewerker klantcontactcenter
Work On, Utrecht, Provincie Utrecht
Vacaturebeschrijving Binnen het team Fondsenwerving ben jij het energieke, enthousiaste en zeer servicegerichte 'gezicht' en visite kaartje binnenkort. Jij bent namelijk een enthousiaste collega die het een uitdaging vindt om van ons klantcontactcenter het meest klantvriendelijke, service gerichte, best informatieverstrekkende en donateurs wervende & behoudende contactcenter binnen de goede doelen branche te maken. Waar kom jij te werken? Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen zij via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die daarbij helpt Je krijgt een fijne werkplek in het prachtige pand aan het stationsplein in Amersfoort. Je komt terecht in een platte organisatie waar veel wordt samen gewerkt in kleine teams, korte lijnen dus. Samen met jouw collega's van de afdeling fondsenwerving ben jij een belangrijke schakel in de organisatie. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Je werkdag? Samen met je directe collega’s handel je binnenkomend telefoon-, post, e-mail en chatverkeer op een zeer proactieve en klant- en servicegerichte manier af. Wat betekent dat? Je verzorgt de daaruit voortkomende (administratieve) werkzaamheden, waaronder het heel secuur verwerken van gegevens in onze database. Daarnaast bel je, in het kader van verschillende acties, actief onze donateurs na. Je vindt het een uitdaging donateurs voor onze organisatie te werven en te behouden. Ook volg je acties op rondom programma’s als periodiek schenken en nalaten. Herken jij jezelf hier in? Je bent een echte aanpakker Je bent flexibel en stressbestendig en je weet je goed uit te drukken. Wat wordt er van jou verwacht: Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau. Je hebt al telefoonervaring, liefst zowel in- als outbound. Je beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en geschrift. Je hebt een positieve service- en klantgerichte instelling, de klant staat altijd centraal bij jou. Je denkt oplossingsgericht en het een gezonde portie humor. Je hebt al ervaring met MS office en met CRM applicatie(s). Salesforce is een pre. Wat krijg je ervoor terug? Je komt te werken op een prachtig plekje aan het stationsplein van Amersfoort CS. Ideaal. Er wordt gewerkt op een openvloer en een platte organisatie. Samen bereik je het meeste Je krijgt een contract voor 24 uur per week Je vaste werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. Je krijgt een jaar contract met intentie tot verlening. Je ontvangt een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ontvang je een salaris tussen de € 2.600 en € 3.100 o.b.v. fulltime. Je komt terecht in een bevlogen team: er wordt hard gewerkt, maar met voldoende aandacht voor jouw werk- privé balans. Je maakt onderdeel uit van een platte organisatie, met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in je vak. Je krijgt een plekje in een bruisende omgeving afgewisseld met jouw 'huis-kantoor'. Nieuwsgierig en nog wat vragen? Bel me op 030 636 5009. Enthousiast? Solliciteer direct via onderstaande button
Medewerker collectebureau
Work On, Utrecht, Provincie Utrecht
Vacaturebeschrijving Een enthousiaste collega die van aanpakken weet en het enorm leuk vindt ons collecteteam administratief te ondersteunen. Dat ben jij Toch? Wat betekent dat precies? Je beantwoordt mails en telefoontjes en doet, heel nauwkeurig, mutaties in ons CRM systeem Collectemanager/Collecteweb. Je verzorgt bulkmails in Word en houdt diverse werkmatrixen in Excel up to date. Ook zorg je voor de verzending van diverse poststukken. Je neemt pro-actief contact op met onze collectevrijwilligers en maakt afspraken voor je collega’s. Kortom, je bent ons visitekaartje naar onze collectevrijwilligers en ontzorgt en ondersteunt hen bij het mede-organiseren van onze collecte. Er moet veel gebeuren om de collecte van 1 t/m 6 november tot een succes te maken Waar kom jij te werken? Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. Een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Een club betrokken, energieke, gedreven collega's is wat je er gratis bij krijgt. Samen werken aan een goed doel, een heel belangrijk doel. Een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die daarbij helptGevestigd in het prachtige pand op het stationsplein in Amersfoort krijg je hier een werkplek en een inspirerende omgeving waarin veel wordt samengewerkt aan dit ene doel Hoe ziet jouw werkdag eruit? Jij hebt een verantwoordelijke rol met diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het collectebureau team. Je bent voornamelijk administratief bezig en vindt het niet erg om de telefoon aan te nemen. Je beantwoordt mails en telefoontjes Je doet, heel nauwkeurig, mutaties in het CRM systeem Collectemanager/Collecteweb. Je verzorgt bulkmails in Word en houdt diverse werkmatrixen in Excel up to date. Ook zorg je voor de verzending van diverse poststukken. Je neemt proactief contact op met onze collectevrijwilligers en maakt afspraken voor je collega’s. Kortom, je bent het visitekaartje naar de collectevrijwilligers en ontzorgt en ondersteunt hen bij het mede-organiseren van onze collecte. Herken jij jezelf hier in? Je bent een echte aanpakker Er moet namelijk veel gebeuren. Je bent flexibel en stressbestendig en je weet je goed uit te drukken. Wat wordt er verder van jou verwacht? je bent praktisch ingesteld, lekker doen en na het krijgen van een taak voer jij 'm met al jouw servicegericht uit perfect uit je hebt een MBO werk- en denkniveau. je hebt een positieve service- en klantgerichte instelling die graag de handen uit de mouwen steekt. je neemt graag Initiatief en hebt lef om de telefoon op te pakken, je weet onze vrijwilligers te enthousiasmeren. je bent geduldig en zeer behulpzaam. je hebt een nauwkeurige en zorgvuldige manier van werken en je weet je werk goed te organiseren. je hebt een gezonde portie humor. je hebt ruime ervaring met MS Office en met CRM applicatie(s. Wat krijg je ervoor terug? Je komt te werken bij het Diabetes Fonds op een mooie werklocatie die lekker centraal in Amersfoort ligt, namelijk in 'Het huis van de gezondheid'. Wat mag je verwachten? Een contract voor 20-24 uur. Een werkweek van 3 dagen. Het liefst werk je op woensdag en vrijdag. We starten met een contract voor negen maanden. Waarbij we tijdig met elkaar in gesprek gaan over een mogelijke verlenging. Een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden. Zoals bijvoorbeeld een goed salaris tussen de € 2.600 en € 3.100 o.b.v. fulltime. Een bevlogen team: er wordt hard gewerkt, maar met voldoende aandacht voor jouw werk- privé balans. Een platte organisatie, met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in je vak. Een bruisende werkplek, pal naast het NS station in Amersfoort, afgewisseld bij jou thuis. Nieuwsgierig? Bel me op 030 636 5009. Enthousiast? Solliciteer via onderstaande button.
