Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "lector in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "lector in Nederland"

5 320 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "lector in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021 2020
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep lector in Nederland getoond.

Indeling van de "lector" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep lector in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Nederland volgens niveau van het loon voor de beroep "lector"

Valuta: EUR
Volgens de gegevens van onze site het beroep lector is meest betaalbaar in . Het niveau van het gemiddelde loon bedraagt 5797 eur. Vervolgens gaan Overijssel en Zuid-Holland.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is Hoofddocent. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 4769 eur. Op de tweede plaats staat Opleidingsmanager met het loon van 4367 eur en op de derde plaats staat Professor met het loon van 4365 eur.

Aanbevolen vacatures

Onderzoeker/Docent Plantenteelt en Graslandkunde
Aeres Hogeschool Dronten, Dronten, Flevoland
Wat je gaat doenIn je brief willen we graag lezen welke specifieke rol binnen deze vraagstukken je denkt te kunnen vervullen, op grond van je competenties en visie. Ook pas afgestudeerden kunnen in aanmerking komen voor deze functie.Je wordt onderdeel van het team Toegepast Praktijk Onderzoek en bent betrokken bij het lectoraat Grasland en Beweiding en het lectoraat Precisielandbouw. Het team Toegepast Praktijk Onderzoek is een team van lectoren, docenten, studenten en externe experts, dat nieuwe kennis ontwikkelt en samen met studenten (praktijk)onderzoek uitvoert, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten. Bedrijven kunnen bij ons terecht met technische, organisatorische of strategische vragen over ondernemerschap, voedselproductie of groene grondstoffen. Lectoren, docenten en studenten gaan vervolgens op zoek naar antwoorden. Op deze manier kunnen de studenten hun theoretische kennis in de praktijk brengen en doen ze al tijdens hun studie veel ervaring op. Het team Toegepast Praktijk Onderzoek bestaat uit een brede groep experts met zowel landbouwkundigen in diverse disciplines als bedrijfskundigen en economen.Onze nieuwe collegaOnderhoudt effectief de relatie met het beroepenveld.Doet onderzoek op het gebied van grasland en beweiding en op het gebied van plantenteeltkundige aspecten (denk ook aan akkerbouwgewassen).Acquireert praktijkgericht onderzoek en voert het uit.Begeleidt en beoordeelt studenten bij (praktijk)opdrachten, stages en afstuderen.Inspireert en coacht studenten door het verzorgen van onderwijs op het gebied van beide lectoraten.Past nieuwe inzichten toe in onderwijsmateriaal en ontwikkelt nieuwe modules.Is inzetbaar als vervanger van de lector bij bijeenkomsten en presentaties.Wie ben jij?Je hebt een relevante academische masteropleiding afgerond.Je hebt relevante praktijkervaring voor deze functie.Je hebt ervaring met het doen van praktijkgericht onderzoek en het analyseren van en het rapporteren over onderzoeksgegevens.Je bent een teamplayer, hebt coördinerend vermogen en bent in staat om zelfstandig te werken.Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.Je hebt een didactische aantekening of bent bereid om die te halen.Je bent klantgericht, nauwkeurig en resultaatgericht.Je hebt een onderzoekende houding.Ons aanbodHet uitdagende van werken bij Aeres Hogeschool is dat je met een team werkt aan de ontwikkeling van professionals in samenwerking met de sector waarvoor wij opleiden. Je krijgt ook volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Aan de functie Onderzoeker/Docent Plantenteelt en Graslandkunde is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 11 van de cao hbo (minimaal € 2.652,51 en maximaal € 5.026,85 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). We werken met een normjaartaak van 1659 uren (fulltime dienstverband). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.Aeres HogeschoolAeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren bijna 3.875 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.Aeres Hogeschool DrontenDe faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal 2.475 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen.De christelijke identiteit van de faculteit in Dronten komt tot uiting in de 'Economy of Life'. Daarin gaat het om 'samen leven' in de ware zin van het woord. Niet 'hebben en moeten', maar 'zijn en mogen' vormen de kern van het leven. 'Rentmeesterschap' is voor ons het begrip waarin duurzaamheid en ondernemerschap samenkomen. We zijn benieuwd hoe jij hieraan vorm en inhoud wilt geven. We vinden hierover graag iets terug in je motivatiebrief. In sollicitatiegesprekken praten we er graag over door.Interesse?Heb je vragen? Neem dan contact op met Corné Kocks (teamleider Toegepast Praktijkonderzoek) via telefoonnummer 06-22770458 of 088-0205849. Enthousiast geworden? Reageer dan snel. Doe dit vóór maandag 14 juni aanstaande.
