Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "leidinggevende in "

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "leidinggevende in "

300 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "leidinggevende in "

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep leidinggevende in getoond.

Indeling van de "leidinggevende" vacatures in de regionen

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep leidinggevende in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de provincies volgens niveau van het loon voor de branche "leidinggevende"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in het grootste aantal vakatures van de beroep leidinggevende in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in met het meest hoge loon is Teammanager. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 4057 eur. Op de tweede plaats staat Unitmanager met het loon van 3506 eur en op de derde plaats staat Beheerder met het loon van 3459 eur.

Aanbevolen vacatures

Uitvoerder Onderhoud & Renovatie, Middelburg
Building Heroes, Middelburg, Zeeland
Be a hero Als Uitvoerder Onderhoud en Renovatie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Hierbij ligt jouw focus op het beheersen van de kwaliteit, de kosten, het bewaken van de voortgang en zal jij je bezighouden met de naleving van de gestelde veiligheidsnormen. Als Uitvoerder Onderhoud en Renovatie verzorg je de dagelijkse aansturing van de medewerkers die werkzaam zijn op jouw project. Je weet doormiddel van jouw leiderschapskwaliteiten de gehele bouwplaats op een heldere manier aan te sturen en weet hierbij de voortgang te bewaken. Ook sta jij de bewoners gedurende het project te woord en handel jij eventuele vragen netjes af. Tot slot zal jij als Uitvoerder Onderhoud en Renovatie de rechterhand zijn van de projectleider. Jullie weten samen jullie kennis en kunde vorm te geven door na te denken over de efficiëntie en de structuur van het lopende project. Benefits De rol als Uitvoerder Renovatie en Onderhoud biedt het volgende: Alle ruimte om jezelf te ontwikkelen; Werken in een bedrijf met diverse doorgroeimogelijkheden; Werken binnen een bedrijf met enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer; Een gepast salaris afhankelijk van kennis en ervaring met goede secundaire arbeidsvoorwaarden; Voldoende ruimte voor eigen inspraak en ideeën; Ontwikkel je professioneel én persoonlijk door trainingen te volgen in Builders College : een stimulerend platform om jou nóg meer uit je carrière te laten halen. Blauwdruk bedrijf De organisatie waar je bij terecht zal komen is één van de grootste bouwbedrijven in Zeeland. Vanwege de snelle groei die deze organisatie doormaakt zijn ze op zoek naar een Uitvoerder Renovatie en Onderhoud. Hiernaast bevindt deze partij zich in iedere sector van de bouw. Denk hierbij aan: onderhoud en renovatie, woningbouw, utiliteitsbouw en projectontwikkeling. De organisatie streeft naar betrouwbaarheid en duurzaamheid voor zowel de opdrachtgevers als voor de interne werknemers en wilt hier voor iedere partij van zo veel mogelijk toegevoegde waarde zijn. Vandaar ook dat er intern korte lijntjes bestaan bij deze partij. Bouwstenen voor succes Je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie; Hbo werk- en denkniveau; Goede leidinggevende Kwaliteiten; Ervaring binnen Onderhoud en Renovatie is een pré; Kennis van de branche specifieke producten, materialen en methoden. 33632d0b1a35e7db2125e648e0cdfe18
PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER
Het Zeeuwse Landschap, Wilhelminadorp, Goes
Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich al ruim 85 jaar in om ’t mooie van Zeeland te behouden. Zowel in onze eigen terreinen als daarbuiten. Dit doen we met 45 medewerkers en vele vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar een directeur-bestuurder. In dit document vindt u informatie over de stichting, de organisatie, de functie-eisen en de procedure. De hoofddoelstelling van Het Zeeuwse Landschap is “zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin”. Onze kerntaak is het beheer en de bescherming van de natuur in onze eigen terreinen. Daarbij hoort ook het cultuurhistorisch erfgoed dat identiteit geeft aan de streek. Daarnaast zorgen we voor het landschap in brede zin en bieden we mogelijkheden om deze natuur te beleven. Ook richten we ons meer en meer op natuur buiten het Natuurnetwerk. Dit alles draagt bij aan waardering en draagvlak. Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 hectare natuurgebied, waarvan het merendeel behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. Daarbij streven we naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om dit goed te kunnen doen, houden we d.m.v. inventarisaties goed zicht op wat er groeit en bloeit in onze terreinen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de natuur kan floreren en dat voorzieningen als wandelpaden, vogelkijkhutten en uitkijktorens in goede staat verkeren. Cultuurhistorisch erfgoed Het Zeeuwse Landschap levert ook een substantiële bijdrage aan bescherming, beheer en behoud van de cultuurhistorie van het buitengebied. Omdat het cultuurhistorisch erfgoed een belangrijk onderdeel is van de landschappelijke identiteit van Zeeland. Erfgoed draagt bij aan de omgevingskwaliteit en belevingswaarde van het landschap. Het Zeeuwse Landschap heeft onder andere monumentale boerderijen, elementen van Staats-Spaanse Linies, vliedbergen, archeologische en aardkundige monumenten in haar beheer. Communicatie en natuurgerichte recreatie “Onbekend maakt onbemind”: dat geldt ook voor natuur en natuurbehoud. Daarom investeert Het Zeeuwse Landschap in communicatie met haar achterban (donateurs), algemeen publiek en in belevingsmogelijkheden in onze terreinen. Natuurgebieden zijn opengesteld voor het publiek; waar het kan vrij toegankelijk en waar de natuur kwetsbaar is in aangepaste vorm, zoals d.m.v. begeleide excursies of uitzichtpunten vanaf de rand. Natuurinclusieve landbouw De laatste jaren hebben wij onze aandacht steeds meer gericht op het omliggende agrarische landschap. Dit omdat daar de grootste vermindering van natuurkwaliteit heeft plaatsgevonden. Dit doen we samen met de beheerders van dit landschap: de boeren. Zo zijn er diverse projecten opgestart met agrariërs om de biodiversiteit van het landelijk gebied te vergroten. Het Zeeuwse Landschap zet hierbij eigen grond, kennis en ervaring in. Profielschets directeur-bestuurder Ons werk kost geld. Dit wordt bijeengebracht door donaties, fondsen en subsidies. Natuurbeheer wordt onder andere bekostigd uit de subsidieregelingen SKNL en SNL en de provinciale regelingen IKS en De Zeeuwse Natuur. Daarnaast zijn we begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Onze achterban van 9.000 donateurs draagt met haar donaties eveneens een behoorlijk steentje bij. Beleidsbeïnvloeding en samenwerking Het Zeeuwse Landschap denkt mee over beleid, is alert op en acteert op ontwikkelingen die relevant zijn voor natuur en landschap in Zeeland. We zijn gesprekspartner voor overheden en andere betrokkenen. Natuurlijk kunnen we ons werk niet in ons eentje doen. Daarom zijn we een betrouwbare (samenwerkings-) partner. De opgave voor de komende jaren In ruim 85 jaar is Het Zeeuwse Landschap uitgegroeid tot een organisatie die een niet