Business analist - Datamanagement 38 uur
NWO, Zuid-Holland, Den Haag, NL
FunctieomschrijvingDe afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor het operationeel houden van alle geautomatiseerde toepassingen binnen NWO (netwerk, servers, applicaties, pc's en printers). Ook de datacommunicatie naar de buitenwereld, de website en de intranetsite (Joost) vallen onder ons (technisch) beheer. Daarnaast zorgt I&A voor het (doen) ontwikkelen van nieuwe applicaties. De afdeling I&A bestaat uit vier teams: Applicatiebeheer, Informatievoorziening, Systeembeheer en Werkplekondersteuning.De primaire aandachtsgebieden binnen het team Informatievoorziening (team IV) zijn business analyse, projectleiding en BI. Per medewerker zijn er duidelijke accentverschillen, waarbij voorkeur van de medewerker en behoefte van de afdeling zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het team Informatievoorziening is een klein en gevarieerd team met mensen die graag hun talenten benutten en ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen werkzaamheden en manier van werken, maar de teamleden hebben en nemen hun verantwoordelijkheid en schakelen elkaar in waar dat toegevoegde waarde heeft. In samenwerking met andere afdelingen van NWO wordt al enige tijd gewerkt aan de inrichting van het Informatiemanagement. Daarin is afgesproken dat het team Informatievoorziening het Datamanagement gaat verbeteren, inrichten en onderhouden. Binnen het team Informatievoorziening wordt daarom gezocht naar een business analist met goede kennis van (en liefst ervaring met) datamanagement.Het team Informatievoorziening is een belangrijke schakel tussen business en IT en heeft onder andere de volgende taken:het managen van projecten met een ICT-component (projectleiding);deelnemen aan projecten (adviserende rol);de klant helpen met formuleren van wijzigingsaanvragen;het analyseren van de klantvraag (functionaliteiten, informatie, impact);maken van business cases;informatiebehoefte vertalen naar oplossingen die passen binnen de afgesproken IT-kaders;het uitvoeren van (complexe) impactanalyses;sparringpartner en adviseur voor de business;Specifiek zoeken wij nu iemand om de volgende taken uit te voeren:(helpen bij het) inrichten van datamanagement in het algemeen;(helpen bij het) opstellen van databeleid;uitvoering geven aan het databeleid;in kaart brengen datalandschap;inrichten en beheer van datamanagement taken (data-beleid, -beveiliging, -architectuur, -kwaliteit, metadata, masterdata);vaststellen van datadefinities;etc.Functie-eisenminimaal afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of -voorziening (b.v. bedrijfskundige informatica, bedrijfsinformatiekunde of vergelijkbaar);kennis van ontwikkelingen op het terrein van datamanagement;ervaring met datamanagement en uitvoer van databeleid (of onderdelen daarvan);(enige) ervaring met het analyseren van de klantvraag en –behoefte;(enige) ervaring met projecten;inzicht in (bestuurlijke) verhoudingen en beleidsprocessen;kennis van ontwikkelingen op het terrein van ICT;kennis van en ervaring met beheer-, ontwikkel-, en projectmethodieken en –techniekenVerder kan de nieuwe collega:zich verplaatsen in de klant;verbanden zien;zelfstandig werken én samenwerken;hulp vragen.De competenties voor deze functie zijn:analytisch;samenwerken;ondernemend;initiatief.TaalvaardigheidVereist: NederlandsHandig om te kunnen: EngelsSalarisinformatieBruto € 2.846 - € 5.269 p/mSalaris afhankelijk van opleiding en ervaring bij een volledige werkweek (38 uur).Aantal uur per week38 - 40 uur p/wEen overeenkomst voor 0,8 fte is bespreekbaar.Overige infoover de functie kun je opvragen bij Leonie van Hille, teamleider team IV, tel. 070-3440761Voor overige vragen kun je contact opnemen met Joke Ruberg, P&O-adviseur, tel: 070-3440648.Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen we graag uiterlijk 28 mei aanstaande je cv en motivatiebrief.De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van week 22 of de eerste helft van week 23.De vacature wordt zowel intern als extern open gezet. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten.Indien u solliciteert plaatsen na ontvangst van uw cv en brief u in onze werving en selectietool. Uw gegevens worden een jaar bewaard.BedrijfsomschrijvingDe Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 800 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert bijna 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.
Medewerker klantcontactcenter Diabetes Fonds
Work On, Utrecht, Provincie Utrecht
Vacaturebeschrijving Binnen het team Fondsenwerving ben jij het energieke, enthousiaste en zeer servicegerichte 'visite kaartje'. Jij bent namelijk een enthousiaste collega die het een uitdaging vindt om van het klantcontactcenter het meest klantvriendelijk, meest service gericht én meest informatief te maken? Op de afdeling Fondsenwerving werk jij mee aan het behalen van dit doel. Een plek waar (potentiële) donateurs de service krijgen die zij verdienen. Waar kom jij te werken? Bij het Diabetes Fonds Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. Een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Een club betrokken, energieke, gedreven collega's is wat je er gratis bij krijgt. Samen werken aan een goed doel, een heel belangrijk doel. Een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Wetenschappelijk onderzoek en voorlichting zijn hierin het meest belangrijk.Gevestigd in het prachtige pand op het stationsplein in Amersfoort krijg je hier een werkplek en een inspirerende omgeving waarin veel wordt samengewerkt aan dit ene doel Hoe ziet jouw werkdag eruit? Je werkdag? Samen met je directe collega’s handel je binnenkomend telefoon-, post, e-mail en chatverkeer op een zeer proactieve en klant- en servicegerichte manier af. Wat betekent dat? Je verzorgt de daaruit voortkomende (administratieve) werkzaamheden, waaronder het heel secuur verwerken van gegevens in onze database. Daarnaast bel je, in het kader van verschillende acties, actief onze donateurs na. Je vindt het een uitdaging donateurs voor onze organisatie te werven en te behouden. Je durft overtuigend te zijn. Ook volg je acties op rondom programma’s als periodiek schenken en nalatenschappen. Herken jij jezelf hier in? Je bent een echte aanpakker Je bent flexibel en stressbestendig en je weet je goed uit te drukken. Wat wordt er van jou verwacht: Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau. Je hebt al telefoonervaring, liefst binnen een organisatie gericht op donateurs of leden. Je beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en geschrift. Je hebt een positieve service- en klantgerichte instelling, de klant staat altijd centraal bij jou. Je denkt oplossingsgericht en het een gezonde portie humor. Je hebt al ervaring met MS office en met CRM applicatie(s). Salesforce is een pre. Wat krijg je ervoor terug? Je komt te werken op een prachtig plekje aan het stationsplein van Amersfoort CS. Er wordt gewerkt op een open vloer en een platte organisatie. Samen bereik je het meeste Je krijgt een werkplek voor 24 uur per week (op kantoor en/of gedeeltelijk thuis). Je vaste werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. Je krijgt een jaarcontract met intentie tot verlening. Je ontvangt een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ontvang je een salaris tussen de € 2.600 en € 3.100 o.b.v. fulltime. Ervaring speelt hierin een rol. Je komt terecht in een bevlogen team: er wordt hard gewerkt, maar met voldoende aandacht voor jouw werk- privé balans. Je maakt onderdeel uit van een platte organisatie, met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in je vak. Nieuwsgierig en nog wat vragen? Bel me op 030 636 5009. Enthousiast? Solliciteer direct via onderstaande button