Lector Gebouwde Omgeving
Hogeschool INHolland, Alkmaar, Noord-Holland
Jouw meerwaarde Wil je als lector Gebouwde Omgeving met jouw onderzoek bijdragen aan een leefbaar- en bewoonbaar kustdelta en polder. Je legt met jouw onderzoekslijn de verbinding met het onderwijs van het cluster gebouwde omgeving, Bachelor of Built Environment (BBE) en je zorgt voor het voor het realiseren van publiek private samenwerkingsverbanden. Jij bent een inspirerende verbinder met een passie voor onderzoek, ontwerpen en onderwijs. Als lector heb je een rol als centrale aanjager en deel je onze visie dat enkel een integrale aanpak de basis kan zijn voor maatschappelijke vernieuwingen. Daarbij draag je zorg voor het verder formuleren van onze integraal ontwerpen aanpak. Jij bent als lector in staat om Hogeschool Inholland inhoudelijk en thematisch te profileren en voert mede de regie op samenwerkingen en de daaruit volgende kennisontwikkeling. Inhoud functie We staan voor de uitdaging om onze omgeving op een steeds meer duurzame en toekomstbestendige manier in te richten en te gebruiken. Dit houdt in dat we ons steeds meer moeten richten op het ontwerpen van toekomstbestendige, duurzame steden en wijken. Tevens dient ook de bestaande bebouwde omgeving in deze ontwikkelingen meegenomen te worden. Met het opbouwen van het lectoraat gebouwde omgeving willen we leren van en bijdragen aan ontwikkelingen en innovaties binnen de thematische scope van de Bouw en Gebouwde Omgeving. Alle activiteiten van het lectoraat richten zich op de volgende kernvraag: Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkelingen van de (bestaande) Gebouwde Omgeving vanuit een Integrale visie en aanpak bijdragen aan een toekomstgerichte, duurzame en leefbare maatschappij? Het lectoraat gebouwde omgeving is onderdeel van de onderzoeksgroep Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI). Vanuit de onderzoeksgroep RIC-TOI zijn er onderzoeksthema's geïdentificeerd waarin we ons graag verder in willen profileren. Het betreft thema's zoals circulair bouwen, lokale energiesystemenen, grids, levensloopbestendig en natuurinclusief bouwen. Daarnaast is het lectoraat nauw verweven met het Onderwijscluster Gebouwde Omgeving, Bachelor of Built Environment (BBE) van het domein TOI die bestaat uit de opleidingen: Bouwkunde, Civiele Techniek, Bouwmanagement en Vastgoed (Ruimtelijke Ordening). Op dit moment bedienen we ongeveer 700 studenten, verdeeld over de twee locaties Haarlem en Alkmaar. Buiten de eerder geschetste universeel geldende uitdagingen is er ook behoefte aan een meer regionale profilering en aanpak. De beide locaties waar het cluster gevestigd is hebben naast heldere onderlinge verschillen ook een aantal karakteristieke overeenkomsten. De stedelijke bewoning van natte kustgebieden, spanning tussen demografische druk op de stad en commerciële druk op het omliggende land als ook de nabijheid van de grote stad, vormen overeenkomstige uitdagingen welke mits goed aangepakt een kans kunnen bieden in vorming van regionale expertise en landelijke en internationale profilering. Uit het bovenstaande kan een aanvullende doelstelling worden geformuleerd welke een contextuele aanscherping vormt op de eerder gestelde onderzoeksvraag: Het onderzoek en onderwijs van het Cluster BBE moet bijdragen aan het leefbaar en bewoonbaar maken en houden van onze kustdelta en polder Jouw rol Als lector heb je een sleutelrol in het realiseren van de volgende ambities van de onderzoeksgroep RIC-TOI; Het creëren van onderwijs en onderzoek waarin het begrip "veerkrachtig (resilient)" een centrale plek krijgt. Resilient ontwerpen - uitvoeren - gebruiken - (end) cycle zijn onze kernwaardes. Het verweven van kennis en ervaring op de onderdelen van de bouwagenda en zodoende bijdragen aan oplossingen van reële maatschappelijke problemen. Het verder verstevigen van integraal ontwerpen in het onderwijs en onderzoek en dit uitbouwen naar multidisciplinair ontwerpen op verschillende niveaus van samenwerking zowel intern (cluster, domein, hogeschool