Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Strafrecht Coördinator in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Strafrecht Coördinator in Nederland"

480 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Strafrecht Coördinator in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Strafrecht Coördinator in Nederland getoond.

Indeling van de "Strafrecht Coördinator" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Strafrecht Coördinator in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Nederland volgens niveau van het loon voor de beroep "Strafrecht Coördinator"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Strafrecht Coördinator in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is Loss Control Supervisor. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 2600 eur. Op de tweede plaats staat Beveiligingstechnicus met het loon van 2172 eur en op de derde plaats staat Beveiligingsbeambte met het loon van 1915 eur.

Aanbevolen vacatures

Contactambtenaar
Belastingdienst, Utrecht, Provincie Utrecht
"De spin in het web bij het opwerken van fiscale strafzaken voor strafrechtelijke vervolging: dat ben jij. Je werkt nauw samen met in- en externe partijen, zoals de FIOD. Door jouw cruciale rol in de keten van toezicht tot opsporing draag je bij aan het bereiken van onze handhavingsdoelstellingen." Ivo Krukkert, landelijk vaktechnisch coördinator formeel recht bij de Belastingdienst.De unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving, onderdeel van de directie Grote Ondernemingen, bestaat uit drie afdelingen: Landelijk Toezicht, Economische Handhaving en de afdeling met de contactambtenaren en specialisten voor civiele procedures. Jouw rol van contactambtenaar valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend directeur van de unit.In jouw functie van contactambtenaar beoordeel je in samenwerking met de fraudecoördinator wanneer een signaal van mogelijke fraude in aanmerking komt voor strafrechtelijke aanpak. Je beslist samen met de Officier van Justitie en de FIOD-vertegenwoordigers in welke zaken vanuit het oogpunt van responsieve handhaving de inzet van het strafrecht het geëigende middel is. Je vertegenwoordigt de Belastingdienst GO in contacten met het Openbaar Ministerie en de FIOD. Je werkt in een juridisch complexe omgeving met een veelheid aan interne en externe gesprekspartners en bijbehorende belangen. Daarnaast begeleid je de fraudecoördinatoren op de verschillende kantoren, bewaak je de interne looplijnen bij mogelijke fraudesignalen en bevorder je de kennis van het fiscale strafrecht bij de collega’s op de werkvloer, de vakgroepcoördinatoren en het management.In het palet aan handhavingsinstrumenten van de Belastingdienst is het fiscale strafrecht het zwaarste en meest ingrijpende middel dat we kunnen inzetten. Het fiscaal strafrecht is onlosmakelijk verbonden met de fraudebestrijding door de Belastingdienst. De contactambtenaar heeft een belangrijke stem over de inzet van dit middel. Hij zorgt onder meer voor de verbinding met de FIOD en het Openbaar Ministerie om zo tot breed-gedragen en weloverwogen keuze te komen.Word jij de nieuwe collega van Ivo? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige, werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.Je hebt een wo-masterdiploma, bij voorkeur in ( fiscaal) recht of fiscale economie.Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een juridische functie.Je hebt grondige kennis van het fiscale strafrecht, het formele belastingrecht inclusief het fiscale boeterecht.Je hebt een goede algemene kennis van het materiële belastingrecht.Je bent bevoegd buitengewoon opsporingsambtenaar, of je bent bereid deze bevoegdheid te halen.Jouw competentiesoordeelsvormingvisieomgevingsbewustdurfcreativiteitHerken jij jezelf ook hierin? Je hebt een goed afgesteld intern kompas waarbij de wijzer naar de rechtsstaat wijst. Onmisbaar is een onafhankelijke oordeelsvorming en een kritische houding. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen en een scherp oog voor de verschillende belangen binnen en buiten de Belastingdienst. Je zorgt voor draagvlak voor de beslissingen over de inzet van het strafrecht, niet alleen binnen de Belastingdienst GO vanaf de werkvloer tot aan de directie - maar ook bij het Openbaar Ministerie en de FIOD. Een contactambtenaar bij GO kan zonder veel moeite structuur aanbrengen en prioriteiten stellen in complexe zaken waar fiscaliteit, strafrecht en invordering samenkomen. Waar nodig kan jij bemiddelen, maar ook escaleren. Je hebt uitstekende kennis van en ervaring met het (fiscale) strafrecht, het formele en het materiële belastingrecht een gezaghebbend gesprekspartner tegenover in- en externe partijen.Salaris­niveau schaal 14 Salaris­omschrijving In beginsel word je ingeschaald in de genoemde schaal, dat is schaal 14 (€ 4.831,- - € 7.096,-). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald. Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast. Maand­salaris Min €4.831 – Max. €7.096 (bruto) Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijdContract­duur-Minimaal aantal uren per week32Maximaal aantal uren per week36Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.De standplaats van het team waarin je geplaatst wordt is Utrecht, maar het is mogelijk om je werkzaamheden vanuit een andere locatie te verrichten. Ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.Op 28 en 29 juni vinden de selectiegesprekken plaats.Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hierEen (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.