Medewerker donateursservice Diabetes Fonds
Work On, Utrecht, Provincie Utrecht
Vacaturebeschrijving Volop klantcontact, direct bijdragen aan de bestrijding van diabetes en een jaarcontract als bonus Dat is zo'n beetje de kortste samenvatting van deze te gekke functie als Medewerker donateursservice. Een ding is zeker: jij staat je de hele dag aan. Via de telefoon, over de chat, e-mail en de post. In deze rol weten donateurs en geïnteresseerden jou via allerlei wegen te vinden. Jouw focus? Ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord en geholpen voelt. Je gaat dus informatie verstrekken aan (potentiële) donateurs. Jij durft met jou overtuigende houding de donateur te behouden wanneer hij/zij belt om op te zeggen. Want met meer donateurs aan onze zijde, staan we allemaal sterker. Alleen? Dat zeker niet. Samen met je klantcontact team zorg je ervoor dat geen vraag onbeantwoord blijft. Het betreft een functie voor 24 uur. Het zou ideaal zijn wanneer jij al ervaring meeneemt en precies weet hoe je deze baan het beste uitoefent. Waar kom jij te werken? Nog even over die werkgever. Die tref je aan in hartje Amersfoort. Werken in een mooi pand, fijne gedreven collega's. Je krijgt het er hier allemaal gratis bij. En heb ik het over hier, dan spreek ik over het Diabetes Fonds. Deze non profit organisatie zet zich dagelijks in om de verspreiding van deze ziekte te remmen. Dat terwijl men de kennis erover laat groeien. Waar men o.a. druk mee is? Wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichtingen. Om dit allemaal te kunnen bekostigen zijn diverse donaties cruciaal. Voor die grote groep donateurs mag jij gaan zorgen. Samen met je team natuurlijk. De onderlinge sfeer in 3 woorden gevangen? Open, gedreven, klein team en informeel. Altijd netjes en formeel blijven richting de (potentiële) donateurs. Service staat hier op nummer 1 Hoe ziet jouw werkdag eruit? Heel eerlijk: jouw werkdag laat zich maar moeilijk schrijven. U vraagt, wij draaien klinkt als een prima samenvatting. In de kern ga jij je bezighouden met: binnenkomende vragen beantwoorden via mail, chat, telefoon en per post. Jij bent altijd bereikbaar administratieve werkzaamheden die uit je klantcontact voortkomen verwerk je direct en netjes het nabellen van diverse donateurs het opvolgen van diverse acties rondom periodieke schenkingen en giften Herken jij jezelf hier in? Tijd om groene vinkjes te sparen. Jij: beschikt over mbo werk- en denkniveau hebt eerder 1 tot 3 jaar telefonische werkervaring opgedaan. Inbound outbound? Dan scoor je bonuspunten bent 24 uur per week beschikbaar en werkt graag op de maandag, donderdag en de vrijdag kent en beheerst de Nederlandse taal van binnen en van buiten denkt in oplossingen, bent proactief, sociaal en weet iedere klant zich welkom te laten voelen woont in Amersfoort of omgeving Wat krijg je ervoor terug? Zoals je leest: verantwoordelijkheden genoeg. En de tegenprestatie dan? Ook daar neem ik je graag in mee: direct een jaarcontract bij de opdrachtgever zelf loon na werken. €2600.- tot €3100.- o.b.v. fulltime, kennis en ervaring genoeg tijd voor jezelf in de vorm van vakantiedagen volop ruimte om jezelf te ontwikkelen de optie thuiswerken. Ook op de lange termijn Is 'doe mij die baan' het enige dat nu nog door je hoofd schiet? Groot gelijk Solliciteren kan nu via de onderstaande button. Ik zeg doen Even bellen mag natuurlijk ook. Ik ben bereikbaar op 030 - 636 50 09.
Medewerker collectebureau Diabetes Fonds
Work On, Utrecht, Provincie Utrecht
Vacaturebeschrijving Een enthousiaste collega die van aanpakken weet en het enorm leuk vindt het collecteteam administratief te ondersteunen. Dat ben jij Toch? Wat betekent dat precies? Je beantwoordt mails en telefoontjes en doet, heel nauwkeurig, mutaties in het CRM systeem Collectemanager/Collecteweb. Je verzorgt bulkmails en maakt deze op in Word en houdt diverse werkmatrixen in Excel up-to-date. Ook zorg je voor de verzending van diverse poststukken. Je neemt pro-actief contact op met onze vrijwilligers en maakt afspraken voor je collega’s. Kortom, je bent ons visitekaartje naar onze collectevrijwilligers en ontzorgt en ondersteunt hen bij het mede-organiseren van onze collecte. Er moet veel gebeuren om de collecte van 1 t/m 6 november tot een succes te maken Waar kom jij te werken? Bij het Diabetes Fonds Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. Een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Een club betrokken, energieke, gedreven collega's is wat je er gratis bij krijgt. Samen werken aan een goed doel, een heel belangrijk doel. Een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die daarbij helptGevestigd in het prachtige pand op het stationsplein in Amersfoort krijg je hier een werkplek en een inspirerende omgeving waarin veel wordt samengewerkt aan dit ene doel Hoe ziet jouw werkdag eruit? Jij hebt een verantwoordelijke rol met diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het collectebureau team. Je bent voornamelijk administratief bezig en vindt het niet erg om de telefoon aan te nemen. Je beantwoordt mails en telefoontjes. Je doet, heel nauwkeurig, mutaties in het CRM systeem Collectemanager/Collecteweb. Je verzorgt bulkmails in Word en houdt diverse werkmatrixen in Excel up to date. Ook zorg je voor de verzending van diverse poststukken. Je neemt proactief contact op met onze collectevrijwilligers en maakt afspraken voor je collega’s.Kortom, je bent het visitekaartje naar de collectevrijwilligers en ontzorgt en ondersteunt hen bij het mede-organiseren van onze collecte. Herken jij jezelf hier in? Je bent een echte aanpakker Er moet namelijk veel gebeuren. Je bent flexibel en stressbestendig en je weet je goed uit te drukken. Wat wordt er verder van jou verwacht? je bent praktisch ingesteld, lekker doen en na het krijgen van een taak voer jij 'm met al jouw servicegericht uit perfect uit je hebt een MBO werk- en denkniveau. je hebt een positieve service- en klantgerichte instelling die graag de handen uit de mouwen steekt. je neemt graag Initiatief en hebt lef om de telefoon op te pakken, je weet onze vrijwilligers te enthousiasmeren. je bent geduldig en zeer behulpzaam. je hebt een nauwkeurige en zorgvuldige manier van werken en je weet je werk goed te organiseren. je hebt een gezonde portie humor. je hebt ruime ervaring met MS Office en met CRM applicaties. Wat krijg je ervoor terug? Je komt te werken bij het Diabetes Fonds op een mooie werklocatie die lekker centraal in Amersfoort ligt, namelijk in 'Het huis van de gezondheid'. Wat mag je verwachten? Een contract voor 20-24 uur. Een werkweek van 3 dagen. Het liefst werk je op woensdag en vrijdag. We starten met een contract voor negen maanden. Waarbij we tijdig met elkaar in gesprek gaan over een mogelijke verlenging. Een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden. Zoals bijvoorbeeld een goed salaris tussen de € 2.600 en € 3.100 o.b.v. fulltime. Een bevlogen team: er wordt hard gewerkt, maar met voldoende aandacht voor jouw werk- privé balans. Een platte organisatie, met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in je vak. Een bruisende werkplek, pal naast het NS station in Amersfoort, afgewisseld bij jou thuis. Nieuwsgierig? Bel me op 030 636 5009. Enthousiast? Solliciteer via onderstaande button.