meer weg te denken rol speelt in de bescherming van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Zeeland. Maar de wereld verandert en HZL moet en wil mee veranderen. HZL zal zich zowel extern als intern moeten aanpassen en ontwikkelen. Het betreden van nieuwe werkvelden en het blijvend ontwikkelen van de visie horen daarbij. Samenwerken, verbinden en externe profilering zijn voor de stichting in de toekomst van groot belang. Eigentijdse en open communicatie naar binnen en naar buiten zorgt voor moderne en eigentijdse profilering van de stichting met behoud van de kernwaarden en doelstellingen. Onderwerpen die op dit moment, naast de kerntaak natuurbeheer, van groot belang zijn, zijn onder andere het stikstofdossier, plattelandsnatuur, energietransitie en klimaatverandering. Profielschets directeur-bestuurder 2. De organisatie De werkorganisatie van Het Zeeuwse Landschap bestaat uit zes afdelingen en 45 betaalde medewerkers (33fte), met aan het hoofd een directeur-bestuurder. Samen met de hoofden van de afdelingen vormt hij/zij het managementteam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wilhelminadorp. De districten Noord en Zuid hebben elk vestigingen binnen hun werkgebied; een combinatie van kantoor en werkschuur, van waaruit het beheerwerk wordt gecoördineerd en uitgevoerd. De andere afdelingen werken hoofdzakelijk vanuit het kantoor in Wilhelminadorp. Er zijn twee bezoekerscentra, een groot bezoekerscentrum in het Verdronken Land van Saeftinghe en een klein bezoekerscentrum bij de Eendenkooi op Sint Philipsland. Daarnaast wordt er gewerkt met een groot team vrijwilligers, die aangestuurd worden door de beheerders en de vrijwilligerscoördinator. De medewerkers zorgen ervoor dat de ambities van Het Zeeuwse Landschap worden waargemaakt. Zij worden daarin bijgestaan door de Raad van Toezicht, de Raad van Advies en de Natuurwetenschappelijke Adviescommissie, elk met hun eigen taak en bevoegdheid. Binnen de organisatie worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd, zodat alle medewerkers zich verantwoordelijk weten en ruimte krijgen om met creatieve oplossingen te komen en zo bij te dragen aan de doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap. Meer informatie is te vinden op de website van Het Zeeuwse Landschap, waaronder de statuten en jaarverslagen: https://www.hetzeeuwselandschap.nl/over-ons/organisatie Profielschets directeur-bestuurder 3. Functiebeschrijving directeur-bestuurder De Raad van Toezicht van Het Zeeuwse Landschap is op zoek naar een gedreven, enthousiaste en verbindende directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder van Het Zeeuwse Landschap heeft een aantoonbare grote passie voor, en inhoudelijke kennis van de natuur. Hij of zij is een inspirerend en verbindend directeur, zowel voor het managementteam en de medewerkers als voor de achterban. De directeur beschikt over de volgende kwaliteiten: • Een sterk gevoel voor en ervaring met politiek-bestuurlijke en juridische verhoudingen; kan inspelen op de veranderende tijdgeest. • Een brede maatschappelijke oriëntatie, waar binnen natuur, landschap en cultuurhistorie centraal staan. • Ondernemend en gericht op kansen binnen de regio en in het land. • Een visie op de rol van Het Zeeuwse Landschap in de komende jaren, op basis van kennis van natuur- en landschapsbeheer in brede zin. • Creatief in de wijze waarop de stichting zich kan profileren, heeft oog voor publiciteit en zorgt voor het eigentijds blijven van de organisatie. • Overzicht, kan goed prioriteren en creëert draagvlak voor nieuwe werkwijzen binnen de taak en de doelstellingen van de organisatie. Met voortdurende aandacht voor de mensen in de organisatie. • Kennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven, financieel en verandermanagement, programma’s en projectmanagement en het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategisch beleid. • Netwerken. Onderhoudt uitstekende relaties met onze subsidiënten en collega natuur- en milieuorganisaties. Binnen bestuurlijke overleggen speelt de directeur-bestuurder een prominente rol. Borgt, zowel op provinciaal als op landelijk niveau, op basis van inhoud en visie de samenwerking met de belangrijkste partners, vernieuwt deze indien nodig vernieuwen. Koers van de organisatie Samen met het managementteam zorgt de directeur-bestuurder voor de aansturing aan de organisatie. Afgelopen jaar is onder leiding van een interim directeur-bestuurder in samenspraak met het managementteam een nieuwe koers ingezet. Deze koers wordt nu geïmplementeerd binnen de organisatie. Het is van belang dat de nieuwe directeur-bestuurder deze ingeslagen weg onderschrijft en zich hier intrinsiek voor inzetten. Hierbij is blijvende aandacht nodig voor de uitdagingen/grotere thema’s waar HZL voor staat. Voor het slagen van de missie van HZL is het van belang dat u bekend bent met subsidies en derdengeldstromen. Tevens weet u de samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties te intensiveren waarbij zowel het belang van Het Zeeuwse Landschap als het gezamenlijke belang wordt behartigd. De kandidaat is ervaren in het aansturen van een qua fte’s relatief kleine organisatie met een aanzienlijke (financiële) eindverantwoordelijkheid. Een zakelijke instelling en affiniteit met natuur, landschap en cultureel erfgoed zijn daarbij van belang, evenals het onderhouden van goede contacten met onze partners, subsidieverstrekkers, sponsors, vrijwilligers en het publiek. Profielschets directeur-bestuurder Voor deze functie als directeur-bestuurder verwachten we: ▪ Uitstekende communicatieve vaardigheden. Ondernemend, innovatief en verbindend. U bent een toegankelijk en inspirerend boegbeeld voor de organisatie, zowel intern als extern; ▪ Dat u een goede belangenbehartiger bent in de (Zeeuwse) politiek en u beschikt over een breed en relevant netwerk. U kunt overtuigend, strategisch en koersvast opereren op verschillende niveaus met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving; ▪ Een universitaire opleiding of een academisch werk- en denkniveau in een relevant vakgebied; ▪ Relevante leidinggevende ervaring in een eindverantwoordelijke functie; ▪ Aantoonbare kennis van en passie voor ons werkveld: natuur, landschap, cultureel erfgoed, natuurbeleving en -educatie; ▪ Goede managementkwaliteiten en een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen binnen de organisatie; actief leiderschap in een team met enthousiaste medewerkers; ▪ Kennis van en ervaring met Zeeland is een pré (feeling met het gebied); ▪ Dat u beschikbaar bent voor tenminste 5 jaar. Gevraagde competenties Van de beoogde directeur-bestuurder worden de volgende competenties verwacht: • omgevingsbewustzijn • overzichtsvermogen • besluitvaardigheid • politiek-bestuurlijke sensitiviteit Arbeidsvoorwaarden Ons uitgangspunt is een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd, te beginnen met een dienstverband voor bepaalde tijd. Inschaling vindt plaats in schaal 11 of 12 CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Graag ontvangen we uw reactie per e-mail. Stuur uw motivatiebrief met onderwerp “Vacature Directeur-bestuurder” en CV via vacatureshetzeeuwselandschap.nl. Let op dat u in de documentnaam van de brief en CV uw eigen naam plaatst. U kunt reageren tot en met 6 juni 2021. ▪ Uitnodiging van kandidaten: 11 juni 2021 ▪ Eerste ronde selectiegesprekken: vrijdag 18 juni 2021, tussen 13.00 en 21.00 uur ▪ Tweede ronde selectiegesprekken: donderdag 24 juni 2021, tussen 13.00 en 21.00 uur ▪ Een assessment maakt deel uit van de procedure: tussen 28 juni tot 9 juli Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Bopp van Dessel, interim directeurbestuurder: b.van.desselhetzeeuwselandschap.nl of 06-42071798 Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een VOG dient overlegd te worden bij aanstelling. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Storemanager (36 uur)