breed) als extern (werkveld, consortia, PPS, kennisinstituten etc. in binnen- en buitenland). Het realiseren van cross-over samenwerkingen met andere opleidingen, lectoraten en domeinen binnen de Hogeschool een middel voor duurzame ontwikkeling. Het regisseren van het ontwerpproces als onderzoeksmethode. Het intern profileren op Re-built, Re-design en Re-use. Dit dient als inhoudelijk statement en heldere expertise duiding. Daarnaast vormt dit ook een filter voor toekomstige nationale en internationale samenwerkingen. Het zorgdragen voor de ethische kant van de ontwikkeling en innovatie door awareness te creëren op schaal en impact. Het positioneren van de Hogeschool als kennisinstituut en klankbord voor gemeenteraden en provincies. Je gaat deze ambities realiseren door o.a. de volgende werkzaamheden uit te voeren; Je gaat zelf praktijkonderzoek doen om meer kennis en informatie te vergaren over de onderzoeksthema's waarin we ons willen profileren; digitalisering, circulaire bouweconomie, integrale energietransitie bestaande bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie. Je gaat docent-onderzoekers en studenten aansturen en begeleiden in het doen van onderzoek. Je gaat externe middelen (subsidies) acquireren om je onderzoeksprojecten mee te kunnen financieren. Je creëert een netwerk waarin de wisselwerking tussen het onderzoek, werkveld en het onderwijs goed tot uiting komt. Dit doe je vanuit de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers. Je genereert bekendheid van de onderzoeksresultaten door middel van publicaties, lezingen, demonstraties en onderwijsvormen. Je gaat werken aan het bevorderen van inhoudelijke en methodologische kwaliteit van alle activiteiten die het lectoraat ontwikkeld. Het ontwerp en onderzoek dient altijd praktisch relevant, ethisch verantwoord, aantrekkelijk, uitdagend en doelmatig te zijn. Je gaat je bezighouden met het ontplooien van nieuwe maatschappelijke activiteiten. Je gaat je vakkennis, onderzoekend vermogen en integrale ontwerp-vaardigheden overbrengen door middel van het geven van vakinhoudelijke colleges. Wie ben jij De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten. Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Bouwkunde, Civiele Techniek of aanverwant. Daarnaast ben je gepromoveerd op een voor het kennisdomein relevant onderwerp. Je beschikt over ervaring in het initiëren, uitvoeren en begeleiden van multidisciplinair, extern gefinancierd (ontwerpend) onderzoek in één of meer van de relevante vakgebieden. Je hebt een duidelijke visie op het lectoraatsthema en weet dit te vertalen naar relevante onderzoeksvragen. Je beschikt over een sterk netwerk in de bouwkundige sector en de academische/ applied sciences wereld. Je bent aantoonbaar in staat om de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek te vertalen naar onderwijs(modules). Daarnaast beschik je over ervaring met valorisatie van kennis. Je hebt ervaring met de integraal ontwerpen aanpak en met de kennisverspreiding richting werkveld en kennisdomein. Je bent een initiatiefrijke, inspirerende, professional die in staat is om interne en externe stakeholders met elkaar te verbinden. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Jouw presentatie en publicatie vaardigheden zorgen ervoor dat je een boegbeeld voor de Hogeschool bent. Je beschikt over een brede blik op je vakgebied, hetgeen je in staat stelt om op een vernieuwende wijze naar de hedendaagse problematiek te kijken en met resultaatgerichte oplossingen te komen. Je bent in staat om moeiteloos te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden die er komen kijken bij de rol van lector. Wat bieden wij Een salaris van minimaal €5.797,43 en maximaal €7.485,19 bruto per maand, schaal 15, bij een fulltime dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw relevante (werk)ervaring en opleiding. De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector geworven met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn. Een werkweek van 24 uur per week, maar weet dat alles vanaf 16 uur per week ook bespreekbaar is. Een goed te bereiken werkplek in Alkmaar en Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt. Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei. Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december. Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen. Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs). Je krijgt van ons voldoende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat lerendurven centraal. Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald. Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je). Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega's bij naam kennen. Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij (onder bepaalde voorwaarden) ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie. Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Jouw werkomgeving Bij TOI leiden wij de innovatieve makers van de toekomst op. We stimuleren de ontwikkeling van technici, die in verbinding met hun omgeving een bijdrage leveren aan een duurzame, gezonde en creatieve samenleving. We creëren een inspirerende leeromgeving waar groei centraal staat en die professionals uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. We leiden technische beroepsbeoefenaars op die beschikken over vakkennis, intermenselijke vaardigheden en een open, nieuwsgierige en lerende houding. Ons toekomstbeeld is dat wij studenten, docenten, onderzoekers en werkvelddeskundigen in verbinding brengen om elkaar te inspireren en bij te dragen aan technische innovaties. We leren, onderzoeken, ontwerpen en co-creëren door gezamenlijk te werken aan maatschappelijk relevante technische vraagstukken, met erkenning en waardering voor ieders unieke inbreng. We begeleiden studenten in hun persoonlijke en professionele groei. TOI biedt een inspirerende en uitdagende leergemeenschap, waar ieder individu ruimte krijgt om te experimenteren en zijn/haar talent te ontwikkelen. Over Hogeschool Inholland Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld. Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs. Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren durven Sollicitatieproces Durf jij voor deze uitdaging te kiezen? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet. Je kunt tot en met zondag 13 juni reageren op deze vacature. Een eerste terugkoppeling kun je verwachten in de week van 14 juni. Een eerste (online) kennismaking vindt plaats in de week van 21 juni. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team. Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen? Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Katrin Tazelaar, Manager Onderzoek Faculteit Techniek, Ontwerpen & Informatica. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21115380 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden. Contactgegevens Katrin Tazelaar 31 6 21115380
Vestigingsmanager
Lector Studiebegeleiding, Rotterdam, Zuid-Holland
Wij leren scholieren om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door het bieden van persoonlijke en gestructureerde begeleiding in een vertrouwde omgeving. Voor een vestiging van Lector op een Gymnasium in Rotterdam zoeken wij een enthousiaste en betrokken coördinator. Iemand die ervan houdt om met tieners te werken. Die denkt in kansen en mogelijkheden én in staat is om meerdere ballen in de lucht te houden. Iemand die ervoor zorgt dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen. Dag in, dag uit. Jij: Hebt veel affiniteit jongeren en onderwijs; Vindt het leuk om leerlingbegeleiding te combineren met organisatorische en leidinggevende taken en wilt je hierin graag ontwikkelen; Bent zelfstandig, houdt van afwisseling in je werk en bent zeer oplossingsgericht. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Lees dan snel verder Wat ga je doen? Als vestigingscoördinator run je jouw eigen vestiging: je organiseert de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot de huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen. Voor de leerlingen en ouders ben jij het primaire aanspreekpunt voor alles wat met de begeleiding te maken heeft. Je helpt bij de individuele organisatie van het huiswerk, de planning en het agendabeheer. Je hebt daarbij aandacht voor (het vergroten van) zelfstandigheid, motivatie, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Je begeleidt leerlingen naar succes en zelfstandigheid. Je helpt ze bij het organiseren en plannen van het schoolwerk. Ook werk je met de leerlingen aan motivatie, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Je stelt educatieve doelen op en ziet toe op het behalen van deze doelen. Je signaleert en analyseert individuele knelpunten en zoekt samen met de leerling naar een oplossing, eventueel in samenspraak met ouders en school. Je doet dit natuurlijk niet alleen: je geeft leiding aan een eigen team van studiebegeleiders. Je geeft regelmatig ook zelf inhoudelijke begeleiding en uitleg. Tot slot vertegenwoordig jij Lector naar de school toe en heb je regelmatig contact met de docenten, mentoren en schoolleiding op de school. Op schooldagen werk je op maandag t/m vrijdag van 12:15 tot 18.15 (soms tot 19:00). Voor deze functie geldt een werkweek van gemiddeld 34 uur. Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden op een rij: Organisatie en dagelijkse bedrijfsvoering studiebegeleiding; Leidinggeven aan drie tot zes medewerkers per dag; Onderhouden van contacten met ouders, de school en andere belanghebbenden; Werving en selectie van nieuwe medewerkers; Diverse administratieve taken op het gebied van inkoop en verkoop; Promotie- en marketingwerkzaamheden; Toezicht houden op de kostenstructuur. Wie zoeken we? Je bent een multitasker, communicatief vaardig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt het leuk om met jongeren te werken. Je bent geduldig, kunt goed luisteren en hebt er plezier in om voor elk probleem – klein of groot – de best passende oplossing te vinden. Je hebt een achtergrond als bijvoorbeeld basispsycholoog, (ortho)pedagoog, jeugdcoach óf hebt gewoon heel veel affiniteit met onze doelgroep. Een relevante vooropleiding kan, maar hoeft niet Zolang je maar van pubers houdt. Jouw profiel: Een commerciële én educatieve instelling; Affiniteit met onderwijs en jongeren; Zelfstandig en verantwoordelijk; Initiatiefrijk en oplossingsgericht; Sociaal vaardig en empathisch; Flexibel in werkzaamheden en werktijden; Leidinggevende capaciteiten; Een brede interesse, kennis en ontwikkeling; Ervaring in het onderwijs is een pré, maar geen vereiste. Onze vereisten: Een vwo-diploma; Afgeronde universitaire studie of HBO; Representatief; Uitstekende communicatieve vaardigheden; Ervaring in het onderwijs is een pré, maar geen vereiste. Wat bieden we? Wij bieden een dynamische en uitdagende functie die veel voldoening geeft. Werken bij Lector is werken in een persoonlijke en informele sfeer. Ons team straalt gedrevenheid, positiviteit en expertise uit, daar word jij onderdeel van. Voor deze functie geldt een werkweek van gemiddeld 34 uur, verdeeld over maandag t/m vrijdag. Werktijden: maandag t/m vrijdag 12:15 – 18:15 4 uur flexibel; Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op vast; Salarisindicatie: €2400 tot €2850 bruto excl. 8% vakantiegeld op basis van een veertigurige werkweek, teruggerekend naar 34 uur (€2040 tot €2420 excl. 8% vakantiegeld); Ruime vakanties: /- 50 vakantiedagen, grotendeels parallel aan de schoolvakanties; Pensioenvoorziening; Interne opleiding, begeleiding en ontwikkeling; Aanvang per 1 september 2021. Wil je meer weten? Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jiles Luyt. Je kunt een e-mail sturen naar luytlectorstudie.nl of bellen op 088-2211444. Wil je solliciteren? Dan ontvangen we graag jouw cv en een motivatiebrief. Je kunt deze richten aan Jiles Luyt per e-mail (luytlectorstudie.nl). Deze vacature sluit op dinsdag 22 juni 2021. N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. Wervingsbureaus en intermediairs worden daarom vriendelijk verzocht om geen contact met ons op te nemen.