Verpleegkundige slaapdienst
Verslavingszorg Noord Nederland, Heerenveen
Waar ga je aan de slag?Binnen de Kliniek Bolsterburen worden verschillende behandelingen aangeboden: detoxificatie, observatie & diagnostiek, terugvalpreventie en de 3 daagse structurerende deeltijd. Er wordt methodisch gewerkt aan het op gang brengen en in stand houden van de motivatie van de cliënt. Binnen het aanbod is er ruimte voor gedragstherapeutische interventies waarbij er een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Er wordt gewerkt binnen een multidisciplinair team, bestaande uit sociotherapeuten, systeemtherapeuten, gz-psychologen, een vaktherapeut beeldend/muziek, een psychomotorische therapeut , een verslavingsarts en een psychiater. De sfeer binnen de kliniek kan worden omschreven als informeel, gericht op samenwerken en een werkomgeving waarbinnen ruimte is voor eigen initiatief en ontplooiing. Kliniek Bolsterburen is een volledig rookvrije kliniek.Wat kunnen je werkzaamheden zijn in de nacht?          In de nacht bied je 1e opvang en begeleiding aan cliënten wanneer dat noodzakelijk is. Je zorgt ervoor dat cliënten de vastgestelde regels en afspraken naleven, waaronder voldoende nachtrust. Je verricht voorkomende verpleegkundige werkzaamheden, zoals het uitzetten en in noodgevallen verstrekken van medicatie. Indien nodig schakel je de dienstdoende arts in. Je voert zo nodig taken uit ten behoeve van bedrijfshulpverlening. Bij de overdracht rapporteer je relevante gebeurtenissen.De slaapdienst is aanwezig tussen 22.30 uur en 08.00 uur. Je werkt 7 nachten per 4 weken, een blok van 3 nachten en een blok van 4 nachten.Wat vragen wij van je?Je hebt een afgeronde verpleegkundige opleiding, niveau 4 of 5 en je bent BIG-geregistreerd.Je kunt omgaan met emoties en conflicten, je kunt cliënten aanspreken en corrigeren op onjuist gedrag en je hebt hierin een consequente houding.Je kunt zelfstandig werken en je beschikt over goede contactuele eigenschappen.Je bent evenwichtig en in staat tot re flec tie op eigen hande len.Je bent bereid bij ziekte en vakantie van collega’s ook overdag, ’s avonds en in de weekenden diensten te verrichten.Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit en je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.Wat bieden wij je?Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 40. Het salaris wat je ontvangt is 25% van de slaapuren plus de tijd dat je wordt opgeroepen tijdens je slaapdienst en de overdracht. Daarnaast ontvang je per slaapdienst een vaste vergoeding van € 32,30.Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband of een vast dienstverband.Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.Solliciteren?Je kunt reageren tot 14 juni 2021 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website.Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen.Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.Vragen over de vacature?Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sifra Frankema, zorgcoördinator, tel. 06-13393600. Over VNNVerslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op vnn.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
BI-specialist/DWH-ontwikkelaar, 38 uur, Den Haag | Den Haag
NWO, Zuid-Holland, Den Haag, NL
Beschrijving functieDe afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor het operationeel houden van alle geautomatiseerde toepassingen binnen NWO (netwerk, servers, applicaties, pc's en printers). Ook de datacommunicatie naar de buitenwereld, de website en de intranetsite (Joost) vallen onder ons (technisch) beheer. Daarnaast zorgt I&A voor het (doen) ontwikkelen van nieuwe applicaties. De afdeling I&A bestaat uit vier teams: Applicatiebeheer, Informatievoorziening , Systeembeheer en Werkplekondersteuning.De primaire aandachtsgebieden binnen het team Informatievoorziening (team IV) zijn business analyse, projectleiding en BI. Per medewerker zijn er duidelijke accentverschillen, waarbij voorkeur van de medewerker en behoefte van de afdeling zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het team Informatievoorziening is een klein en gevarieerd team met mensen die graag hun talenten benutten en ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen werkzaamheden en manier van werken, maar de teamleden hebben en nemen hun verantwoordelijkheid en schakelen elkaar in waar dat toegevoegde waarde heeft. Binnen het team Informatievoorziening is ook het onderhoud en de ontwikkeling van het NWO-brede DataWarehouse ondergebracht in de vorm van één senior BI-specialist. Door de toenemende vraag van de organisatie en de behoefte aan vernieuwing is er binnen het team Informatievoorziening een vacature ontstaan voor een BI-specialist/DWH-ontwikkelaar.Het team Informatievoorziening is een belangrijke schakel tussen business en IT en heeft onder andere de volgende taken:het managen van projecten met een ICT-component (projectleiding);deelnemen aan projecten (adviserende rol);de klant helpen met formuleren van wijzigingsaanvragen;het analyseren van de klantvraag (functionaliteiten, informatie, impact);maken van business cases;informatiebehoefte vertalen naar oplossingen die passen binnen de vastgestelde IT-kaders;het uitvoeren van (complexe) impactanalyses;sparringpartner en adviseur voor de business;En specifiek voor de BI-specialisten gelden de volgende taken:het beheren en onderhouden van het bestaande DWH;het maken en aanpassen van complexe rapportages en dashboards;beheren van een releaseplanning in afstemming met een BI-team en/of stakeholders;het meedenken over (en uitvoeren van) technische verbeteringen en vernieuwingen op het DWH.Eisenpakketminimaal afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of -voorziening (b.v. bedrijfskundige informatica, bedrijfsinformatiekunde of vergelijkbaar);(enige) ervaring als BI-ontwikkelaar of vergelijkbaar;kennis van ontwikkelingen op het terrein van BI en kan hierover adviseren;(enige) ervaring met het analyseren van de klantvraag en -behoefte;kennis van en ervaring met beheer-, ontwikkel-, en projectmethodieken en –technieken;bij voorkeur kennis van TFS en GITkennis van en ervaring met Microsoft BI omgeving : SQL Server, SQL, SSIS, SSAS, SSRS, Power BI;kennis van en ervaring met Databases, ER Model, Datavault (2.0), Stermodel.Verder kan de nieuwe collega:zich verplaatsen in de klant;verbanden zien;zelfstandig werken én samenwerken;hulp vragen.De competenties voor deze functie zijn:analytisch;samenwerken;ondernemend;initiatief.Beschrijving werkgeverDe Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 800 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert bijna 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.Meer informatieover de functie kun je opvragen bij Leonie van Hille, teamleider team IV, tel. 070-3440761Voor overige vragen kun je contact opnemen met Joke Ruberg, P&O-adviseur, tel: 070-3440648.Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen we graag uiterlijk 28 mei aanstaande je cv en motivatiebrief. De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van week 22 of de eerste helft van week 23.De vacature wordt zowel intern als extern open gezet. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten.Indien u solliciteert plaatsen na ontvangst van uw cv en brief u in onze werving en selectietool. Uw gegevens worden een jaar bewaard.