C & A, Middelburg, Zeeland
Bij C&A, streven wij er naar een inspirerende, positieve en gastvrije sfeer te creëren - zowel voor onze klanten als voor de medewerkers. Als Storemanager bij C&A ben je een echte fashion retail specialist met kennis van mode, visual merchandising en leidinggevende ervaring. Jij streeft naar het beste winkelresultaat en bent verantwoordelijk voor de juiste uitstraling van het filiaal. Samen met de Assistent storemanager, zorgen jullie ervoor dat de medewerkers de beste versie van zichzelf worden door goede coaching en begeleiding. Door jouw creatieve mindset, zorg jij iedere keer weer voor een optimale personeelsplanning en bezetting. Inspireren door je te verplaatsen in de klant. Elke dag zorg jij samen met het team voor een optimaal winkelbeeld en klantervaring. Wat heb jij hiervoor nodig: Jij hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; Jij bent 5 dagen per week beschikbaar; Jij hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een leidinggevende functie binnen de fashion Retail; Jij hebt commercieel inzicht en bent service- en klantgericht; Jij bent op de hoogte van de laatste mode trends; Jij hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden. C&A wil elke dag opnieuw klanten een bijzondere winkelervaring bieden. Dit kunnen wij natuurlijk niet zonder jou Daarom bieden wij: Een leaseauto na afronden van het trainingsprogramma; Een marktconform salaris, 20% kortingskaart en een goede pensioenvoorziening voor later; Een afwisselende baan in de fashion Retail waarin jij je leiderschapskwaliteiten verder kan ontwikkelen; Doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld de functie van Districtsmanager; Een trainingsprogramma waarin wij je klaarstomen voor een toekomst binnen C&A; Omdat wij zeker willen weten dat jij op je plek bent bij C&A, maakt een assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Dit biedt jou een unieke kans op een groter zelfinzicht. Waarom C&A? Al generaties lang is familiebedrijf C&A succesvol en toonaangevend op het gebied van modieuze en betaalbare kleding. Dit kunnen wij waarmaken door te luisteren naar en te voorzien in de behoeften van onze klanten. Door mens en planeet op de eerste plaats te zetten bepalen wij de toon voor de toekomst van de mode-industrie. C&A heeft vizier op de toekomst en is marktleider op het gebied van duurzame mode en Bio-Cotton Solliciteer nu Heb jij vragen over de functie van Storemanager? Neem dan contact op met ons recruitmentteam via recruitmentnlcanda.com Solliciteren doe je via de “ solliciteer nu ” button aan de rechterkant van je scherm. Een integriteitscontrole via het waarschuwingsregister van de Stichting Frauderegister Detailhandel is onderdeel van de sollicitatieprocedure
Horeca medewerker met leidinggevende skills - Morres
Vermaat Groep B.V., Hulst
Taken en verantwoordelijkheden Hey operationele kartrekker! Werken in de horeca met meer verantwoordelijkheden? Kom aan de slag bij Morres in Hulst als eerste medewerker. Je komt te werken in een enthousiast en jong team. kunt jezelf zijn en wij stimuleren jouw persoonlijke en professionele groei. Niet verkeerd toch? Profiel kandidaat Je werkt bij Morres, één van de bekendste meubelwinkels en de grootste woon- en slaapspecialist voor Nederland en België. Bezoekers kunnen hier in ons zelfbedieningsrestaurant terecht voor een broodje, smoothie, koffie of snack en om even rustig te zitten tussen het shoppen door. De openingstijden zijn elke dag van 10:00 tot 18:00 uur.Bij Morres werk je met een team van enthousiaste collega’s. Met elkaar verrassen wij gasten met heerlijke verse salades, broodjes, smoothies en andere verse gerechten. Wij doen er alles aan om bezoekers de perfecte beleving mee te geven.Wist je dat je bij Morres meer vindt dan alleen woonplezier? Zo zijn er ook unieke tentoonstellingen, lezingen, signeersessies, demonstraties, proeverijen, workshops en meer!Werk je bij een vrijetijdslocatie, dan heb je veel flexibiliteit in werkzaamheden én werktijden; net wat voor jou uitkomt. Samen met je collega’s werk je hard om het uitje van onze gasten compleet te maken met een fijne horecabeleving. En met zoveel horecalocaties zijn er zoveel mogelijkheden. Je kunt makkelijk van locatie switchen als jij daar klaar voor bent.Jouw functie als eerste medewerkerJij bent hét aanspreekpunt voor je collega’s en natuurlijk voor de gasten. Jij weet alle ins en outs van de werkwijzen, het menu en hoe je gasten een fijne beleving meegeeft. Jij brengt als meewerkend voorman/-vrouw rust en zorgt dat iedereen weet wat er verwacht wordt. Samen met het team zorg jij dat je het verschil maakt voor de gast en dat er toch een momentje van plezier is.Voor de horecamanager op de locatie ben je als eerste medewerker een echte steun en toeverlaat. Je steekt je handen uit de mouwen helpt ook met allerlei andere taken. Denk hierbij aan roosters maken, de inkoop, het openen en sluiten van de zaak of een stukje administratie. Ook zet je je actief in om alle aanvragen voor vergadering en partijen succesvol te verzorgen. Daarnaast verras jij als eerste medewerker regelmatig jouw horecamanager met toffe ideeën. Denk jij mee over het menu? Zie jij een kans om het onze gasten nog meer naar de zin te maken? Kom maar door!Jouw ingrediëntenJe hebt enkele jaren (leidinggevende) ervaring in de in de horeca en wilt nu de volgende stap zetten en je ontwikkelen naar een leidinggevende functie zoals floormanager / assistent horecamanager.Leidinggeven en collega's enthousiasmeren zit in jouw natuur.Met jouw kennis en creativiteit weet je goed in te spelen op de verschillende gasten en ben je continu op zoek naar vernieuwing en ontwikkeling.Je bent leergierig en gaat altijd voor de extra stap.Liefde gaat door de maag als het om eten & drinken gaat.Vrienden en familie vinden jou op en top gastvrij.Bij Vermaat zit veiligheid in het fundament. Onze gasten kunnen rekenen op een voedselveilige omgeving omdat jij het iedere dag serieus neemt.Jouw pakketEen salaris conform de horeca cao, afhankelijk van jouw ervaring, leeftijd en functie.8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband (38 uur p/w).Een 4-wekelijkse uitbetaling. Je krijgt geen 12, maar 13x per jaar uitbetaald. Lekker!Een pensioenregeling: Pensioenfonds Horeca&Catering.Een passend onboarding programma, zoals de Inspiration Market waar je Vermaat, je collega’s en de nieuwste foodtrends leert kennen.Een jaarlijks Vermaatfeest, gezamenlijke sportevenementen en andere leuke teamuitjes.Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden binnen onze Vermaat Academy, zoals de talent- of masterclass en onze chefs- en barista gildes. Solliciteer later Solliciteren kost slechts enkele minuten.