Business analist - Datamanagement 38 uur | Den Haag
NWO, Zuid-Holland, Den Haag, NL
Beschrijving functieDe afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor het operationeel houden van alle geautomatiseerde toepassingen binnen NWO (netwerk, servers, applicaties, pc's en printers). Ook de datacommunicatie naar de buitenwereld, de website en de intranetsite (Joost) vallen onder ons (technisch) beheer. Daarnaast zorgt I&A voor het (doen) ontwikkelen van nieuwe applicaties. De afdeling I&A bestaat uit vier teams: Applicatiebeheer, Informatievoorziening, Systeembeheer en Werkplekondersteuning.De primaire aandachtsgebieden binnen het team Informatievoorziening (team IV) zijn business analyse, projectleiding en BI. Per medewerker zijn er duidelijke accentverschillen, waarbij voorkeur van de medewerker en behoefte van de afdeling zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het team Informatievoorziening is een klein en gevarieerd team met mensen die graag hun talenten benutten en ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen werkzaamheden en manier van werken, maar de teamleden hebben en nemen hun verantwoordelijkheid en schakelen elkaar in waar dat toegevoegde waarde heeft. In samenwerking met andere afdelingen van NWO wordt al enige tijd gewerkt aan de inrichting van het Informatiemanagement. Daarin is afgesproken dat het team Informatievoorziening het Datamanagement gaat verbeteren, inrichten en onderhouden. Binnen het team Informatievoorziening wordt daarom gezocht naar een business analist met goede kennis van (en liefst ervaring met) datamanagement.Het team Informatievoorziening is een belangrijke schakel tussen business en IT en heeft onder andere de volgende taken:het managen van projecten met een ICT-component (projectleiding);deelnemen aan projecten (adviserende rol);de klant helpen met formuleren van wijzigingsaanvragen;het analyseren van de klantvraag (functionaliteiten, informatie, impact);maken van business cases;informatiebehoefte vertalen naar oplossingen die passen binnen de afgesproken IT-kaders;het uitvoeren van (complexe) impactanalyses;sparringpartner en adviseur voor de business;Specifiek zoeken wij nu iemand om de volgende taken uit te voeren:(helpen bij het) inrichten van datamanagement in het algemeen;(helpen bij het) opstellen van databeleid;uitvoering geven aan het databeleid;in kaart brengen datalandschap;inrichten en beheer van datamanagement taken (data-beleid, -beveiliging, -architectuur, -kwaliteit, metadata, masterdata);vaststellen van datadefinities;etc.Eisenpakketminimaal afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of -voorziening (b.v. bedrijfskundige informatica, bedrijfsinformatiekunde of vergelijkbaar);kennis van ontwikkelingen op het terrein van datamanagement;ervaring met datamanagement en uitvoer van databeleid (of onderdelen daarvan);(enige) ervaring met het analyseren van de klantvraag en –behoefte;(enige) ervaring met projecten;inzicht in (bestuurlijke) verhoudingen en beleidsprocessen;kennis van ontwikkelingen op het terrein van ICT;kennis van en ervaring met beheer-, ontwikkel-, en projectmethodieken en –techniekenVerder kan de nieuwe collega:zich verplaatsen in de klant;verbanden zien;zelfstandig werken én samenwerken;hulp vragen.De competenties voor deze functie zijn:analytisch;samenwerken;ondernemend;initiatief.Beschrijving werkgeverDe Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 800 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert bijna 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.Meer informatieover de functie kun je opvragen bij Leonie van Hille, teamleider team IV, tel. 070-3440761Voor overige vragen kun je contact opnemen met Joke Ruberg, P&O-adviseur, tel: 070-3440648.Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen we graag uiterlijk 28 mei aanstaande je cv en motivatiebrief.De eerste ronde gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van week 22 of de eerste helft van week 23.De vacature wordt zowel intern als extern open gezet. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten.Indien u solliciteert plaatsen na ontvangst van uw cv en brief u in onze werving en selectietool. Uw gegevens worden een jaar bewaard.
Enthousiaste mondhygiënist Parodontologie, 0.4 – 0.6 fte.