Teamleider showroom
Actief Werkt! uitzendbureau, Sluiskil, Terneuzen, AA
Heb jij leidinggevende ervaring in de verkoop van bij voorkeur woninginrichting of affiniteit met afbouw en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder. Voor een toonaangevende opdrachtgever in Terneuzen zoek ik een teamleider showroom. In deze rol ga jij aan de slag als hoofd van het verkoopteam bestaande uit in totaal 9 medewerkers. Ook heb je veel contact met de bedrijfsleider en de backoffice. Jij weet als teamleider als geen ander hoe je het team kunt motiveren en op de juiste manier kunt sturen zodat het meest optimale resultaat wordt behaald. Als teamleider heb je zowel een coachende als leidinggevende rol. Daarnaast signaleer je trends, bewaak en analyseer je verkooptargets en zorg je voor een inzichtelijke maandrapportage van de showroomverkoop van keukens, badkamers, sanitair en tegels. Uiteraard heb je ook je eigen verkooptargets. Arbeidsvoorwaarden Als teamleider showroom ga jij aan de slag in een afwisselende en uitdagende baan, waarin geen dag hetzelfde is. Je kunt rekenen op: Een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en relevante ervaring Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder personeelskorting Goede opleidingsmogelijkheden Samenwerken in een ervaren en professioneel team. Wacht niet langer maar solliciteer direct Heb je nog vragen, bel 0115-695538 of whatsapp naar 06-82969709
Assistent Filiaalmanager
Actief Werkt! uitzendbureau, Sluiskil, Terneuzen, AE
Ben jij de juiste vakman voor deze mooie klus? Ga aan de slag als Assistent Bouwmarktmanager bij een bouwmarkt in Terneuzen. Als resultaat- en klantgericht persoon, kom jij terecht binnen een informeel team met enthousiaste collega's. In deze management rol krijg jij alle ruimte om jouw leidinggevende skills optimaal in te zetten. Jij weet namelijk als geen ander hoe jij verkoop, logistieke en personele processen in goede banen kunt leiden. Jij bent dé rechterhand van de Bouwmarktmanager en daarmee de spil binnen de operationele processen van deze bouwmarkt. Doordat jij zichtbaar aanwezig bent in de winkel op doordeweekse dagen, in de avonden of de weekenden en je eigentijdse kijk op zaken ben jij een voorbeeld voor je collega's. Daarnaast staat iedere dag opnieuw "de klant" centraal voor jou. Jij weet in te spelen op de klantbehoefte, voorziet hen van het beste advies en laat ze welkom voelen. Daarmee draag jij bij aan hét succes van deze bouwmarkt in Terneuzen. In deze functie ben je verantwoordelijk voor: •Het inspelen op de behoefte van de klanten; •Realiseren van aanvullende verkopen; •Informeren en adviseren van klanten en zorgen dat klanten zich welkom voelen; •Signaleren van koopontwikkelingen bij de klanten; •Het creeren van een optimaal winkelbeeld en het begeleiden van de processen en werkzaamheden die hiertoe bijdragen; •Het coachen en begeleiden van de werknemers waar jij verantwoordelijk voor bent, om ze te helpen het beste uit zichzelf te halen. Arbeidsvoorwaarden •Een veelzijdige fulltime baan waarin je verder kunt te ontwikkelen; •De mogelijkheid om binnen een groeiende organisatie te werken; •Werken met een glimlach op je gezicht. Medewerkers benadrukken vaak de leuke sfeer op de werkvloer; •Arbeidsvoorwaarden die goed aansluiten op jouw kennis en werkervaring; •De verantwoordelijkheid om medewerkers te coachen en begeleiden waar jij voor verantwoordelijk bent, om zo hen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Herken jij jezelf in deze vacature en heb je zin om bij een mooi bedrijf aan de slag te gaan? Solliciteer direct Wil je meer informatie? Bel 0115-695538 of WhatsApp 06-82969709 of stuur een mail naar terneuzenactiefwerkt.nl.
Meewerkend voorman
Actief Werkt! uitzendbureau, Sluiskil, Terneuzen, AN
Ben jij iemand die blij wordt van een schone omgeving en heb je leidinggevende kwaliteiten? Dan hebben wij een leuke vacature voor jou Voor een schoonmaakbedrijf zijn wij op zoek naar een meewerkend voorvrouw of voorman. Je gaat werken in hotels en/of vakantieparken aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Op maandag en vrijdag werk je als meewerkend voorvrouw of voorman. De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van een aantal schoonmaakmedewerkers. Je helpt ze met opstarten van de werkdag en controleert ook regelmatig de werkzaamheden. Je maakt het rooster zodat alle kamers tijdig schoon gemaakt zijn. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de schoonmakers. Samen zorg je voor met je team dat de klant tevreden is. Arbeidsvoorwaarden - Wekelijkse verloning; - Vakantiegeld a 8,33 % - Een fijne app waarin je al jouw gegevens kan terugvinden; Ben je enthousiast? Solliciteer direct Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact met ons op. Bel 0115-695538 of WhatsApp naar 06-57875631. Stuur jij liever een email dit kan via terneuzenactiefwerkt.nl.
Directeur SBO De Brug
Het Onderwijsbureau BV, Zeeland
Voor een optimale website ervaring dient u akkoord te gaan met ons privacy- en cookiebeleid. Lees meer Akkoord Bedrijfsomschrijving SBO de Brug is een bruisende school voor speciaal basisonderwijs met zo’n 80 leerlingen, gelegen in het historische stadje Hulst, in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. We bieden onderwijs aan leerlingen uit de hele regio die intensieve zorg nodig hebben vanwege complexe problemen op het gebied van leren en de sociaal- emotionele ontwikkeling. In samenwerking met de ouders en het kind willen we voor elke leerling een passend programma opstellen en uitvoeren. Daarbij zijn we, rekening houdend met alle factoren, gefocust op de kansen en talenten van ieder kind. Het team van hardwerkende, gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers staat open voor educatieve vernieuwingen en is op zoek naar ontwikkeling. Dagelijks werken we vanuit de kernwaarden competentie, autonomie en relatie aan onze missie, “Elke dag samen een beetje beter”. Onderwijsgroep Perspecto, waar De Brug onder valt, faciliteert onderwijs op 23 locaties in de gemeenten Terneuzen en Hulst, met als motto “Iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe en iedereen wil een bijdrage leveren”. Voor De Brug in Hulst zoekt Onderwijsgroep Perspecto per 1 augustus 2021 een: Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte ‘Visiegericht en betrokken’ Functieomschrijving We zoeken een directeur die een echte ‘wij- speler’ is. Iemand die zowel voor als achter én middenin het team kan gaan staan, zodat de teamleden zich geleid, gesteund en optimaal betrokken voelen bij de uitvoering van het onderwijsproces. Je sluit je aan bij de ontwikkelingen en visie die de afgelopen jaren op de Brug in gang zijn gezet, terwijl je deze impulsen geeft vanuit je eigen visie en achtergrond. Je zet je ervaring, talenten en leiderschap in om een veilig en open schoolklimaat te creëren en de professionele cultuur van het team verder te versterken. Daarnaast ben je een menselijke leider; je bent oprecht belangstellend, betrokken, empathisch en communicatief sterk. Met oog voor ieder uniek kind op school realiseer je samen met het team een passend aanbod. Zodat iedere leerling zijn of haar talenten volledig kan ontwikkelen Functie eisen Onze nieuwe directeur heeft: een besluitvaardige en daadkrachtige leiderschapsstijl; een helikopterview en het vermogen om te handelen vanuit visie; goede sociale vaardigheden en humor; het vermogen om verbinding te leggen tussen ouders, leerkrachten en kinderen; talentontwikkeling hoog in het vaandel staan; bij voorkeur leidinggevende ervaring in het (speciaal) basisonderwijs. Arbeidsvoorwaarden Wij bieden: een prachtige school waar je écht van betekenis kunt zijn voor de leerlingen; een kundig en bevlogen team dat graag wil ontwikkelen; een goede samenwerking met externe partners en specialisten; overleg en sparring met de collega-directeuren van het bestuur salariëring volgens de cao po, met inschaling in schaal D12. Contact informatie Een assessment en referentiecheck kunnen deel uit maken van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink op 06 40138451. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar door te mailen naar infohetonderwijsbureau.nl Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 16 juni via onderstaande button. De digitale voorgesprekken met Het Onderwijsbureau BV vinden plaats in week 24 en 25, de gesprekken met de benoemingsadviescommissie volgen op 28 juni in de avond. ‘Een deskundige professional met oog voor de organisatie - en hart voor de ander’
Bedrijfsleider