ACTA Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland
Voor de stafkliniek van de sectie Parodontologie van ACTA is op zoek naar eenEnthousiaste mondhygiënistFTE: 0,4 – 0,6Locatie: AmsterdamMet 14 behandelstoelen is de sectie Parodontologie een dynamische werkomgeving waar een team van parodontologen, mondhygiënisten, assistenten en parodontologen i.o. zorg biedt aan een grote en diverse patiëntengroep.Functieomschrijvingplannen en voorbereiden behandelingenzorg voor eigen unit en eigen instrumentariumhet doen van mondonderzoek en het geven van mondhygiëne instructiesinitiële behandeling van parodontologie patiëntenbehandeling van implantaten bij parodontologie patiëntennazorg behandeling van parodontologie patiëntenFunctie-eisengediplomeerd mondhygiënistgoede communicatieve en klinische vaardighedeneen flexibele werkhoudingstressbestendigteamplayergoede organisatorische kwaliteitenWat bieden wijEen uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €2.656 (schaal 8) en maximaal €4.012 (schaal 9) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Paramedisch medewerker 2 en staat open voor ten minste 0,4 fte.De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.Daarnaast beschikt ACTA over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkeringruime bijdrage aan ABP-pensioenregelingACTAACTA is het samenwerkingsverband van de Faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van tandheelkunde. Internationaal gezien is ACTA toonaangevend in onderzoek en onderwijs. Bij ACTA werken circa 500 medewerkers en volgen circa 900 studenten de opleiding Tandheelkunde. Dagelijks levert men circa 600 patiënten tandheelkundige zorg. DiversiteitDiversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.SolliciterenBen jij geïnteresseerd in deze functie en lijkt het je leuk om in een universiteitskliniek te werken waar je een belangrijke rol vervult om samen met een groot team zorg te dragen voor een gezonde mond van onze patiënten? Solliciteer dan door middel van onderstaande link vóór 27 juni 2021. Denk hierbij aan het uploaden van jouw curriculum vitae en motivatiebrief. Daarnaast is verplicht dat je beschermd bent tegen Hepatitis B. Wij verzoeken je de verklaring waarin de mate van bescherming is opgenomen toe te voegen aan de sollicitatie. Dit kan via de button “Andere bijlagen.Solliciteer hierSollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.VragenVoor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer N.A.M. Rosema (Chef de Clinique Parodontologie) via m.rosema@acta.nlVoor meer informatie kun je terecht op: www.acta.nlAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Administratief Medewerker
Luba, Amsterdam, Noord-Holland
Over de functie Bij Sanquin Plasma Products BV (SPP) houden ze zich bezig met de productie van geneesmiddelen uit bloedplasma. Met haar medicijnen kunnen meer dan 100 verschillende (soms levensbedreigende) ziektes bestreden worden. De medewerkers van de afdeling Quality Assurance (QA) helpen om de kwaliteit van de producten te garanderen. Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het verwerken van documentwijzigingen in het Document Management Systeem (DMS) en het onderhouden van het archief. Je dient tevens met systemen te kunnen werken en in systemen te kunnen denken. Verder ondersteun je de divisie Plasmaproducten en heb je een belangrijke rol op het gebied van kwaliteitsborging en ondersteuning. Het bedrijf waar je komt te werken is de enige organisatie in Nederland die voorziet in de behoefte aan bloed en bloedproducten. In feite staan zij tussen donor en patiënt. Om deze verantwoordelijke taak goed te kunnen blijven vervullen, zijn wij voor Sanquin op zoek naar betrokken en gemotiveerd talent op uiteenlopende werkterreinen. Van wetenschappelijk onderzoek tot procestechniek, van bloedafname tot kwaliteitsbewaking. Sanquin doet meer dan zorgen voor voldoende donorbloed. Dagelijks houden zij zich bezig met: produceren van geneesmiddelen uit bloedplasma; produceren en leveren van bloed en bloedproducten; verrichten van diagnostische bepalingen; adviseren van artsen en apothekers; verzorgen van opleidingen en trainingen; uitvoeren van fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek Luba Uitzendbureau is officieel partner van Sanquin, dus wil je bij deze prachtige organisatie werken kom dan naar Luba Functie eisen Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau; Ervaring met kwaliteitssystemen en Microsoft, ervaring van GMP is een pre; Goede communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels; Kritisch, snel kunnen schakelen; verantwoordelijkheidsgevoel, en organisatiesensitief Wat wij bieden Wij zoeken meerdere kandidaten. De looptijd van de functie kan liggen tussen de 6 en 12 maanden, het betreft echt het wegwerken van achterstanden; Een salaris tussen €1975 - €2950; En natuurlijk werken over een prachtige maatschappelijke organisatie Hoe je solliciteert Snel. Al binnen een paar minuten is het eenvoudige sollicitatieformulier ingevuld en ontvang je een (automatische) ontvangstbevestiging. Zo weet je zeker dat je sollicitatie aan ons is verstuurd. Binnen 1 werkdag krijg je een reactie van de intercedent bij jou in de buurt.
Medewerker donorinformatielijn
Luba, Amsterdam, Noord-Holland
Over de functie De donorinformatielijn is een bijzondere klantenservice. Zij hebben het namelijk niet over klanten, maar over donors. Medewerkers van de donorinformatielijn zorgen dat donors van A tot Z antwoord krijgen op hun vragen. Het contact met donors is voornamelijk telefonisch (zowel outbound als inbound klantcontact). Outbound Bij het outbound bellen neem je bijvoorbeeld contact op met donors die al een tijdje niet meer gedoneerd hebben. Met deze donor probeer je opnieuw een afspraak te maken, zodat hij/zij weer komt doneren. Je belt niet voor acquisitie. Inbound Bij de inkomende lijn krijg je donors aan de lijn met uiteenlopende vragen, vaak medisch gerelateerde vragen. Aan jou de taak om de donor van de goede informatie te voorzien en aan te geven wanneer ze weer mogen donoren en/of een afspraak kan worden gemaakt. Van jou verwachten wij dat je net een stapje extra zet en zorgdraagt voor een warm klantcontact. Jij bent het visitekaartje van Sanquin. Wij willen graag dat de donor bloed doneert, maar hij/zij mag hier geen hinder aan ondervinden. Elke donatie van een donor kan levensreddend zijn voor een patiënt. Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs. De activiteiten van Sanquin zijn veel omvattender dan de meeste mensen denken. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing. Functie eisen In ons team zoeken we mensen met empathisch vermogen, zelfstandigheid, maatschappelijke betrokkenheid, begripvol en respectvol omdat je praat over de gezondheid van (toekomstige donoren). Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift Je kan goed omgaan met de computer (MS Office) en beschikt over een goede typevaardigheid Je hebt ervaring in een soortgelijke functie en de ambitie om te blijven leren Daarnaast heb je affiniteit met de medische wereld en/of bloed doneren Je bent per direct beschikbaar Wat wij bieden Een maatschappelijk betrokken functie binnen een hecht team Het aantal uren dat je per week kan werken is 36 uur. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur Het salaris is vanaf € 11 bruto per uur en na 18:00 uur krijg je een toeslag van 40% Het betreft in de eerste instantie een tijdelijke functie voor de komende maanden Hoe je solliciteert Snel. Al binnen een paar minuten is het eenvoudige sollicitatieformulier ingevuld en ontvang je een (automatische) ontvangstbevestiging. Zo weet je zeker dat je sollicitatie aan ons is verstuurd. Binnen 1 werkdag krijg je een reactie van de intercedent bij jou in de buurt.
Medewerker donoradministratie
Luba, Amsterdam, Noord-Holland
Over de functie Als medewerker donoradministratie ga jij op administratief gebied ondersteunen. Jij werkt nauw samen met de afdelingen om de beste service aan onze donoren te verlenen. Op de afdeling Donoradministratie ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van de e-mailberichten voor de donorinformatie, het verzorgen van postverzendingen ten behoeve van donors, het invoeren van mutaties in het informatiesysteem eProgesa, het zorg dragen voor een correcte en up-to-date documentatie, het verwerken van wekelijkse en maandelijkse controlelijsten en houd je je bezig met de werving en het behoud van donors (ook telefonisch). Kortom, een veelzijdige baan waarbij geen dag hetzelfde is In jouw werkzaamheden moet je discreet zijn, een proactieve houding hebben en secuur kunnen werken. De data die jij invoert zijn natuurlijk privacy gebonden en moeten nauwkeurig worden verwerkt. Je kan goed zelfstandig werken, problemen signaleren en oplossen. Sanquin is de enige organisatie in Nederland die voorziet in de behoefte aan bloed en bloedproducten. In feite staan zij tussen donor en patiënt. Om deze verantwoordelijke taak goed te kunnen blijven vervullen, zijn wij voor Sanquin op zoek naar betrokken en gemotiveerd talent op uiteenlopende werkterreinen. Van wetenschappelijk onderzoek tot procestechniek, van bloedafname tot kwaliteitsbewaking. Sanquin doet meer dan zorgen voor voldoende donorbloed. Dagelijks houden zij zich bezig met: Produceren van geneesmiddelen uit bloedplasma Produceren en leveren van bloed en bloedproducten Verrichten van diagnostische bepalingen Adviseren van artsen en apothekers Verzorgen van opleidingen en trainingen Uitvoeren van fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek Luba Uitzendbureau is officieel partner van Sanquin, dus wil je bij deze prachtige organisatie werken kom dan naar Luba Functie eisen Mbo werk- en denk niveau bij voorkeur op administratief gebied en bij voorkeur kennis van medische terminologie Kennis van administratieve procedures en richtlijnen en de privacywetgeving Goede kennis van geautomatiseerde gegevensinvoer en Microsoft Office pakket Correcte mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (in het Nederlands) Wat wij bieden De vacature van medewerker donoradministratie is per direct voor 36 uur in de week Het betreft in de eerste instantie een tijdelijke vacature voor 3 maanden Een salaris van €1975 - €2950 bruto per maand Hoe je solliciteert Snel. Al binnen een paar minuten is het eenvoudige sollicitatieformulier ingevuld en ontvang je een (automatische) ontvangstbevestiging. Zo weet je zeker dat je sollicitatie aan ons is verstuurd. Binnen 1 werkdag krijg je een reactie van de intercedent bij jou in de buurt.
Directeur UGBS
University of Groningen, Groningen, Provincie Groningen
De directeur voor UGBS geeft leiding aan de UGBS organisatie. U werkt binnen FEB nauw samen met het faculteitsbestuur en rapporteert direct aan de vice-decaan onderwijs. Ook is er frequent overleg met de wetenschappelijk directeur en met de opleidingsdirecteuren en programmamanagers van de executive masters en de programmaleiders en – managers van de korte opleidingen. Daarnaast heeft u nauwe contacten met Career Services, Alumnirelaties en de Expertise Centers van de faculteit in het kader van FEB voor Business. De directeur heeft een centrale rol bij de doorontwikkeling van UGBS en zal ervoor moeten zorgen dat de groei verder wordt doorgezet. Hiervoor is een innovatieve en ondernemende houding belangrijk, waarbij intern binnen de faculteit naar mogelijkheden wordt gezocht hoe interne kennis succesvol ingebracht kan worden in executive opleidingen. Ook is het belangrijk dat contacten met interne en externe partijen worden onderhouden. De directeur UGBS is in brede lijnen verantwoordelijk voor: gezicht naar buiten, waaronder relatiebeheer/accountmanagement van externe (potentiële) klanten, monitoren van het concurrentieveld en identificeren van marktmogelijkheden voor nieuwe programma’s professionalisering aansturing interne organisatie van programmamanagers, CRM, marketing-sales, secretariaat en inhoudelijke afstemming met de wetenschappelijk directeur UGBS ten aanzien van de ontwikkeling van innovatieve nieuwe programma’s professionalisering aansturing externe marketing en sales van de executive onderwijsprogramma’s inhoudelijke afstemming met het faculteitsbestuur van de strategische visie en bijbehorende financiële rapportages inclusief de jaarlijkse resultaten en begrotingen. Voor deze uitdagende functie zoeken we een ondernemende academicus die in staat is om leiding te geven aan UGBS. U bent een ervaren leidinggevende en bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s voor professionals. U heeft een sterke affiniteit met kennis valoriseren aan bedrijfsleven en overheden, en u heeft affiniteit en/of ervaring met een universitaire context. Voor deze functie is een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal vereist. U beschikt over de volgende competenties: Ondernemend en innovatief: U bent iemand die risico’s durft te nemen, nieuwe kansen ziet op basis van analyse van de omgeving en nieuwe initiatieven durft te ontwikkelen. Netwerker en communicatief sterk: U bent een netwerker, die met verschillende interne en externe stakeholders en partijen kan schakelen, afstemmen en mensen betrekken. U kunt door middel van sterke communicatieve vaardigheden mensen overtuigen, en u bent een bruggenbouwer. Visionair en resultaat-gedreven: U weet welke kant u op wil met de UGBS en draagt dat ook uit. U weet ook hoe dat te realiseren in de daarvoor gestelde termijn. Gezonde business sense: U hebt voldoende kennis van financiën en u bent in staat om op basis van financiële verwachtingen en begrotingen weloverwogen beslissingen te nemen. Motiverend leiderschap: U bent in staat uw medewerkers te motiveren en te stimuleren en voldoende draagvlak te creëren voor de UGBS bij academici en stafmedewerkers van de faculteit. Organisatie In 2016 heeft de Faculteit Economie en Bedrijfskunde de University of Groningen Business School (UGBS) opgezet. De UGBS biedt nu 4 geaccrediteerde executive master opleidingen aan (EMBA, EMMAV, EMA en EMFC) en verschillende non-degree programma’s op thema’s als Health, Leadership, Customer Experience en Energy transition. Ook worden er voor bedrijven en overheden, zoals Achmea, CjIB en ACM, trainingen en opleidingsprogramma’s op maat verzorgd. Met UGBS wil de faculteit ook recente wetenschappelijke kennis overdragen aan professionals. De UGBS wil de komende jaren verder groeien. Hiervoor zullen nieuwe executive masters en korte (non-degree) programma's worden ontwikkeld. Op de rol staan o.a. een extra EMBA met specialisaties rond energie, health en sustainable business models, een executive master in data science en business, en kortere programma’s op het gebied van toezicht en digitale transformatie. De UGBS heeft inmiddels vier programmamanagers in dienst, een marketing-medewerker en een secretaresse. Het is de verwachting dat de staf verder wordt uitgebreid. Arbeidsvoorwaarden Wij bieden in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse Universiteiten: ● een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van minimaal € 5.190,- (schaal 13) bruto per maand op basis van volledige werktijd ● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen ● een aanstelling van minimaal 0,4 fte en maximaal 0,6 fte voor de duur van 4 jaar op voorwaarde van een positieve evaluatie na het eerste jaar. U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 15 juni 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.