Actief Werkt! uitzendbureau, Sluiskil, Terneuzen, AA
Heb jij leidinggevende ervaring, een technische opleiding en achtergrond in de bouw en heb jij daarnaast ook commerciële skills? Dan kom ik graag in contact met jou Voor een van mijn opdrachtgevers zoek ik een fulltime bedrijfsleider die in een productie-omgeving in combinatie met logistiek operationeel leiding kan geven. Je wordt eindverantwoordelijk voor 2 vestigingen en je gaat je team zelfstandig aansturen. Arbeidsvoorwaarden Als bedrijfsleider ga je in deze uitdagende functie aan de slag bij een van onze opdrachtgevers, een toonaangevend bedrijf in de regio. Je ontvangt een marktconform salaris en er is voldoende inwerktijd voorzien om jou zo succesvol mogelijk te maken in je nieuwe rol als bedrijfsleider Heb je nog vragen? Neem contact op via 0115695538 of 06-82969709
Teamleider
Actief Werkt! uitzendbureau, Sluiskil, Terneuzen, AB
Heb jij minimaal vijf jaar werkervaring in een commerciële binnendienstfunctie, ben jij proactief en heb jij leidinggevende ambities? Dan ben jij misschien wel de teamleider verkoop binnendienst die ik zoek Voor een grote leverancier en producent van bouwgrondstoffen, eindproducten en diensten ten behoeve van de bouw zoek ik een teamleider verkoop binnendienst. Jouw taken zijn het maken van je complexe offertes, het controleren van de administratieve processen, het voeren van werkoverleg en het informeren en faciliteren van de buitendienst. Na een succesvolle inwerkperiode kun je ook fungeren als plaatsvervangend Hoofd Verkoop Binnendienst. Je geeft dan leiding aan de verkopers op de binnendienst, een team van ongeveer 15 personen. Er heerst een informele werksfeer. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het succes. Jij stuurt de teams aan en zorgt voor een prettige werkomgeving. Als teamleider verkoop binnendienst organiseer je vergaderingen en fungeer je als voorzitter. Daarnaast ben jij contactpersoon voor de communicatie tussen de diverse afdelingen binnen het bedrijf. Arbeidsvoorwaarden •een baan met veel afwisseling bij een grote speler in de branche; •een mooi salaris; •een stimulerende en dynamische werkomgeving waarin iedere dag anders is; •een brede functie met veel ruimte voor eigen initiatieven; •veel mogelijkheden voor zelfontwikkeling. Herken jij jezelf in deze vacature en heb je zin om bij een mooi bedrijf aan de slag te gaan? Solliciteer direct Wil je meer informatie? Bel 0115-695538 of WhatsApp 06-57875631 of stuur een mail naar terneuzenactiefwerkt.nl.
Productieleider
Actief Werkt! uitzendbureau, Sluiskil, Terneuzen, AA
Heb jij leidinggevende skills, een opleiding op minimaal MBO niveau in de richting van bouwkunde of werktuigbouwkunde en weet jij van aanpakken in een productie-omgeving? Dan ben ik op zoek naar jou Voor een van onze opdrachtgevers, een toonaangevend bedrijf in de bouw, zoek ik een Productieleider. Als Productieleider ben je de schakel tussen de directie en jouw medewerkers. Je stuurt een team aan van planning- en productiemedewerkers. Je houdt je dagelijks bezig met je medewerkers zodat het productieproces kwalitatief goed en efficiënt verloopt. Je controleert de deze processen en komt met verbetervoorstellen en initiatieven. Ook de uitvoering van het veiligheids- en milieubeleid is jouw taak. Daarom organiseer je regelmatig toolboxen organiseert. Hierin behandel je veiligheidsthema's zodat jouw medewerkers zich bewust zijn van het belang van veilig werken. Daarnaast bestaat het takenpakket uit de volgende werkzaamheden: •Bestellen en beheren van de materialen die noodzakelijk zijn voor de productie; •Werkvoorbereiding en calculaties; •Aanspreekpunt bij storingen aan de machines; •Administratieve werkzaamheden; •Opstellen van de jaarbegroting. De job als productieleider is een allround functie waarin je naast het leidinggeven ook bereid bent om andere voorkomende werkzaamheden binnen de locatie op te pakken. Jouw werklocatie is in Terneuzen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat je aanwezig bent op een andere vestiging in Zuid-Holland. Arbeidsvoorwaarden Een marktconform salaris en een interessante werkomgeving binnen een toonaangevend familiebedrijf, waar geen dag hetzelfde is. Je bent in hoge mate zelfstandig en je gaat aan de slag met een team van gedreven en deskundige collega's tot je beschikking. Heb je vragen? Bel ons op 0115-695538 of via whatsapp op 06-82969709.
Timmerman
Faberpersoneel, Sint Annaland, Tholen, Sint-Annaland, RT
Ben jij de timmerman die op zoek is naar afwisselende baan? Wil jij graag werken bij een bedrijf die werkt met kleine teams en waar vakmanschap hoog in het vaandel staat? Dan hebben wij de ideale baan voor jou Wij zijn op zoek naar een timmerman die zich gaat bezig houden met diverse projecten in regio Tholen en West-Brabant. De projecten lopen sterk uiteen. Zo sta je de ene keer op een nieuwbouwproject waarbij complete huizen worden opgeleverd en de andere keer ben je bezig om een particuliere woning te renoveren of met het plaatsen van een dakkapel. Heb jij een specifieke voorkeur voor het type werk wat je graag wilt doen? Laat het ons weten en wij zorgen er samen met onze opdrachtgever voor dat jij op de leukste projecten komt te staan Het bedrijf werkt met kleine teams, maar het kan ook voorkomen dat je alleen komt te staan. Mocht je vragen hebben tijdens je werkzaamheden dan kan je altijd terecht bij je leidinggevende. Onze opdrachtgever hecht veel waarde aan duidelijke communicatie en korte lijntjes. Gezien de werkzaamheden is het belangrijk dat jij als timmerman al wat ervaring hebt opgedaan binnen het vak. Je kunt aan de hand van tekeningen en op aanwijzingen van een vakman de stel- en timmerwerkzaamheden uitvoeren. Je kan op verschillende werkzaamheden neergezet worden, zowel op ruw- als afbouw. Om op de diverse projecten te kunnen komen is het hebben van een rijbewijs belangrijk. Ook is het handig als je in het bezit bent van een VCA certificaat. Mocht je deze nog niet in het bezit hebben dan kan je deze via ons behalen. Afhankelijk van jouw ervaring en kwaliteiten als timmerman bieden wij jou een bruto salaris tussen de €2.600,- en €3.100 per maand. Naast dit salaris bouw je ook vakantie- en ATV dagen en heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan het TijdSpaarFonds. Graag kijken wij wat voor jou het beste is in een persoonlijk gesprek. Je begint bij ons met een flexibel contract. Als jij ons weet te overtuigen dat jij een echte topper bent en jij bent ook tevreden met ons, dan willen wij graag met jou de mogelijkheden van een vast contract bespreken. Naast dit vaste contract bieden bieden wij jou de mogelijkheid voor het volgen van trainingen. Hierbij kun je denken aan een VCA-, stukadoors-, kit-, houtrot-, hang- en sluitwerkcursus, of ieder andere training waarop jij je nog graag zou willen ontwikkelen. Een kleine greep uit onze overige voorwaarden: - Ieder jaar een gezellige zomer- en kerstborrel - Hulp bij het aanvragen van een hypotheek d.m.v. een perspectiefverklaring - Spaarpuntenprogramma waarmee je automatisch spaart voor leuke cadeaus. Jij gaat als timmerman aan de slag bij een jong en betrokken bouwbedrijf die actief is in de verbouwing, nieuwbouw en renovatiesector. Ben jij enthousiast geworden over deze timmerman vacature? Dan komen wij graag met je in contact. Je kan bellen of appen naar Marijn op 06 826 937 16. Je kan natuurlijk ook een mailtje sturen naar m.vandeneijndenfaberpersoneel.nl. Graag zien wij jouw berichtje tegemoet
Timmerman
Faber Personeelsdiensten, Sint Annaland, Tholen, RT
Ben jij de timmerman die op zoek is naar afwisselende baan? Wil jij graag werken bij een bedrijf die werkt met kleine teams en waar vakmanschap hoog in het vaandel staat? Dan hebben wij de ideale baan voor jou Wij zijn op zoek naar een timmerman die zich gaat bezig houden met diverse projecten in regio Tholen en West-Brabant. De projecten lopen sterk uiteen. Zo sta je de ene keer op een nieuwbouwproject waarbij complete huizen worden opgeleverd en de andere keer ben je bezig om een particuliere woning te renoveren of met het plaatsen van een dakkapel. Heb jij een specifieke voorkeur voor het type werk wat je graag wilt doen? Laat het ons weten en wij zorgen er samen met onze opdrachtgever voor dat jij op de leukste projecten komt te staan Het bedrijf werkt met kleine teams, maar het kan ook voorkomen dat je alleen komt te staan. Mocht je vragen hebben tijdens je werkzaamheden dan kan je altijd terecht bij je leidinggevende. Onze opdrachtgever hecht veel waarde aan duidelijke communicatie en korte lijntjes.