Medewerker backoffice- en orderadministratie
Trend People, Utrecht, Provincie Utrecht, UTRECHT
Medewerker backoffice / order medewerker. Vaste baan, 32 uur in de week, Regio Utrecht. Ben jij op zoek naar een afwisselende rol in een dynamische omgeving? Stop niet met lezen, hoogstwaarschijnlijk zijn wij op zoek naar jou Introductie Onze opdrachtgever is een wereldleider in diensten en producten voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorgtoepassingen. Deze organisatie is opgericht in 2007 en is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke speler voor de farmaceutisch, biotechnologische, cosmetische, medische en huidverzorgingsindustrie. De plannen zijn er om deze groei op te schalen en daarbij is de ondersteuning van jou van cruciaal belang Voor deze specialist zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste teamspeler om het team te komen versterken. Je zal werkzaam zijn vanuit het kantoor in Utrecht. De functie omvat voornamelijk ondersteuning van de order- en administratiewerkzaamheden. Over de functie Algemene (bureau) werkzaamheden als: Het op de juiste manier beantwoorden van de telefoon- en routeringsgesprekken en het verwerken van het gesprek volgens procedure Het archiveren van verzenddocumenten Het archiveren van HR documenten Verwerken van zakelijke facturen voor betalingen en het uitvoeren van betalingen Communiceren, (in het Engels, schriftelijk en gesproken) met Amerikaanse collega's over verschillende zaken Beheer bedrijfswagen: APK, Verzekeringsplicht, bandenwissel, service etc. Facilitaire werkzaamheden als bijv. airconditioning en verwarming etc. Opstellen van rapportages Orderadministratie: Orderverwerking (activering, uitvoering, ontvangst en verzending) Voorbereiding van zendingen (voorbereiding van verzenddocumentatie, coördinatie met magazijnteam) Up to date houden van zendingsstatus voor verkoop/operations/support teams Bijhouden van voorraadstatus Wat bieden wij jou Een professionele en moderne werkomgeving; Een salaris tussen de € 2.500,- tot € 3.500,- afhankelijk van kennis en ervaring; Een volledig gefinancierd pensioenplan; Reiskostenvergoeding; Doorgroeimogelijkheden. Wat vragen wij van jou Je bent stressbestendig, accuraat en staat stevig in je schoenen; Je beschikt over hbo werk- en denk niveau; Je beheerst de Engelse taal uitstekend; Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; Je beschikt over grote mate van zelfstandigheid Solliciteren Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren op deze functie. Dat kan onderstaand via "solliciteer direct online". Voor vragen of meer informatie kun je bellen naar 030-6665624 en vragen naar Renske Verhart. Of mailen naar renske.verharttrend.nl.
Directeur UGBS (0,4-0,6 FTE)
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Provincie Groningen
FunctieomschrijvingDe directeur voor UGBS geeft leiding aan de UGBS organisatie. U werkt binnen FEB nauw samen met het faculteitsbestuur en rapporteert direct aan de vice-decaan onderwijs. Ook is er frequent overleg met de wetenschappelijk directeur en met de opleidingsdirecteuren en programmamanagers van de executive masters en de programmaleiders en – managers van de korte opleidingen. Daarnaast heeft u nauwe contacten met Career Services, Alumnirelaties en de Expertise Centers van de faculteit in het kader van FEB voor Business.De directeur heeft een centrale rol bij de doorontwikkeling van UGBS en zal ervoor moeten zorgen dat de groei verder wordt doorgezet. Hiervoor is een innovatieve en ondernemende houding belangrijk, waarbij intern binnen de faculteit naar mogelijkheden wordt gezocht hoe interne kennis succesvol ingebracht kan worden in executive opleidingen. Ook is het belangrijk dat contacten met interne en externe partijen worden onderhouden.De directeur UGBS is in brede lijnen verantwoordelijk voor:gezicht naar buiten, waaronder relatiebeheer/accountmanagement van externe (potentiële) klanten, monitoren van het concurrentieveld en identificeren van marktmogelijkheden voor nieuwe programma’sprofessionalisering aansturing interne organisatie van programmamanagers, CRM, marketing-sales, secretariaat en inhoudelijke afstemming met de wetenschappelijk directeur UGBS ten aanzien van de ontwikkeling van innovatieve nieuwe programma’sprofessionalisering aansturing externe marketing en sales van de executive onderwijsprogramma’sinhoudelijke afstemming met het faculteitsbestuur van de strategische visie en bijbehorende financiële rapportages inclusief de jaarlijkse resultaten en begrotingen.Functie-eisenVoor deze uitdagende functie zoeken we een ondernemende academicus die in staat is om leiding te geven aan UGBS. U bent een ervaren leidinggevende en bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s voor professionals. U heeft een sterke affiniteit met kennis valoriseren aan bedrijfsleven en overheden, en u heeft affiniteit en/of ervaring met een universitaire context. Voor deze functie is een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal vereist.U beschikt over de volgende competenties:Ondernemend en innovatief: U bent iemand die risico’s durft te nemen, nieuwe kansen ziet op basis van analyse van de omgeving en nieuwe initiatieven durft te ontwikkelen.Netwerker en communicatief sterk: U bent een netwerker, die met verschillende interne en externe stakeholders en partijen kan schakelen, afstemmen en mensen betrekken. U kunt door middel van sterke communicatieve vaardigheden mensen overtuigen, en u bent een bruggenbouwer.Visionair en resultaat-gedreven: U weet welke kant u op wil met de UGBS en draagt dat ook uit. U weet ook hoe dat te realiseren in de daarvoor gestelde termijn.Gezonde business sense: U hebt voldoende kennis van financiën en u bent in staat om op basis van financiële verwachtingen en begrotingen weloverwogen beslissingen te nemen.Motiverend leiderschap: U bent in staat uw medewerkers te motiveren en te stimuleren en voldoende draagvlak te creëren voor de UGBS bij academici en stafmedewerkers van de faculteit.OrganisatieIn 2016 heeft de Faculteit Economie en Bedrijfskunde de University of Groningen Business School (UGBS) opgezet. De UGBS biedt nu 4 geaccrediteerde executive master opleidingen aan (EMBA, EMMAV, EMA en EMFC) en verschillende non-degree programma’s op thema’s als Health, Leadership, Customer Experience en Energy transition. Ook worden er voor bedrijven en overheden, zoals Achmea, CjIB en ACM, trainingen en opleidingsprogramma’s op maat verzorgd. Met UGBS wil de faculteit ook recente wetenschappelijke kennis overdragen aan professionals.De UGBS wil de komende jaren verder groeien. Hiervoor zullen nieuwe executive masters en korte (non-degree) programma's worden ontwikkeld. Op de rol staan o.a. een extra EMBA met specialisaties rond energie, health en sustainable business models, een executive master in data science en business, en kortere programma’s op het gebied van toezicht en digitale transformatie.De UGBS heeft inmiddels vier programmamanagers in dienst, een marketing-medewerker en een secretaresse. Het is de verwachting dat de staf verder wordt uitgebreid.ArbeidsvoorwaardenWij bieden in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse Universiteiten:● een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van minimaal € 5.190,- (schaal 13) bruto per maand op basis van volledige werktijd● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen● een aanstelling van minimaal 0,4 fte en maximaal 0,6 fte voor de duur van 4 jaar op voorwaarde van een positieve evaluatie na het eerste jaar.De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, en de Code of conduct for the recruitment of researchers van de Europese Commissie.Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.SollicitatieU kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 15 juni 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, en de Code of conduct for the recruitment of researchers van de Europese Commissie.Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.InformatieVoor informatie kunt u contact opnemen met:Mevrouw M. Broekhuis, 06-50825033, h.broekhuisrug.nlBovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.