Showroom coordinator regio Heerlen en Arnhem
X2O BADKAMERS, Sas van Gent, Terneuzen, Gent
Sinds de oprichting in 2005 is X²O als voordeligste badkamerspecialist inmiddels uitgegroeid tot de onbetwiste marktleider op de Belgische particuliere badkamermarkt met 21 winkelpunten. Sedert 2015 werd ook de verovering van de Nederlandse markt ingezet met ondertussen 12 winkelpunten op de teller en honger naar meer Ook de 1ste vestiging in Duitsland staat dit jaar op de planning waarbij er een ambitieus expansieplan in Duitsland op tafel ligt. Naast het uitbaten van fysieke winkelpunten, profileert X²O zich ondertussen ook met succes als online-speler met bijbehorende webshops in België en Nederland. De X²O-succesformule is niet alleen te danken aan het ruime, innovatieve productaanbod met een wel heel scherpe prijs-kwaliteitverhouding, maar zeker ook aan het ijzersterke team in de 33 winkels en op het hoofdkantoor. Stuk voor stuk toffe collega’s, gepassioneerd door de badkamerwereld, die klantgerichtheid hoog in het vaandel dragen. Wil jij graag deel uitmaken van het X²O-team? Lees dan vooral verder JOUW FUNCTIE In jouw gevarieerde takenpakket focus jij je vooral op onze nieuwe panden in het kader van expansie en op de periodieke showroomaanpassingen die het nieuwe assortiment integreren in ons concept. Expansie: Startend vanuit een leeg winkelpand coördineer je de invulling van ons ruime assortiment binnen deze ruimte aan de hand van de aangeleverde plannen en stoomt als dusdanig de showroom klaar voor de commerciële opening van de nieuwe winkel Je kan vlot de aangeleverde plannen lezen en interpreteren, volgt de uitvoering er van op en stuurt bij waar nodig Je ontvangt en verwerkt alle goederen en bent verantwoordelijk voor het stockbeheer in het nieuwe pand. je handelt efficiënt en probleemoplossend Je bewaakt de voortgang van de werken inzake productinstallatie, houdt de deadlines in de gaten en zorgt er voor dat iedereen zich aan de planning houdt. Je woont hiervoor regelmatig de werfvergaderingen bij. Je werkt nauw samen met onze externe partners Showroomaanpassingen: Je coördineert de showroomaanpassingen die ongeveer twee maal per jaar doorgevoerd worden in elk van onze showrooms in Nederland, België en binnenkort ook Duitsland zodat deze up to date blijven met de nieuwe trends in de badkamerwereld Bij de start van een showroomaanpassing ben je aanwezig om de opstart door de externe montageploegen te coördineren. Tijdens de werken ben je het aanspreekpunt voor hun vragen. Uiteraard ben je aanwezig bij de oplevering van de showroomaanpassing Je zorgt voor de ondersteuning van filiaalleiders in de voorbereiding van een showroomombouw: waarbij je zorgt voor de nodige info en training. Je checkt op regelmatige tijdstippen de showrooms en staat garant voor een goede opvolging en executie. Je wordt aangestuurd door en rapporteert aan de manager showroombeheer Samen met je leidinggevende en andere X²O-collega’s help je onze standen op beurzen te realiseren JOUW PROFIEL Je bent technisch aangelegd, bent hands-on en dynamisch en houdt ervan zelfstandig te werken Van nature ben je kritisch op vlak van afwerking (zowel esthetisch als technisch) en beschikt over de vaardigheid om anderen hier in mee te krijgen Overzicht behouden, gestructureerd werken, planningen beheren en deadlines behalen geven je energie. Bovendien ben je stressbestendig en in staat om te schakelen waar nodig. Je bent communicatief en kan je heel vlot uitdrukken in het Nederlands en in het Duits. Je kan je behelpen in het Engels Je houdt niet van een nine to five job, bent flexibel om te reizen en te overnachten Liefst ben je woonachtig tussen Heerlen en Arnhem ONS AANBOD Bij X²O zorgen we voor een degelijke opleiding waarbij je de tijd krijgt om de nodige know-how te verzamelen van hoe we onze showrooms opbouwen Je komt terecht in een dynamische werkomgeving die steunt op een sterke groepsgeest. Je krijgt een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met een wagen. No-nonsense, dat is X²O op en top. What you see is what you get. Geen hiërarchische wirwar, maar rechtstreekse communicatielijnen. X²O vormt een hecht team, waar betrokkenheid en eerlijkheid centraal staan. Kortom, X²O voelt goed ZIN OM BIJ ONS AAN DE SLAG TE GAAN? Stuur je CV en motivatie via onderstaand formulier of naar hrx2o.be 1: Samen voor één doel Badkamerdromen realiseren, doen we samen. Daarbij is iedereen even belangrijk. Meer weten? 2: De mens – jij dus – staat centraal Onze enthousiaste medewerkers zijn ons belangrijkste visitekaartje. Meer weten? 3: Je krijgt alle ruimte om te schitteren Opleiding, coaching en continu bijleren. En dat op je eigen tempo. Meer weten? 4: Je bouwt mee aan een succesvol concept Een succesverhaal, vandaag en morgen, waaraan jij kunt meebouwen. Meer weten? 5: Je krijgt mooie voorwaarden We zijn een van de beste betalers in onze sector. Lees hier exact hoeveel jij zou verdienen. Meer weten? Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature). Solliciteren? Solliciteer direct via onderstaande button. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld .
Timmerman - Sint-Annaland
Faber, Sint Annaland, NL, Sint-Annaland, Zeeland
Timmerman - Ben jij de timmerman die op zoek is naar afwisselende baan? Wil jij graag werken bij een bedrijf die werkt met kleine teams en waar vakmanschap hoog in het vaandel staat? Dan hebben wij de ideale baan voor jou Wij zijn op zoek naar een timmerman die zich gaat bezig houden met diverse projecten in regio Tholen en West-Brabant. De projecten lopen sterk uiteen. Zo sta je de ene keer op een nieuwbouwproject waarbij complete huizen worden opgeleverd en de andere keer ben je bezig om een particuliere woning te renoveren of met het plaatsen van een dakkapel. Heb jij een specifieke voorkeur voor het type werk wat je graag wilt doen? Laat het ons weten en wij zorgen er samen met onze opdrachtgever voor dat jij op de leukste projecten komt te staan Het bedrijf werkt met kleine teams, maar het kan ook voorkomen dat je alleen komt te staan. Mocht je vragen hebben tijdens je werkzaamheden dan kan je altijd terecht bij je leidinggevende. Onze opdrachtgever hecht veel waarde aan duidelijke communicatie en korte lijntjes. Gezien de werkzaamheden is het belangrijk dat jij als timmerman al wat ervaring hebt opgedaan binnen het vak. Je kunt aan de hand van tekeningen en op aanwijzingen van een vakman de stel- en timmerwerkzaamheden uitvoeren. Je kan op verschillende werkzaamheden neergezet worden, zowel op ruw- als afbouw. Om op de diverse projecten te kunnen komen is het hebben van een rijbewijs belangrijk. Ook is het handig als je in het bezit bent van een VCA certificaat. Mocht je deze nog niet in het bezit hebben dan kan je deze via ons behalen. Afhankelijk van jouw ervaring en kwaliteiten als timmerman bieden wij jou een bruto salaris tussen de €2.600,- en €3.100 per maand. Naast dit salaris bouw je ook vakantie- en ATV dagen en heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan het TijdSpaarFonds. Graag kijken wij wat voor jou het beste is in een persoonlijk gesprek. Je begint bij ons met een flexibel contract. Als jij ons weet te overtuigen dat jij een echte topper bent en jij bent ook tevreden met ons, dan willen wij graag met jou de mogelijkheden van een vast contract bespreken. Naast dit vaste contract bieden bieden wij jou de mogelijkheid voor het volgen van trainingen. Hierbij kun je denken aan een VCA-, stukadoors-, kit-, houtrot-, hang- en sluitwerkcursus, of ieder andere training waarop jij je nog graag zou willen ontwikkelen. Een kleine greep uit onze overige voorwaarden: - Ieder jaar een gezellige zomer- en kerstborrel - Hulp bij het aanvragen van een hypotheek d.m.v. een perspectiefverklaring - Spaarpuntenprogramma waarmee je automatisch spaart voor leuke cadeaus. Jij gaat als timmerman aan de slag bij een jong en betrokken bouwbedrijf die actief is in de verbouwing, nieuwbouw en renovatiesector. Ben jij enthousiast geworden over deze timmerman vacature? Dan komen wij graag met je in contact. Je kan bellen of appen naar Marijn op 06 826 937 16. Je kan natuurlijk ook een mailtje sturen naar m.vandeneijndenfaberpersoneel.nl. Graag zien wij jouw berichtje tegemoet 33632d0b1a35e7db2125e648e0cdfe18
Superintendent Quality Control
Zeeland Refinery N.V., NL, Nieuwdorp, Zeeland
Ben jij als leidinggevende altijd in control? Staat de kwaliteit van het te maken product voorop? Ben je resultaatgericht, kostenbewust en leergierig? Dan zijn wij op zoek naar jou SUPERINTENDENT QUALITY CONTROL De functie Als superintendent ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de afdeling Quality Control. De afdeling Quality Control zorgt ervoor dat wij een optimaal product kunnen leveren aan onze aandeelhouders. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren, begeleiden en rapporteren van kwaliteitsanalyses. Je geeft leiding aan het laboratorium, de analyser technicians en een drietal (project) engineers. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle geïnstalleerde analysesystemen en je volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Wat vragen wij van jou Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en drive om ideeën te delen. Ook heb je een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en ben je in staat om problemen op een creatieve, pragmatische en gestructureerde wijze op te lossen. Daarnaast ben je een enthousiaste teamspeler die de voortgang van het werk bewaakt en je ziet erop toe dat jouw team veilig werkt en dat het geleverde resultaat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Verder heb je: Minimaal 5 jaar werkervaring als leidinggevende in de (petro-)chemische industrie; Een afgeronde technische HBO opleiding; Een groot probleemoplossend vermogen; Brede kennis van proceseenheden, apparatuur en testmethoden. Wij bieden Een uitdagende en afwisselende baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Naast een goed salaris bieden wij een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals dertiende maand, 25 vakantiedagen en een jaarlijkse bonus. Omdat wij het belangrijk vinden dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, bieden wij volop mogelijkheden voor training en opleiding. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, wat wij graag omzetten in een vast dienstverband als jij de match bent die wij zoeken. Wie zijn wij Zeeland Refinery streeft ernaar de beste werkgever in de regio te zijn, met een stimulerende en informele werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden. Wij werken in teams waarin we op een persoonlijke, directe manier en met humor met elkaar omgaan. Als goede buur werken we voortdurend aan het verbeteren van onze veiligheid, betrouwbaarheid en milieuprestaties en maken we gebruik van de nieuwste beschikbare technologieën en software. Zeeland Refinery behoort tot de top energie-efficiënte raffinaderijen ter wereld. Meer weten? Wil je meer weten over de job? Bel dan met Jonathan Leroux (Manager Planning & Valorisation) tel. .Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Annemarie Bos (Human Resources Officer) tel. .Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Solliciteer direct Interesse? Stuur voor vrijdag 18 juni 2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV in het Engels naar naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
Inspecteur Technische Dienst - Nieuwdorp
Ovet, Nieuwdorp, Nieuwdorp, Borsele, Zeeland
Medewerker Technische Dienst - OVET B.V. is een stuwadoorsbedrijf met ca. 100 werknemers met overslag- en opslagterminals in Terneuzen en Vlissingen voor internationale klanten in de staal- en procesindustrie voornamelijk in Europa. Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Inspecteur Technische Dienst Met standplaats Vlissingen, in 3-ploegendienst. De functie De Inspecteur TD geeft leiding aan het personeel voor de uitvoering van reparatie en algemene onderhoudswerkzaamheden aan ons bedrijfsmaterieel. De hoofdtaak is het bedrijfsmaterieel in goede staat en bedrijfszeker te houden, d.m.v. periodieke inspecties en het oplossen van eerstelijns storingen. De werkzaamheden worden verricht in 3-ploegendienst en de standplaats is Vlissingen, maar het komt voor dat ook op andere locaties werkzaamheden verricht moeten worden. Functie-inhoud Verzorgen van toezicht op de technische staat van de kranen en het nemen van maatregelen ten behoeve van (preventief) onderhoud. Toezicht houden op het correct en veilig uitvoeren van werkzaamheden door onderaannemers. Begeleiden van reparaties en onderhoudswerk aan kraan, ponton en transportmiddelen. Toezicht houden op de technische staat van het overige bedrijfsmaterieel. De Inspecteur is samen met de Ploegleider/Walbaas verantwoordelijk voor de leiding van de ploeg en de verantwoordelijke bij het slepen en verhalen van de kranen. Voorbereiden begeleiden en opvolgen van bijzonder (stukgoed) hijswerk. Wat wij verwachten: Het profiel Minimaal mbo-niveau, bij voorkeur richting WTB of Middelbaar Technisch-Maritieme opleiding. Enkele jaren ervaring als kraanmachinist is een pre, evenals bekendheid met de inrichting van een drijvende kraaninstallatie. Leidinggevende kwaliteiten. Wegens externe contacten met sleepdiensten, scheepsleiding en dagelijks contact met de exploitatiedienst zijn goede contactuele eigenschappen belangrijk. Teamgericht. Nautische ervaring. Wat bieden wij Een verantwoordelijke en afwisselende baan binnen een dynamisch, gezond en ambitieus bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals o.a.: Aanvangssalaris conform cao van € 4.565,90 bruto exclusief o.a. ploegentoeslag van 25,27%. 26 vakantiedagen en 14 ADV dagen. Reiskostenvergoeding en een prima pensioenregeling. Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Collectieve zorgverzekering met compensatie van kosten voor de aanvullende verzekering. Voel jij je aangesproken door bovenstaande? Dan ontvangen wij graag je reactie Reageren kan door jouw schriftelijke sollicitatie te mailen naar personeelovet.nl t.a.v. Marlous de Wolf (Afdeling P&O). Wil je graag meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Marco van Tatenhove (06-53817191) en voor informatie over de procedure met Marlous de Wolf (06-44196171). Acquisitie stellen wij niet op prijs. 33632d0b1a35e7db2125e648e0cdfe18
Monteur bedrijfswagens - Goes
Covebo, Goes, Goes, Zeeland
Bedrijfswagenmonteur - Als monteur bedrijfswagens houd jij je dagelijks bezig met onderhoud, reparaties en het oplossen van storingen van bedrijfswagens. Je werkdagen zullen erg afwisselend zijn omdat er dagelijks nieuwe orders of reparatieaanvragen zijn. Heb jij ambitie om het aanspreekpunt te worden van het team, aarzel dan niet om te solliciteren Je krijgt ook de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen om door te groeien naar een leidinggevende en verantwoordelijke functie binnen het bedrijf. Ook is het vakkundig advies geven m.b.t. de bedrijfswagens iets wat je leuk vindt. Wij bieden je niet alleen een afwisselende functie als monteur binnen een organisatie, maar hier wordt ook gekeken naar jouw persoonlijke leerdoelen. Wat wij verwachten: Wat we verwachten En waar we op hameren Voor deze functie heb je werkervaring nodig in een vergelijkbare functie. Je hebt een goed oog voor het kenmerken van schade of storingen. Ook stel je altijd de juiste diagnose na de inspectie. Naast de gevraagde werkervaring bieden wij je ook de kans om je te ontwikkelen in de branche. De benodigdheden om aan de slag te kunnen zijn: Beschikken over een rijbewijs B Kennis van dieselmotoren is belangrijk Een MBO-diploma autotechniek of een afgeronde opleiding m.b.t. bedrijfswagenmonteur. 19b32e075590e967d914f1213be031a7
Allround operator - Goes
Pro Industry, Goes, NL, Goes, Zeeland
Operator - Durf jij als operator de verantwoordelijkheid te nemen over het volledige productieproces? Het instellen en bedienen van de productielijn zijn jou belangrijkste werkzaamheden. Tevens neem je zelfstandig monsters en controleer je deze op de kwaliteit van het eindproduct. Met jou leidinggevende ervaring stuur je de volledige productielijn aan en controleer je de werkzaamheden van jou collega´s. Tenslotte ben je zelf verantwoordelijk voor de planning en help je de shiftleader met de sollicitatie procedures. Om voor deze functie als allround operator in aanmerking te komen beschik je over: Minimaal vijf jaar ervaring als operator binnen de voedingsmiddelenindustrie. Je bent communicatief sterk en staat stevig in je schoenen. Ervaring in het aansturen van medewerkers. Je kunt goed overzicht houden over een productieproces. Je staat ervoor open in een twee ploegendienst aan de slag te gaan. Wat krijg je hier voor terug: Een mooi brutomaandsalaris tussen de €2800,-en €3000,- inclusief ploegentoeslag. Reiskostenvergoeding á €0,19ct per km tot maximaal 40 km enkele reis. Een uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden. Werken in een klein en hecht team waar collega’s voor elkaar klaarstaan. Een afwisselende functie waar geen enkele dag hetzelfde is. Herken jij jezelf in dit profiel? Wacht dan niet langer en solliciteer direct 33632d0b1a35e7db2125e648e0cdfe18
R&D Scientist - Terneuzen
Tempo Team, Terneuzen, Terneuzen, Zeeland
- Voor Dow Benelux zijn we op zoek naar een R&D Scientist. Als R&D Scientist ben je onderdeel van de II&I (Industrial Intermediates and Infrastructure). Ze zijn op zoek naar een R&D Scientist die leiding en toezicht kan geven aan een groot team onderzoekers die op meerdere locaties hun werkzaam zijn. Daarnaast is deze rol verantwoordelijk voor het identificeren en behouden van toptalent voor de organisatie, het beheren van de onderzoeksprojectenportfolio en het onkostenbudget voor de organisatie. Wat bieden wij jou € 3500 - € 4000 bruto per maand Dagdienst 25 vakantiedagen 8,33% vakantietoeslag Fulltime Wie ben jij Leidinggevende capiciteiten ? Voor Dow zijn we op zoek naar een R&D Scientist. Lees snel wat je nog meer nodig hebt. HBO (master) Chemie of Chemical Eningeering. 7 jaar ervaring in Research & Development. Leidinggevende capaciteiten Ervaring en kennis op relevant technologisch gebied. Mogelijkheid om toptalent te identificeren en te werven voor de organisatie. Wat ga je doen Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor je team en voor het onkostenbudget van je afdeling. Andere werkzaamheden zijn : Leiding geven aan een grote groep onderzoeksmedewerkers. Houdt toezicht op de implementatie en oplevering van werkgroepprojecten en zorgt ervoor dat de projectmijlpalen en -doelstellingen worden behaald. Zorgt voor het gebruik van degelijke wetenschappelijke methoden en uitstekende projectdocumentatie en communicatie. Verantwoordelijk voor het identificeren, aantrekken en behouden van talent binnen de afdeling; en het creëren van een goed presterend team gericht op innovatie en levering tegen onderzoeksdoelen. Netwerken en samenwerken met andere zakelijke en technische groepen binnen Dow om bestaande producten/projecten te ondersteunen en nieuwe ideeën en kansen te genereren en te benutten. Waar ga je werken Dow Terneuzen heeft 17 fabrieken en is de op één na grootste fabriek van Dow wereldwijd. Met ruim 3600 medewerkers met meer dan 50 nationaliteiten is Dow Terneuzen een diverse organisatie. Dow ondersteunt initiatieven en evenementen in Zeeuws Vlaanderen. Zo dragen zij bij aan het economische en maatschappelijke succes van de regio. Ben je ambitieus en wil je jezelf ontwikkelen als een echte R&D Scientist, dan is Dow dé werkgever voor jou Sollicitatie Interesse ? stuur je motivatie CV in het Engels naar rtcflexcenterdowrandstad-tempoteam.nl of druk op de button Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. 19b32e075590e967d914f1213be031a7